Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Autopreenchimento de endereço em formulários

Περιγραφή

Autopreenchimento de endereço em formulários permite que os campos de logradouro (rua, avenida e etc), bairro, cidade e estado (UF) sejam prenchidos automaticamente baseado no CEP informado. Ele

Plugins testados até o momento:

Autopreenchimento de endereço em formulários identifica o campo que irá receber o CEP e os campos a serem preenchidos automaticamente através de classes CSS específicas que informam ao plugin o valor que o campo deve receber.

São elas:

 • cf7-cep-autofill no campo em que o usuário deve preencher o CEP
 • cf7-cep-autofill__rua para receber o valor do logradouro
 • cf7-cep-autofill__bairro para receber o valor do bairro
 • cf7-cep-autofill__cidade para receber o valor da cidade
 • cf7-cep-autofill__uf para receber o valor do estado

Exemplo de uso com o plugin Contact Form 7:

[text* cep class:cf7-cep-autofill]
[text* logradouro class:cf7-cep-autofill__rua]
[text* bairro class:cf7-cep-autofill__bairro]
[text* cidade class:cf7-cep-autofill__cidade]
[text* estado class:cf7-cep-autofill__uf]
[select* estado class:cf7-cep-autofill__uf include_blank "AC" "AL" "AP" "AM" "BA" "CE" "DF" "ES" "GO" "MA" "MT" "MS" "MG" "PA" "PB" "PR" "PE" "PI" "RJ" "RN" "RS" "RO" "RR" "SC" "SP" "SE " "TO"]

Caso o campo da UF seja do tipo select (menu suspenso):

[select* estado class:cf7-cep-autofill__uf include_blank "AC" "AL" "AP" "AM" "BA" "CE" "DF" "ES" "GO" "MA" "MT" "MS" "MG" "PA" "PB" "PR" "PE" "PI" "RJ" "RN" "RS" "RO" "RR" "SC" "SP" "SE " "TO"]

Nos outros plugins basta informar as classes do plugin nos respectivos campos que os editores dos formulários oferecem.

Dúvidas?

Você pode esclarecer suas dúvidas criando um tópico no fórum de ajuda do WordPress.

Créditos

Foram utilizados os seguintes scripts/serviços de terceiros:

Εγκατάσταση

 1. Faça o upload dos arquivos do plugin no diretório /wp-content/plugins/cf7-cep-autofill, ou instale diretamente pela área de plugins do WordPress.
 2. Ative o plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Quais formatos de CEP o plugin aceita?

O plugin aceita o CEP nos seguintes formatos: 00000-000, 00.000-00 e 00000000.

O campo de estado (UF) do tipo select (drop down) não funciona

Assegure-se de ter cadastrado as opções do campo com a sigla do estados ao invéa do nome.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 15 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Autopreenchimento de endereço em formulários” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3 (2024-05-01)

 • Adicionada a compatibilidade com outros plugins de formulários.

1.2 (2023-01-20)

 • Correção do arquivo readme.txt.

1.1 (2023-01-20)

 • Adicionada a compatibilidade com outros plugins de formulários.

1.0.8 (2022-03-25)

 • Adicionada a compatibilidade para a versão 5.9.2.

1.0.7 (2020-09-12)

 • Adicionada a compatibilidade para a versão 5.5.1.

1.0.6 (2019-04-06)

 • Adicionada a compatibilidade para múltiplos formulários na mesma página.

1.0.5 (2018-06-04)

 • Correção do arquivo readme.txt.

1.0.4 (2018-06-04)

 • Correção do Plugin URI.

1.0.3 (2018-06-04)

 • Correção do arquivo readme.txt.

1.0.2 (2018-06-03)

 • Correção do arquivo readme.txt.

1.0.1 (2018-06-03)

 • Correção do arquivo readme.txt.

1.0 (2018-06-03)

 • Lançamento.