Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Chart Expert

Περιγραφή

PmZez Chart Expert by http://pmzez.com/plugins/chart-expert/

Chart Expert gives some classes to each element when generating, so you can define a custom style by the class and it’s possible to extend the structure directly by D3 and C3.

Go to TinyMCE Editor >> Find chart icon and generate chart .

Plugin Features

 • Eazy to Installation
 • Timeout load another chart
 • All browser supported
 • Chart load form CSV
 • All chart available
 • Lightweight
 • Responsive
  & many More

Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=5H5JjXeiB-8

Live Preview: http://pmzez.com/plugins/chart-expert/

 • Create a post / page and then enable TinyMCE , find chart icon and this icon for generate following chart :

  i) Basic

  ii) Advanced

 • Basic :

  1. Insert div ID for plot this chart . Div id may any name like: chart_one, chart_two etc.

  2. Insert CSV file URL that which data you want to plot to chart . That’s why you need to first upload a csv data file with header name .

  3. Select chart type like : Bar, Pie, Donut, Line etc.

 • Advanced : Actually this section for timeout feature : First load data from one CSV file and then default 1 sec later the chart load another CSV data . For more example : http://pmzez.com/plugins/chart-expert/

  1. Insert div ID for plot this chart . Div id may any name like: chart_one, chart_two etc.

  2. Insert CSV file URL that which data you want to plot to chart . That’s why you need to first upload a csv data file with header name .

  3. Input timeout period , like 1000 for 1 sec, 5000 for 5 sec .

  4. Insert another CSV file URL that which data you want to plot to chart after default 1 sec later . That’s why you need to first upload a another csv data file with header name . For more example : http://pmzez.com/plugins/chart-expert/

  5. Select chart type like : Bar, Pie, Donut, Line etc.

 • Enjoy

Στιγμιότυπα

 • example -1

 • example -2

 • example -3

 • example -4

 • example -5

Εγκατάσταση

 • Install it as a regular WordPress plugin.

 • After Installed this plugin will work properly.

 • Go to TinyMCE Editor >> Find chart icon and generate chart .

 • Install Chart Expert plugin and active it on WordPress deshboard plugin section.

 • Create a post / page and then enable TinyMCE , find chart icon and this icon for generate following chart :

  i) Basic

  ii) Advanced

 • Basic :

  1. Insert div ID for plot this chart . Div id may any name like: chart_one, chart_two etc.

  2. Insert CSV file URL that which data you want to plot to chart . That’s why you need to first upload a csv data file with header name .

  3. Select chart type like : Bar, Pie, Donut, Line etc.

 • Advanced : Actually this section for timeout feature : First load data from one CSV file and then default 1 sec later the chart load another CSV data . For more example : http://pmzez.com/plugins/chart-expert/

  1. Insert div ID for plot this chart . Div id may any name like: chart_one, chart_two etc.

  2. Insert CSV file URL that which data you want to plot to chart . That’s why you need to first upload a csv data file with header name .

  3. Input timeout period , like 1000 for 1 sec, 5000 for 5 sec .

  4. Insert another CSV file URL that which data you want to plot to chart after default 1 sec later . That’s why you need to first upload a another csv data file with header name . For more example : http://pmzez.com/plugins/chart-expert/

  5. Select chart type like : Bar, Pie, Donut, Line etc.

 • Enjoy

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
For small things this is cool plugin. I'd use it for all csv related files that doesn't contain too much data. There are also cons * handling time series data is missing * heavy for bigger files, makes browser thinking long Anyway, big thanks for developer. This small, handy thing is in "good to have" plugin range!
Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Chart Expert” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

 • Initial Release – 1.0