Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

CleanerPress

Περιγραφή

Every admin wants to have their website loaded as fast as possible. A fast website results in more actions per visitors and higher conversions (signups, shares, reads, comments,etc).

CleanerPress tries to give you some more control over what is outputted to the user. It currently does te following:

  • Combine CSS stylesheets and caches it. Only static css files are returned to the user. – make sure to chmod the folder is needed
  • Remove the admin bar if you don’t want to have it
  • Hide version numbers, RSS, WLW endpoints to reduce html size and give hackers a harder time.
  • Loading all of your scripts via HeadJS. This means that the amount of request doesn’t matter, the website gets rendered 2-4 times faster. Will also be applied to the admin area
  • Load jQuery from the google cdn, so the visitor allready has it cached (well, 90% of the times)
  • select which plugins are loaded where
    ** NOTE: All options can safely be enabled and don’t affect seo negative (speed is good). **

Εγκατάσταση

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page

make sure that wp-content is correctly chmodded

Συχνές Ερωτήσεις

Q. The CSS combiner does not work?

CHMOD all files and folders (or at least arevico-css-cache_ in wp_content/ to 755. Make sure to include wp-content also

Q. Plugin X doesn’t work with this plugin?

Not all plugin include javascript the way specified in the codex. Sometimes, there is a good reason for, sometimes not. It is best to email us with a link to your website and tell us with which plugin it conflicts. We can then diagnose and specify a solution.

Q. Not all CSS Files are cached?

Dynamic css files are excluded, since these require a request from the server. This generates too much overhead. Some plugins also output CSS instead of enqueing it. This plugin doesn’t detect that. Same goes with javascripts.

**Q. Why is javascript not combined?* *

Because it blocks! It is much better to load javascript after the page has been fully rendered.

If you have any questions or feature suggestions, please DO ask.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“CleanerPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.0.1
fixed arevico-css-cache

Initial release
1.0.0

Initial release