Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Compra Direta Pag Seguro Boleto

Περιγραφή

Você precisa de uma loja virtual bem simples?
Você precisa apenas de um formulário de inscrição, compra ou adesão que remete o cliente a um pagamento simples por boleto?
Este plugin vai ajuda-lo.

Features

 • Gera facilmente boletos do Pag Seguro UOL em seu site.
 • O cliente escolhe o produto, serviço, assinatura, adesão, etc,
 • O cliente preenche os seus dados e pronto! O boleto está na mão!
 • Gera também boletos do tipo carnê sequencial (Boletos em lote).

Installation and use

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/compra-direta-pag-seguro-boleto-boleto directory

Envie os arquivos do plugin para o diretório /wp-content/plugins/compra-direta-pag-seguro-boleto-boleto

 1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Ative o plugin através do menu ‘Plugins’ no WordPress

 1. Configure the plugin (accessible via the admin menu)

Configure o plugin (acessível através do menu admin)

 1. Include your email accounts and Token in the submenu: Plugins

Inclua suas contas de email e token no submenu: Plugins – CONFIGURAÇÕES

 1. A new page has been added. Find it in the “Pages” list and, if you wish, leave it available to your customers. If you need to display the form on other pages use this shortcode. [form-dados-do-boleto-cdps].

Uma nova página foi adicionada. Encontre-o na lista “Páginas” e, se desejar, deixe-o disponível para seus clientes. Se você precisar exibir o formulário em outras páginas, use este shortcode. [form-dados-do-boleto-cdps].

Συχνές Ερωτήσεις

Is Compra Direta Pag Seguro Boleto free?

Yes, you will not pay for the plug-in. Send me a donation if this plugin brings your client closer to you.

O Compra Direta Pag Seguro Boleto é grátis?

Sim, você não pagará pelo plug-in. Envie-me uma doação se este plug-in trouxer seu cliente para mais perto de você.

Κριτικές

5 Ιουνίου 2020
Imagina só como é fácil! Você instala o plugin, copia e o cola o shortcode num post e pronto! Escreve o que quiser, insere quantas imagens quiser, coloca o preço no produto ou serviço e está pronta sua loja. Não importa o que seja: produto, serviço, assinatura, condomínio, mensalidade, prestação. Dá pra suar em qualquer venda!
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Compra Direta Pag Seguro Boleto” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.3

 • Date: 2020/05/01
  Translate.

1.2.2

 • Date: 2020/05/01
  Removing invalid characters at installation.

1.2.1

 • Date: 2020/04/30
  Add more installments.

1.2

 • Date: 2020/04/24
  Security modifications to the plugin at the request of WordPress. Newslatters page removed.

1.1

 • Date: 2020/04/10
  First Version.