Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Content Automation Toolkit

Περιγραφή

The Content Automation Toolkit (CAT) is a powerful plugin for WordPress that streamlines the content creation process, saving you time and effort. This plugin taps into the power of OpenAI’s ChatGPT-3 system to generate entire articles based on any topic you input. CAT is also great for brainstorming and will help you select SEO optimized article titles, and is also smart enough to output content pre-formatted with optimized headers and sub-headings. You’ll also love the Social Helper feature which generates short summaries of any blog post along with recommended hashtags and a direct post link. Everything you need to help streamline your social media promotions. Simply enter your own API key available for free from OpenAI and start generating content today!

Στιγμιότυπα

 • The plugin settings screen
 • The Article Generator
 • The Social Helper
 • An example generated blog post

Εγκατάσταση

 1. First, download the plugin files from the WordPress repository.
 2. Next, log into your WordPress site and navigate to the “Plugins” section in the left sidebar.
 3. Click on the “Add New” button at the top of the page.
 4. Click on the “Upload Plugin” button at the top of the page.
 5. Click on the “Choose File” button and select the plugin file you downloaded in step 1.
 6. Click on the “Install Now” button and wait for the plugin to install.
 7. Once the plugin is installed, click on the “Activate” button.
 8. After the plugin is activated, go to the plugin’s settings page, located in the left sidebar under “Content Automation Toolkit”
 9. To use the plugin, you will need to obtain an API key from OpenAI by signing up on the OpenAI website
 10. Once you have the API key, add the key to the plugin’s settings page.
 11. You are now ready to use Content Automation Toolkit!

Συχνές Ερωτήσεις

What kind of content can I generate with this plugin?

The plugin uses OpenAI’s language generation capabilities to generate entire blog posts, summaries and hashtags, as well as social media content for sharing on various platforms.

Does the OpenAI API key cost money?

Anyone can signup for an API key for free. Currently OpenAI offers an $18 credit for API usage and API costs are very low, usually just a few cents per API call. You can upgrade to a paid account and set monthly limits to manage your use.

Where do I get my own API key to use this plugin?

Signup for free through OpenAI right here: https://beta.openai.com/signup/api-key

Why are you giving this away for free?

Because we are excited to share this revolutionary AI technology with the masses. OpenAI have created a wonderful tool in ChatGPT and we have simply provided a means of accessing that from within WordPress. That being said, if you really love our work you can always donate to help fund future projects.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Content Automation Toolkit” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 1.0 – Launched February 13, 2023