Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AI Content Bot

Περιγραφή

The first AI Content Plugin in WordPress using OpenAI’s GPT-3 autoregressive language model.

Create amazing human-like content snippets for your product or blog with the click of a button.

Features

 • Generate up to 60 AI content snippets a day with the free version.
 • Create product descriptions
 • Generate blog topic ideas
 • Create a blog intro for your next article
 • Generate page headline Ideas
 • Create blog outlines
 • Rewrite sentences
 • Change the tone of your sentencees
 • Generate listicles
 • Use our bullet point expander to create paragraphs
 • Summarize long content into succint copy
 • Finish the sentnce
 • Create brand names, startup ideas and slogans
 • Create ad copy for Adwords and Facebook
 • Come up with video ideas and descriptions
 • Create comprehensive landing page content
 • Create a value proposition for your product or service
 • Generate a list of marketing ideas
 • Use copywriting formulas such as AIDA, PBS, PAS and more
 • Lots more!

Content Bot makes use of OpenAI’s GPT-3 model.

You can upgrade to our premium plan here.

Due to valid restrictions from the OpenAI team, our content will have a maximum output of around 40 to 130 words. You are not able to create a full article with this plugin. This is not something we ever envisage offering as a service. This plugin is meant to help you generate short snippets of content and/or create ideas for you and your marketing efforts.

Furthermore, we will not be supporting the following industries: medical, finance, insurance, and some political topics. More information to follow soon.

Looking for a Jarvis alternative that works in WordPress? You’ve found it! We’re the only AI Content tool that has a WordPress plugin. WordPress development is something we’ve specialized in for the last 11 years. You’re in good hands!

AI content marketing has never been so easy.

Στιγμιότυπα

 • Adding an AI content bot block
 • Generating AI content

Μπλοκ

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 1 μπλοκ.

 • AI Content Bot

Εγκατάσταση

Download the ContentBot ZIP file.

Installing the ZIP File

 1. Log in to your WordPress admin panel.
 2. Go to WordPress Plugins page and click on Add New button, then Upload the .zip file that you downloaded.
 3. Then click “Install Now” and then “Activate”
 4. Create a new page/post and insert the Content Bot block to start generating AI content

Installing via WordPress Plugin Search

 1. Log in to your WordPress admin panel.
 2. Go to WordPress Plugins page and search for “Content Bot”
 3. Then click “Install Now” and then “Activate”
 4. Create a new page/post and insert the Content Bot block to start generating AI content

That’s it! ContentBot will now be enabled on your site!

Συχνές Ερωτήσεις

How does this work?

OpenAI’s GPT-3 is a state-of-the-art natural language processing system that uses deep learning to produce human-like text. We’ve bundled all of this power into an easy to use WordPress plugin.

Κριτικές

15 Σεπτεμβρίου 2021
This is a very good Ai writing tool and it provides unique result. With the help of this tool you can easily generate lots of blog posts.
2 Σεπτεμβρίου 2021
Very useful when i need help or ideas on writing. ContentBot will gives good results for my topics. I love Bullet Expander to write bits & pieces.
28 Αυγούστου 2021
ContentBot has surely changed the way I use to write articles. Simply impressed with the output. A tool that lets you generate unique AI content with a few small inputs.
28 Αυγούστου 2021
Desde ahce algunos meses he probado al menos 8 herramientas y esta es la que da mejores resultados al menos en español. Otras mezclan el texto en varios idiomas o te dan resultados ilegibles. Pero ContentBot es realmente claro. Una gran herramienta en constante mejora y evolución.
27 Αυγούστου 2021
ContentBot is so much good web based article spinner using ai model trained from tones of hand writings from humans on real world articles . its also solve seo negative elements & so easily autopublish in your wordpress admin panel using specific build of plugin made by ContentBot & its exist on wordpress free plugins . you dont need mass pay for solve Plagiarism & grammer check also & save in all steps your money 🙂 thanks alot ContentBot for help us
Ανάγνωση όλων των 12 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AI Content Bot” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

v1.1.00 – 2021-07-05

 • Added all the latest short form tools
  • blog outline
  • bullet point expander
  • listicle
  • change tone
  • summarizer
  • finish the sentence
  • startup ideas
  • brand namees
  • slogan generator
  • adwords ads
  • facebook ads
  • video ideas
  • video description
  • landing page
  • value proposition
  • sentence rewriter
  • pitch yourself
  • pain-agitate-solution
  • pain-benefit-solution
  • AIDA
  • quora answers
  • sales email
 • Added more robus language options
 • Increased input string lengths
 • Improved UX

v1.0.03

 • Added translation support for input and ouput (powered by Google Translate)
 • Changed brand elements

v1.0.02

 • Added a cache buster for the scripts.js file (CloudFlare users experiencing issues)

v1.0.01

 • Added support for multi outputs
 • Added support to include intros for blog topic requests
 • Fixed a bug that caused our welcome page to show when any plugin was activated

1.00 – 2021-02-04

 • Launch!