Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Cool Accessibility

Περιγραφή

Cool Accessibility free plugin goal is to help you make your website more accessible.

This PlugIn is responsive and works on desktop computers & mobile devices.

You can dock the accessibility panel to any of the 4 sides in desktops and to 2 sides in mobile devices

The accessibility panel opens from a toggle icon that can be set to any of the 4 corners from the WordPress Control Panel->Plugins->cool-accessibility option page

All the icons have a keyboard shortcut so you can control the accessibility from the keyboard even with the accessibility panel hidden

The Text-zoom tool opens a window with a black elarged text on a yellow background when hovered on any text within the website and if the Text-zoom tool is hovered on an image it shows the image alternative text (if it was set)
and if the image is a background-image and the parent div html tag has a ‘title’ attribute it shows it too.

FOR USERS KNOWLEDGE (PLEASE INCLUDE IT IN THE ACCESSIBILITY DECLARATION PAGE): The plugin uses the ‘local storage’ entries option in the browser to maintain the menu preferences settings on loading or switching between your website pages.
This ‘local storage’ is not sent back to the server and therefore does not provide any information about your browsing.
These ‘local storage’ entries are deleted when you delete cookies and you can set any browser to delete all cookies upon closing the browser
Or alternatively if you want the accessibility menu preferences to be preserved do not delete the cookies files.

LEGAL DISCLAIMER:
This plugin does not guarantee that your website will comply with any regulations.
Readers are solely responsible for how they use this plugin and for their results.

WordPress Control Panel Options

WordPress Admin Options (under WordPress Control Panel->Plugins->cool-accessibility):

 1. Optional – (if this page url is set then the ‘ ? ’ icon will show in the setting and pressing it will open this page)
  Accessibilty Declaration Page Slug (URL )
  default page slug: site_url/website-accessibility-declaration
  if you have multiple languages and you are using the Polylang plugin, cool-accessibility plugin will pick the parallel page in the current language

 2. Accessability Icon position select box:
  Bottom-right (default)
  ,Bottom-left
  ,Top-right
  ,Top-left

 3. Skip menu settings

 4. Highlight link color override

 5. Highlight title background color override

ADVANCED OPTIONS (ONLY IF YOU WANT TO GET THE MAXIMUM OUT OF THIS PLUG-IN)

FONT SIZE: Changing the font size intentionally doesn’t affect the HTML <span> tag

HIGHLIGHT_LINKS:
toggles the class ‘coolaxs_highlight_links’ in all the header tags ( “:focusable,a” )

HIGHLIGHT_TITLES:
Toggles the class “coolaxs_highlight_titles_colors” in all the header tags (‘h1,h2,h3,h4,h5,h6’)

READABLE_FONT:
Toggles the class “coolaxs_readable_font”

KEYBOARD NAVIGATION (TAB/SHIFT TAB ICON)
:
If you want to change things in css – this icon adds the following class:
coolaxs_focus_css_activated

KEYBOARD NAVIGATION SKIP MENU:
The “skip to page content” message with fixed position is added to the top of the page
with a css z-index:99 (because the zoom-text magnify glass of the cool-accessibility plug-in should be on top of that)
If there is an HTML <nav> tag in the page

so this means that if there is a fixed header on the top of the page its z-index should be less than 99

PREVENT ANIMATION:
1.
If the following suffixs are added to an animated gif name jQuery will toggle between them automatically
when this prevent animation icon is enabled
var str_normal_image = “_static.gif”;
var str_animated_gif_image = “_animated.gif”;

2.
For YouTube embedded video auto play on page load it toggles between these 2 embedded video autoplay modes
so the video will not autoplay upon page load
when prevent animation is enabled:

embeded video <iframe src=”…?autoplay=1″>

embeded video <iframe src=”…?autoplay=0″>

3.
If the FlexSlider plugin installed in the website and there is an automatic loop in of the slider images prevent animation will stop it

BRIGHT/DARK CONTRAST
:
1.
The plug in adds the following classes so you can further modify your css file:
coolaxs_bright_contrast
, coolaxs_dark_contrast

2.
There is also an automatic image / background image flipping mode if you prefer by the suffix of the image name

2a. You can optionally use the automatic switching option between images for different contrast modes by image suffix;

If you have 3 images for different contrast modes – 1 for normal contrast 2. for dark contrast 3. for bright contrast
, then add to your normal contrast image / background image the following suffix: “_normal_to_both”
so your image name becomes:
imagename_normal_to_both.jpg
(or imagename_normal_to_both.png or imagename_normal_to_both.gif)

and provide in the same directory 2 more images (assuming a jpg image type)
imagename_bright_contrast.jpg
, imagename_dark_contrast.jpg

2b.
If you have only 2 images – 1 for normal contrast 2. for dark contrast
and for bright contrast you use the normal contrast image
then modify your original image / background image to this:
imagename_normal_to_dark.jpg
(or imagename_normal_to_dark.png or imagename_normal_to_dark.gif)

and provide in the same directory 1 more image (assuming a jpg image type)
imagename_dark_contrast.jpg

2c.
If you have only 2 images – 1 for normal contrast 2. for bright contrast
and for dark contrast you use the normal contrast image
then modify your original image / background image to this:
imagename_normal_to_bright.jpg
(or imagename_normal_to_bright.png or imagename_normal_to_bright.gif)

and provide in the same directory 1 more image (assuming a jpg image type)
imagename_bright_contrast.jpg

Στιγμιότυπα

 • Smartphone portrait mode
 • Smartphone landscape mode
 • Desktop bottom panel dock
 • Desktop right panel dock
 • Desktop with open inner options
 • WordPress Admin Options page

Εγκατάσταση

Best is to install directly from WordPress

If manual installation is required, please make sure that the plugin files are in a folder named ‘cool-accessibility’ (not two nested folders) in the WordPress plugins folder, usually ‘wp-content/plugins’.

Upload the entire cool-accessibility folder to the /wp-content/plugins/ directory.
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

You will find ‘Cool accessibility’ options page in your WordPress admin Plugins panel.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

Best is to install directly from WordPress

If manual installation is required, please make sure that the plugin files are in a folder named ‘cool-accessibility’ (not two nested folders) in the WordPress plugins folder, usually ‘wp-content/plugins’.

Upload the entire cool-accessibility folder to the /wp-content/plugins/ directory.
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

You will find ‘Cool accessibility’ options page in your WordPress admin Plugins panel.

I have updated the highlight links and/or highlight titles overrides colors in the Admin ->PlugIns->Cool Accessiblity Option page , but it doesn’t show up on the website ?
 1. Verify that the checkboxs above the Color Pickers boxs are enabled in the Option page
 2. Force Refresh – Depending on your operating system all you need to do is the following key combination:
  Windows: ctrl + F5
  Mac/Apple: Apple + R or command + R
  Linux: F5

Κριτικές

There are no reviews for this plugin.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Cool Accessibility” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές