Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Coronavirus (COVID-19) Outbreak Data Widgets

Περιγραφή

Coronavirus Tracker plugin shortcodes display live covid-19 ticker or corona data widgets & table inside your WordPress page/post or sidebar.

Worldwide Coronavirus outbreak live active (🤒), recovered (😎) & death (😭) cases status data widgets and ticker

Coronavirus (COVID-19) Outbreak Data Widgets plugin is used to display worldwide covid19 outbreak live cases status and data widgets inside your WordPress website pages / posts or sidebar section via simple shortcodes.

You can also add all countries corona cases data ticker inside your website header or footer section.

💎 Plugin Shortcodes

Global Card Widget ShortcodeView Demo

[cvct title="COVID-19 Global Stats" label-total="Total Cases" label-deaths="Death Cases" label-recovered="Recovered Cases" bg-color="#ddd" font-color="#000"]

Country Based Card Widget ShortcodeView Demo

[cvct title="USA Coronavirus Update" country-code="US" label-total="Total Cases" label-deaths="Death Cases" label-recovered="Recovered Cases" bg-color="#23282D" font-color="#fff"]

Table Widget ShortcodeView Demo

[cvct-tbl show="10"]

TickerView Demo – Moving Ticker Inside Header

You can generate ticker shortcode inside wp-admin >> Corona Tracker >> Add New

📝 Shortcode Attributes

 • country-code = all or particular country code eg:US,IN etc. Find Supported Countries List & Code
 • title = Any text here… (Use text like – Global Covid-19 Cases Update)
 • label-total = Any text here… (Use text like – Total Cases)
 • label-deaths = Any text here… (Use text like – Death Cases)
 • label-recovered = Any text here… (Use text like – Recovered)
 • bg-color = Any color code here… (Use color like #eeeeee)
 • font-color = Any color code here… (Use color like #222222)

😷 Let’s Fight With Coronavirus Together – Stay Home! Stay Safe!

Third Party API & License Information

Please read privacy policy & license terms of this API carefully before using this plugin inside your website.

As this plugin functionality and data totally depends on third party apis. (We can’t provide any support if there is any downtime in third party apis).

Στιγμιότυπα

 • Coronavirus Outbreak Data Cards Layout Demos.
 • Coronavirus Outbreak Data Tables Layout Demos.

Συχνές Ερωτήσεις

Which API are you using?

We are using https://github.com/NovelCOVID/API API inside this plugin.

API license :- https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/LICENSE
API privacy policy :- https://github.com/NovelCOVID/API/blob/master/privacy.md
API docs :- https://corona.lmao.ninja/docs/

Κριτικές

29 Δεκεμβρίου 2021
Funziona bene anche se fornisce pochi dati, soprattutto mancano le variazioni percentuali rispetto al giorno prima. Gli aggiornamenti sono in ritardo rispetto a quelli ufficiali. Va comunque bene, visto che è gratis e senza pubblicità.
12 Απριλίου 2021
Great plugin and easy to use, although it seems that the "recovered" figure for France is wrong. How come? Please tell me. Regards.
25 Μαρτίου 2021
I really find a really interesting and useful plugin, easy to embed Thanks
Ανάγνωση όλων των 34 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Coronavirus (COVID-19) Outbreak Data Widgets” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 1.1.1 | 02/07/2020

 • Added:Plugin video
 • Replaced o Data to N/A

Version 1.1 | 06/05/2020

 • Added: Integrated Brand new stats ticker style
 • Fixed: card styles responsive issues
 • Improved: all layouts
 • Improved: Code improvements

Version 1.0.1

 • Review notice bug fixed

Version 1.0

 • Initial release