Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

COVID-19 Toscana

Περιγραφή

Plugin che aggiunge tre shortcode per la visualizzazione di grafici covid-19 per la regione Toscana:

[grafico-toscana dati=”«datiCovid»“] genera un grafico della Regione Toscana in cui vengono inseriti i dati specificati in «datiCovid». I tipi di dato possono essere anche più di uno ma devono essere separati da una virgola.

[grafico-provincia provincia=”«provincia»” dati=”«datiCovid»“] genera un grafico di una Provincia toscana in cui vengono inseriti i dati specificati in «datiCovid». I tipi di dato di «provincia» non possono essere più di uno pena la mancata visualizzazione del grafico. I tipi di dato di «datiCovid» possono essere anche più di uno ma devono essere separati da una virgola.

[grafico-confronto-province province=”«province»” dato=”«datoCovid»“] genera un grafico di più Province toscane messe a confronto rispetto al dato specificato in «datoCovid». I tipi di dato di «province» possono essere anche più di uno ma devono essere separati da una virgola. I tipi di dato di «datoCovid» non possono essere più di uno pena la mancata visualizzazione del grafico.

I valori ammissibili per quanto riguarda i parametri «datoCovid» e «datiCovid» sono:
positivi_att: rappresenta i casi di contagio positivi attuali sul territorio.
positivi_perc: rappresenta il numero di persone contagiate in rapporto all’intera popolazione del territorio.
positivi_tot: rappresenta i casi di contagio positivi cumulativi a partire dal 24 Febbraio 2020 registrati sul territorio.
positivi_inc_abs: rappresenta i casi di contagio postivi giornalieri.
ricoveri_tot: rappresenta i ricoveri cumulativi a partire dal 24 Febbraio 2020 registrati sul territorio.
ricoveri_inc_perc: rappresenta l\’incremento percentuale del numero di ricoveri giornaliero.
deceduti_tot: rappresenta il numero di deceduti cumulativi a partire dal 24 Febbraio 2020 registrati sul territorio.
deceduti_inc_abs: rappresenta i morti registrati giornalieri.
deceduti_inc_perc: rappresenta l\’incremento percentuale del numero di morti giornaliero.
letalita: rappresenta la letalità (numero morti in rapporto al numero di positivi).
dimessi: rappresenta il numero di dimessi cumulativi a partire dal 24 Febbraio 2020 registrati sul territorio.
tamponi: rappresenta il numero di tamponi effettuati cumulativi a partire dal 24 Febbraio 2020 registrati sul territorio.
tamponi_inc: rappresenta l\’incremento percentuale del numero di tamponi giornaliero.

I valori ammissibili per quanto riguarda i parametri «provincia» e «province» sono:
FI: Provincia di Firenze.
PI: Provincia di Pisa.
LU: Provincia di Lucca.
AR: Provincia di Arezzo.
LI: Provincia di Livorno.
PT: Provincia di Pistoia.
SI: Provincia di Siena.
PO: Provincia di Prato.
GR: Provincia di Grosseto.
MS: Provincia di Massa-Carrara.

Credits

Corso Progettazione e Produzione Multimediale UniFi
Prof.: Alberto Del Bimbo
Idea: Andrea Ferracani
Sviluppo: Marco Frassineti, Pietro Longinetti

Στιγμιότυπα

  • Esempio di grafico con dati COVID-19 complessivi per la Toscana.
  • Impostazioni del plugin.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“COVID-19 Toscana” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

  • First release.

1.0.1

  • Add bottom padding to graph
  • Fix naming conflicts with other plugins
  • Fix percentage not showing properly