Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Custom Post Type Permalinks

Περιγραφή

Custom Post Type Permalinks allow you edit the permalink structure of custom post type.

Change custom taxonomy archive’s permalink to “example.org/post_type/taxonomy_name/term_slug”. Can disable this fix.

And support wp_get_archives( 'post_type=foo' ) and post type date archive (ex. example.com/post_type_slug/date/2010/01/01 ).

This Plugin published on GitHub.

Donation: Please send My Wishlist or Paypal

Μεταφραστές

Also checkout

Setting on Code

Παράδειγμα:

register_post_type( 'foo',
  array(
    'public' => true,
    'has_archive' => true,
    'rewrite' => array(
      "with_front" => true
    ),
    'cptp_permalink_structure' => '%post_id%'
  )
);

Exclude specific post type

add_filter( 'cptp_is_rewrite_supported_by_foo', '__return_false' );

// or

add_filter( 'cptp_is_rewrite_supported', function ( $support , $post_type ) {
  if ( 'foo' === $post_type ) {
    return false;
  }
  return $support;
}, 10, 2);

Στιγμιότυπα

 • screenshot-1.png

Εγκατάσταση

 • Download the custom-post-type-permalinks.zip file to your computer.
 • Unzip the file.
 • Upload the custom-post-type-permalinks directory to your /wp-content/plugins/ directory.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

That’s it. You can access the permalinks setting by going to Settings -> Permalinks.

Κριτικές

17 Φεβρουαρίου 2022
This plugin breaks the events calendar. Events calendar can't create any correct permalinks with this plugin active. As soon as I got rid of this one, events calendar worked great.
24 Φεβρουαρίου 2021
It's a very useful plugin Why did I know this now? Users using bbpress are a must-have plugin.
Ανάγνωση όλων των 66 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Custom Post Type Permalinks” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Custom Post Type Permalinks” έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Custom Post Type Permalinks” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

3.4.5

 • Update test for WP 5.7

3.4.4

 • WPML support: Only apply slug translation if post type is supported. (Props @ffauvel)

3.4.3

 • Fix archive link bug fix.

3.4.2

 • Tested WP 5.6.

3.4.1

 • Fix readme.

3.4.0

 • Tested 5.5 beta3
 • WPML support: custom post type slug translation. ( Props @strategio )
 • Add new filter cptp_post_link_category and cptp_post_link_term .
 • Use Lowercase prefix for action and filter.

3.3.5

 • Tested 5.4
 • fix CPTP_Module_Permalink::post_type_link.

3.3.1

 • Add disable option for date / author and post type archive.
 • Bug fix for parse_request.

3.2.2

 • Fix readme.txt

3.2.0

 • Support only public post type.
 • Add CPTP_is_rewrite_supported_by_${post_type} and CPTP_is_rewrite_supported filter.
 • Remove post_type query wp_get_archives.

3.1.4

 • Test for WordPress 4.9.
 • PHPCS fix.

3.1.3

 • Test for WordPress 4.8.
 • Bug fix for attachment link.

3.1.1

 • Bug fix in CPTP_Module_Setting::upgrader_process_complete.

3.1.0

 • Add filter CPTP_date_front.
 • Fix sort term by wp_list_sort .

3.0.0

 • Admin notice on update plugin.
 • Large bug fix.
 • no_taxonomy_structure bug fix.
 • Add default value for options.

2.2.0

 • add CPTP_Util::get_no_taxonomy_structure.

2.1.3

 • Set no_taxonomy_structure default true.

2.1.2

 • rewirte => false post type support.

2.1.0

 • Create rewrite rule on registered_post_type and registered_taxonomy action.
 • Not create taxonomy rewrite rule when rewrite is false.

2.0.2

 • pointer html bug fix.

2.0.0

 • add_rewrite_rules on wp_loaded priority is changed 10 from 100. fix issue #53
 • Replace wp_get_post_terms by get_the_terms. fix issue #55
 • Fix bug register_uninstall_hook called twice on each page. fix issue #56

1.5.4

 • Fixed removed parent post problem.

1.5.3

 • readme fix.

1.5.0

 • Tested for 4.5.
 • Add filter CPTP_set_{$module_name}_module.

1.4.0

 • Fix Translation Problem.

1.3.1

 • bugfix wp_get_archives.

1.3.0

 • bugfix for polylang.

1.2.0

 • Add filter cptp_post_type_link_priority, cptp_term_link_priority, cptp_attachment_link_priority.
 • Add action CPTP_registered_modules.

1.1.0

1.0.5

1.0.4

 • option bug fix.

1.0.3

 • add category rule, if only attached category to post type.

1.0.2

 • category slug bug fix.

1.0.0

 • Set Permalink enable register_post_type.
 • Enable add post type query to taxonomy archives.
 • Use Class Autoloader.
 • Create Rewrite Rule on wp_loaded action.
 • WordPress Code Format Fix.
 • CPTP_Module_Permalink Bug Fix.
 • Bug Fix.
 • Use Semantic Versioning.
 • Date Structure Fix.
 • Use Category Base.

0.9.7

 • Adding date slug only conflicting %post_id%.
 • Change taxonomy link rewrite rule. Use post_type.
 • Can change template include custom taxonomy.

0.9.6

 • Category and author.
 • French Transration. Thanks Geoffrey!
 • Hierarchial Term Fix.

0.9.5.6

 • Strict Standard Error Fix.

0.9.5.4

 • archive link bug fix.
 • Tested Up 3.9

0.9.5.3

 • “/”bug fix.
 • taxonomy tmplate bug fix.

0.9.5.2

 • Archives Rewrite Fix.

0.9.5.1

 • Admin Bug Fix.

0.9.5

 • Big change plugin architecture.
 • Show has_archive, with_front.

0.9.4

 • Internal release.

0.9.3.3

 • has_archive Bug Fix.
 • Fixed a bug in the link, including the extension.

0.9.3.2

 • wp_get_archives Bug Fix.

0.9.3.1

 • Tested 3.6
 • Bug Fix.

0.9.3

 • Admin page fix.
 • slngle pageing link fix.
 • Add Russian translation.

0.9

 • Add custom post type archive only has_archive is true.
 • Change method name.
 • Change hook custom post link.
 • Use Slug in wp_get_archive().
 • Fix attachment link.

0.8.7

 • Translate Bug Fix.

0.8.6

 • Paging Bug Fix.
 • Commnent Paging.
 • Show pointer.

0.8.1

 • Bug Fix.

0.7.9.1

 • Support Comment permalink.
 • Small change in setting page.
 • Change default value.
 • Bug Fix.

0.7.8

 • Bug fix.

0.7.7

 • Bug fix.

0.7.6

 • Add parent’s slug to hierarchical post type.

0.7.5

 • Add ability to disable to change custom taxonomy archive’s permalink.

0.7.4

 • Bug fix taxonomy rewrite.

0.7.3

 • Changed part for saving the data.

0.7.2

 • Reweite bug fix.
 • Prewview bug fix.

0.7.1

 • Bug fix.

0.7

 • Add %{taxonomy}% tag.
 • A large number of Bug Fix.
 • Change Setting Page. Use Setting API.

0.6.2

 • Fix %author% tag.

0.6

 • First release on wordpress.org