Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Dashy – Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress

Περιγραφή

Adds your Google Analytics Tracking Code to your WordPress site and displays Google Analytics data directly into your admin panel. You can also insert your analytics code with a simple automatic tool.

Features

 • Automatic Google Analytics code integration. 1-Click Authentication process and it adds Google analytics tracking code to your website. No need to copy any code manually.
 • Track pagescroll
 • Track files download links.
 • Track outbound links.
 • Track downloads
 • Track submitted forms.
 • Declarative event tracking, via HTML attributes in the markup
 • Track HTML5 video, audio, YouTube and Vimeo players events.
 • Track CTA links (mailto, tel, sms, skype).
 • Track page print actions.
 • Track pageviews by users logged in to social networks.
 • Track media query matching and media query changes (beta)
 • Automatically tracks link clicks to external domains.
 • Automatically tracks how long pages are in the visible state (as opposed to in a background tab) (coming soon)
 • Automatically tracks user interactions with the official Facebook and Twitter widgets.
 • Automatically tracks URL changes for single page applications.
 • Support GDPR ( using Cookie Notice for GDPR )

A default dashboard is provided out of the box with basic stats overview of your site performance:

 • Overview comparison (7|14|28|30|90 days)
 • Sessions
 • Pageviews
 • Average session duration
 • Bounce rate
 • Top Countries
 • New vs returning
 • Device breakdown
 • Top pages/posts (pageviews,bouncerate,time on page)
 • Top referrers

Apart from the default dashboard, you can build a fully customizable dashboard with your preferred widget. All widgets can be resized and moved with a user-friendly drag and drop. A nice option to change all widgets dates is at your disposition.

On dashboard you can drag and drop widgets and build your own custom dashboard with your preferred metrics.

If you need to add metrics to widgets, simply ask!!!

Στιγμιότυπα

 • A beautiful dashboard
 • A beautiful map chart to display all your visitors location
 • A chart to display new vs returning
 • Gender chart
 • What device are your visitor using?
 • Top 10 browsers
 • Mobile table with device brand and model
 • A dashboard detail
 • An overview of all Users/Sessions.

Εγκατάσταση

Installation is really simple.

Go to settings and after authorization choose your preferred view.

If you want use your own app, simply create your own API project on Google Api’s console, create a service account key and
insert data in the settings page.

That’s it.

More detailed info are in the settings page of the plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Do I have to insert the Google Analytics tracking code manually?

No, once the plugin is authorized and a default domain is selected you can add Google Analytics tracking code automatically going on advanced settings tab.

Some settings are missing in the video tutorial

We are constantly improving Dashy Google Analytics Dashboard, sometimes the video tutorial may be a little outdated.

How can I suggest a new feature, contribute or report a bug?

You can submit pull requests, feature requests and bug reports on our site.

Documentation, Tutorials and FAQ

For documentation, tutorials, FAQ and videos check out: Dashy Google Analytics Dashboard for WordPress documentation.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Dashy – Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.7.6

 • Track pagescroll
 • Track downloads
 • Track submitted forms.
 • Declarative event tracking, via HTML attributes in the markup
 • Track HTML5 video, audio, YouTube and Vimeo players events.
 • Track CTA links (mailto, tel, sms, skype).
 • Track page print actions.
 • Track pageviews by users logged in to social networks.
 • Track files download links.
 • Track outbound links.
 • Track scroll depth.
 • Track media query matching and media query changes (beta)
 • Automatically tracks link clicks to external domains.
 • Automatically tracks how long pages are in the visible state (as opposed to in a background tab) (coming soon)
 • Automatically tracks user interactions with the official Facebook and Twitter widgets.
 • Automatically tracks URL changes for single page applications.

1.7.4

 • Added period vs period comparison
 • Added date change period (7|14|28|30|90 days)

1.7.0

 • Added new static dashboard
 • Custom dashboard page moved to another page

1.0

 • Initial release