Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

DLM Changelog Add-on

Περιγραφή

NOTICE: This plugin is no longer being actively developed or supported.

An add-on for Mike Jolley’s Download Monitor which adds version changelog functionality.

Requires Download Monitor version 1.2 or higher

Μικροκώδικας

Use this shortcode to display a DLM Download’s changelog in your posts or pages:

[dlm_changelog id={DLM Download ID}]

To paginate the changelog’s output, use the optional show attribute with the number of versions you want displayed on each page:

[dlm_changelog id={DLM Download ID} show="5"]

To hide download links or release dates (or both), use the optional hide_links and/or hide_release attributes, respectively:

[dlm_changelog id={DLM Download ID} hide_links="1" hide_release="1"]

Υποστήρικη

Use the community support forums for this plugin for questions that are specific to the Changelog Add-on. For support questions specific to other aspects of the Download Monitor plugin, please visit it’s support forum or log a bug on the DLM GitHub.

Στιγμιότυπα

 • The DLM Changelog admin area

Εγκατάσταση

 1. Unzip the dlm-changelog.zip file to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Go to the new “Changelog” options page located in the DLM “Downloads” section

Συχνές Ερωτήσεις

How do I add changelog version notes?

Go to “Downloads” then “Changelogs” in the WordPress admin. Select the download you wish to add/edit the changelog for from the dropdown. Under the “Notes” column of the download’s Changelog table, click inside the area where your pre-existing notes are or where it says “Click to add notes”. An inline text editor will appear for you to use. Click Save” to save your note. Basic HTML, such as italics, bold, underline, and ordered/unordered lists is able to be used in this text area.

How do I display a changelog on my site?

Use the [dlm_changelog id={DLM Download ID}] shortcode inside the WordPress page editor to display your changelog.

How do I disable pagination?

Set the [dlm_changelog] show attribute to 0, or don’t set it at all:

[dlm_changelog id={DLM Download ID}]

ή

[dlm_changelog id={DLM Download ID} show="0"]
How can I hide the release dates?

Use the hide_release option in your shortcode like this:

[dlm_changelog id={DLM Download ID} hide_release="1"]
How can I hide the download links?

Use the hide_links option in your shortcode like this:

[dlm_changelog id={DLM Download ID} hide_links="1"]

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“DLM Changelog Add-on” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.1

 • Overrides and fixes an issue introduced DLM where saving a download will remove all existing saved changelog content for that download’s versions

1.2.0

 • Fixed incompatibility issues with DLM versions 4.0+
 • Added two new shortcode options, hide_links and hide_release

1.1.1

 • Changed admin permissions to match Download Monitor’s (many thanks to Craig Morin!)

1.1.0

 • Added simple success/error notifications for save events

1.0.1

 • Fixed issue where not all published downloads were showing in admin dropdown

1.0.0

 • Added TinyMCE inline WYSIWYG editor to changelog admin
 • Lots of under-the-hood code improvements and cleanup

0.1.2

 • Fixed issue with plugin breaking on Download Monitor upgrade

0.1.1

 • Fixed jQuery pagination issue with shortcode output

0.1.0

 • Initial plugin release