Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Domain Sharding

Περιγραφή

We need to determine the subdomain pattern (ex: http://cdn-#.domain.tld ) substitution and the maximum number of subdomains we want to work with (ex: 5).

The pattern will transform an url like this ‘http://www.domain.tld/img/source1.jpg’ to this new url structure ‘http://cdn-X.domain.tld/img/source1.jpg’ where X ranges from 1 to 5 (max).

NOTE: If you have trouble accessing images using the new address because WordPress asks you to register the domain then you must insert the following line in the file wp-config.php

include_once(ABSPATH.'wp-content/plugins/domain-sharding/domain-sharding-alias.php'); 

Then you need to be sure to set write permissions to the aliases folder located within the plugin directory.

NOTE: You’ll need to manually create the new A records for the subdomains in your DNS panel. They should have the same ip address of your main domain.

Visit the Seocom website for more information about SEO or WPO optimization

Εγκατάσταση

 1. Install “Domain Sharding” either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server inside the wp-content/plugins folder of your WordPress installation.
 2. Activate “Domain Sharding” plugin via WordPress Settings.
 3. It’s done. Easy, isn’t it?

NOTE: If you have trouble accessing images using the new address because WordPress asks you to register the domain then you must insert the following line in the file wp-config.php

include_once(ABSPATH.'wp-content/plugins/domain-sharding/domain-sharding-alias.php');

NOTE: You’ll need to manually create the new A records for the subdomains in your DNS panel. They should have the same ip address of your main domain.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. Install “Domain Sharding” either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server inside the wp-content/plugins folder of your WordPress installation.
 2. Activate “Domain Sharding” plugin via WordPress Settings.
 3. It’s done. Easy, isn’t it?

NOTE: If you have trouble accessing images using the new address because WordPress asks you to register the domain then you must insert the following line in the file wp-config.php

include_once(ABSPATH.'wp-content/plugins/domain-sharding/domain-sharding-alias.php');

NOTE: You’ll need to manually create the new A records for the subdomains in your DNS panel. They should have the same ip address of your main domain.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 7 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Domain Sharding” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.1

 • BugFix. Set / as path when empty path on home url.

1.2.0

 • BugFix. Fix callback signature. Now check_domain_sharding expects a value parameter instead of by reference parameter.
 • Works fine with PHP 7.X.X

1.1.9

 • BugFix. Allows saving configuration when used via https protocol.

1.1.8

 • Adds support for protocol less urls. The plugin now creates links that are unaware of http/https protocol. Then these links use the main protocol of the page.

1.1.7

 • Fixes with url recognition.
 • Avoid replacing leading double slash links.

1.1.6

 • Fixes subdomain verification process

1.1.5

 • Fixes automagically guessed domain when working on Multisite environment.

1.1.4

 • Automagically try to guess the right value for the old domain variable.

1.1.3

 • Fixed re-activation detection when upgrading plugin.

1.1.2

 • Forced a reset of the domain variable to avoid problems if we detect an upgrade from a previous version.

1.1.1

 • Readme update with description and installation instructions.

1.1.0

 • Completely rewritten to conform with multisite blogs.
 • Full domain pattern specification not just the subdomain.
 • Note: Old users must review settings to avoid misconfiguration problems.

1.0.5

 • Added the option to force a 301 to the main site domain if the blog is visited using a different address. This option tries to solve the SEO issue of visiting the blog using the Domain Sharding subdomains.

1.0.4

 • Added some tests to help us check for the validity of the desired subdomains. They are located in the Settings page.

1.0.3

 • BugFix. The plugin now works with blogs not installed in the root domain.

1.0.2

 • Added exclusions. Now we can ignore some urls to avoid transforming them.

1.0.1

 • Added instruccions to create A records for the new domains

1.0.0

 • Initial Release.