Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Douban Collections

Περιγραφή

Douban Collections provides a douban collections (books, movies, musics) page for WordPress, just put “[douban_collections]” in your Post or Page to show the douban books collections page. This tag support 2 parameters: “category” and “with_user_info”. For example, you can put “[douban_collections category=”movie” with_user_info=”true”]” to show the movies collections page with douban user info.

Douban Collections (豆瓣收藏) 是一个WordPress插件。用户可以把豆瓣中想读、在读、读过的书籍,想看、看过的电影作为WordPress的一个页面显示,支持自定义显示书籍数量和显示样式。 在WordPress的post或page里面加上 “[douban_collections]” 即可显示带用户信息的“豆瓣收藏”书籍页面。 同时支持category和with_user_info两个参数,比如“[douban_collections category=”movie” with_user_info=”true”]”可以显示带用户信息的电影页面。

View live demo

在线 demo

For latest update, please check github repository:
http://github.com/samsonw/wp-douban-collections

Εγκατάσταση

 1. Upload and unpack the douban-collections plugin to wordpress plugin directory “wp-content/plugins/douban-collections”
 2. Activate Douban Collections plugin on your Plugins page in Site Admin.
 3. Create a “Douban” page (use “Page Full Width” template to get more width)
 4. Put “[douban_collections]” in the content and save it. (the default is [douban_collections category=”book” with_user_info=”true”], also support movie: [douban_collections category=”movie”])
 5. Set your douban user id or username and tweak configuration and settings on Douban Collections page in Site Admin Settigns section
 6. Check the newly created page, enjoy
 1. 解压 douban-collections 插件到 wordpress plugin 目录 **”wp-content/plugins/douban-collections”**
 2. 在后台插件管理界面激活 **Douban Collections** 插件
 3. 创建一个 “Douban” 的页面,如果主题支持的话,建议使用没有边栏(sidebar)的page template,以获得最宽的展示页面
 4. 在上面创建的页面里加上 “[douban_collections]” 并保存,此默认等同于“[douban_collections category=”book” with_user_info=”true”]”,显示电影可使用“[douban_collections category=”movie”]”
 5. 在后台插件管理设置界面自定义 **Douban Collections** 插件,务必填上您的豆瓣用户id或username
 6. 访问刚创建的页面,have fun

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Douban Collections” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

 • added a option to enable load plugin resources only in specific pages and posts, thus increase load speed of other pages and posts.
 • tiny UI tweak in plugin admin setting page, make it compatible with the Refreshed Administative UI of wordpress 3.2.
 • make the plugin compatible with wordpress 3.2.

0.9.3

 • fixed an issue which happens when collections is empty

0.9.2

 • minor bug fixing

0.9.1

 • added movie “watching” status support

0.9.0

 • added movie collections support
 • added 2 parameters (category, with_user_info) for [douban_collections]

0.8.0

 • added an option to allow user to custom the display stylesheets, these customizations won’t be lost after plugin update.

0.7.0

 • added options for users to control how many “reading”, “read” and “wish” books to show up in the collections page

0.6.1

 • stripslashes collection status text

0.6.0

 • use api key while calling douban api
 • added douban user info
 • display totally 500 books (reading, read, wish) at maximum

0.5.0

 • Initial import the working copy of my blog douban collections page: http://blog.samsonis.me/douban/