Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

DragDropr – Visual Drag & Drop Page Builder

Περιγραφή

DragDropr is a What-You-See-Is-What-You-REALLY-Get visual editor.

It lets you effortlessly create, edit, and design content for your website, webshop, or any other web content in the most intuitive manner: dragging and dropping. It’s also the only universal visual editor, which means it’s compatible to any CMS you might be using: WordPress, WooCommerce, TYPO3, Magento, Shopify, Lightspeed and many more.

The best part about DragDropr? You don’t need to be a designer or an expert in any software to use it! It’s so easy to use, and it’s definitely fool-proof.

Let’s sum up all benefits of DragDropr:

  • DragDropr is the only universal visual editor that supports any CMS (WordPress, TYPO3, Magento, Shopify, Lightspeed and many more).
  • It is a “What-You-See-Is-What-You-REALLY-Get” visual editor that creates fully responsive content.
  • You don’t need prior coding or design experience – it’s effortless to use!
  • DragDropr offers 200 pre-built content blocks you can use however you like
  • DragDropr also creates 100% genuine HTML code so you can continue using your template even after you’ve unsubscribed.
  • By using the browser extension (only available for Google Chrome) you can edit your pages from anywhere – without having to login to the backend of your CMS and navigating to a certain page first.

Στιγμιότυπα

Κριτικές

26 Απρίλιος 2018
This is a fantastic page builder plugin. While it doesn't (yet) "integrate" with WordPress in the way you're used to from other popular page builders, I found it a lot easier and faster to use for building out your page content, especially as a new user. That's pretty funny since DragDropr is more of a universal page builder that isn't tied excplicitly to WordPress or any other CMS. DragDropr's approach is different in the sense that you build your layouts via your DragDropr dashboard builder, DragDropr converts your layout and content into HTML, and you paste that HTML into your WordPress WYSIWIG editor in text mode, and voila. Personally, I like coding HTML and CSS stuff from scratch, so I tend to stay from page builders. But this tool comes in quite handy when I want to save some time. 🙂 Good job and looking forward to when DragDropr can fully tackle dynamic content in WordPress!
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“DragDropr – Visual Drag & Drop Page Builder” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές