Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Drop Shadow Boxes

Περιγραφή

Drop Shadow Boxes highlight important content on your posts, pages and widget areas. Personalise the box with drop shadow effects like raised, lifted and perspective and choose whether the box has an inside shadow, outside shadow and rounded corners. The plugin includes a widget and shortcode builder with a preview so you can test your box before adding it. The shadows will display correctly on most browsers – some older versions of Internet Explorer may not display the shadows – but they will display the box with the content so nothing will be missing on the page.

See the examples of drop shadow boxes to see how the plugin performs on your browser:

I’m offering this plugin free of charge. If you use it and like it please consider giving it a rating.

Stay in touch by following me on facebook: Steven Henty

Instructions

The plugin itself doesn’t require any configuration. There isn’t a setting page.

You can access the widget from the Widgets dashboard page – drag, drop and configure as you would any other widget.

Look for the Drop Shadow Box block in the new block editor (Gutenberg).

The shortcode builder in the classic editor allows you to add Drop Shadow Boxes to posts and pages. You can access it from the media toolbar while you’re editing the post/page by clicking on the box icon next to the upload/insert media button.

Shortcode Reference

If you prefer not to use the shortcode builder, or if you’d like to modify an existing drop shadow box here’s the shortcode reference guide.

Example usage:

[dropshadowbox]your content[/dropshadowbox]

[dropshadowbox align=”left”]your content[/dropshadowbox]

[dropshadowbox effect=”raised”]your content[/dropshadowbox]

[dropshadowbox effect=”horizontal-curve-bottom” rounded_corners=”false”]your content[/dropshadowbox]

Shortcode Attributes:

align = [left/right/center/none] default: “none”

width = [width plus units e.g. “250px” or “50%”] default: not set

height = [width plus units e.g. “250px”] default: “auto”

background_color = [colour code or name e.g. “#A8A8A8” or “blue”] default:”#ffffff”

border_width = [width in pixels] default “2”

border_color = [colour code or name e.g. “#A8A8A8” or “blue”] default:”#dddddd”

rounded_corners = [true/false] default: “true”

inside_shadow = [true/false] default: “true”

outside_shadow = [true/false] default: “true”

effect_shadow_color = [red/green/blue/yellow/white] default: gray (known issue: this color option will not worrk for the effect “raised”)

effect = [name of the effect] default: “lifted-both”

Possible values for the effect attribute:
* none
* lifted-left
* lifted-right
* lifted-both
* curled
* perspective-left
* perspective-right
* raised
* vertical-curve-left
* vertical-curve-both
* horizontal-curve-bottom
* horizontal-curve-both

inline_styles = [true/false] default: “false” (only for use inside third party widgets and only works when allow_url_fopen is enabled in php.ini)

padding = [width plus units e.g. “250px” or “50%”] Defines the space between the box border and the box content. e.g. 20px. Default:10px;

margin = [width plus units e.g. “250px” or “50%”] Defines the space around the box. e.g. 20px. Default:not set;

max_width = [width plus units e.g. “250px” or “50%”] Defines the maximum width for the box e.g. 300px

min_width = [width plus units e.g. “250px” or “50%”] Defines the minimum width of the box e.g. 200px

Language Versions

Drop Shadow Boxes is currently available in English, Spanish (es_ES), German and Serbian.

Many thanks to Fabio Vogt for the translation into German.
http://www.fabiolous.de

And to Ogi Djuraskovic, First Site Guide for the Serbian translation
http://firstsiteguide.com

The shortcode builder will automatically switch to the language configured in wp-config.php.

If you’d like to contribute other languages please get in touch with me here:
http://www.stevenhenty.com/contact/
You’ll find the .po file in the plugin root. I’d be happy to link to your website but requests with spammy links will be ignored.

Υποστήριξη

If you find any that needs fixing, or if you have any ideas for improvements, please get in touch:
http://www.stevenhenty.com/contact/

Please also get in touch if you’re using the latest version of your browser but the shadows are not displaying.

Στιγμιότυπα

 • The block for the new editor (Gutenberg)
 • Shortcode builder (Classic Editor)
 • Widget options
 • Example boxes

Εγκατάσταση

 1. Download the zipped file.
 2. Extract and upload the contents of the folder to /wp-contents/plugins/ folder
 3. Go to the Plugin management page of WordPress admin section and enable the ‘Drop Shadow Boxes’ plugin

Συχνές Ερωτήσεις

Is the plugin compatible with the new editor (Gutenberg)?

Yes, look for the drop shadow box block in the list of available blocks.

Can I convert the shortcode to a block?

No, not at this time.

How do I make the boxes ‘responsive’

A true responsive design ought to be handled more at the page level but you’ll probably find what you’re looking for if you change the width attribute to “auto”.

Will the shadows work in all browser?

It will work on the latest versions of all browsers. Some older browsers may not display the shadows – but they will display the box with the content. Please see the following page for examples to see how it performs on your browser:
http://www.stevenhenty.com/products/wordpress-plugins/drop-shadow-boxes/examples/

How do I open the shortcode builder?

While you’re editing a post or page you can open the shortcode builder by clicking on the box icon next to the upload media button above the toolbar.

How do I add links and other formatting inside the box?

Once you’ve added the shortcode to the page/post you can edit the contents just like any other content.

How do I get two or more boxes lined up side by side?

Try experimenting with the alignment of the boxes. To get a few boxes lined up in a row you’ll probably need to align all the boxes left.

Will it work on a dark background?

Yes, you’ll just need to set the effect_shadow_color shortcode attribute to “white”.

Can I edit the shadow effect?

The shortcode offers quite a few options. If you need further customisation you’ll need to override the css classes in your theme (usually style.css).

Will the css file be loaded on all pages or only when it’s needed?

The css file will only be loaded when it’s needed – when there’s a [dropshadowbox] shortcode on the page or post.

Are images used to display the shadows?

No. It uses CSS3 only.

How do I get the drop shadow effects to work in widgets?

Please try to use the dedicated Drop Shadow Box widget. If you need to use the shortcode inside a different widget, first, make sure the widget allows shortcodes (this is not always the case). If you already have a Drop Shadow Box somewhere on the page/post then the styles will be loaded and it’ll look ok. If you don’t, then there’s a pretty high chance that the styles won’t be loaded. In this case, you may like to force the output of the styles by using the “inline_styles” shortcode attribute.
e.g.
[dropshadowbox inline_styles=”true”]your content[/dropshadowbox]

Can I get my content to fill the entire box?

Yes, set the padding attribute to 0. i.e. padding=”0″

How do I add space around the box?

Set the margin attribute e.g. 20px

Κριτικές

9 Μαρτίου 2019
This sounds good but what I am more interested to know , can we add a hyperlink inside the buttons? I want to add 5 button in single row, then another 5 buttons in another row and so own. Please let me if it is possible or not
4 Ιανουαρίου 2019
Outstanding plugin and even more outstanding support from Steve!
11 Ιουλίου 2018
It works like a charm. I use it to display promotions on my site.
Ανάγνωση όλων των 74 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Drop Shadow Boxes” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Drop Shadow Boxes” έχει μεταφραστεί σε 3 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Drop Shadow Boxes” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.7.3

 1. Fixed an issue where the height of the box doesn’t stretch to accommodate images that are left aligned inside the box.
 2. Updated the Freemius API.

1.7.2

 1. Fixed security issue.

1.7.1

 1. Fixed missing colour settings in the new WordPress editor.

1.7

 1. Fixed support for the new editor.

1.6

 1. Added support for Gutenberg, the new editor.

1.5.8

 1. Fixed an issue where a top level menu item may appear.

1.5.7

 1. Added opt-in feedback system.
 2. Updated version WordPress “Tested up to” and copyright notice.

1.5.6

 1. Fixed a JavaScript error in the customizer.

1.5.5

 1. Updated version WordPress “Tested up to”.
 2. Fixed some coding standards.

1.5.4

 1. Updated text domain
 2. Updated default width to auto

1.5.3

 1. Added the Serbian translation

1.5.2

 1. Added support for WordPress 4.3

1.5

 1. Added the margin, max_width and min_width attributes
 2. Added “none” as an option for the “effect” attribute
 3. Updated the default width option to not set

1.4.9

 1. Added the padding attribute

1.4.8

 1. Fixed more strict notices in PHP 5.4+

1.4.7

 1. Fixed strict notices in PHP 5.4+

1.4.6

 1. added inline_styles shortcode attribute
 2. added German language translation

1.4.4

 1. fixed PHP warning messages

1.4.3

 1. fixed media button compatibility with other plugins
 2. fixed localisation

1.4.2

 1. changed icon for the new WordPress UI
 2. fixed issue with multisite WordPress where icon wasn’t appearing

1.4

 1. added shortcode attribute effect_shadow_color
 2. fixed alignment to allow boxes to sit side by side
 3. fixed plugin URI to point directly to the plugin page

1.3

 1. added compatibility with the Ultimatum theme
 2. fixed the rendering of the perspective-left effect
 3. fixed the colour picker on the widget which failed to open on page load

1.2.3

Fixed an issue that affected the display of the widget in some themes

1.2.2

Fixed an issue that affected the creation of new pages and posts

1.2.1

Fixed an issue that affected the editing of pages and posts

1.2

 1. added height attribute and options in the widget and shortcode builder
 2. added background color attribute and options in the widget and shortcode builder
 3. added color pickers

1.1

added height attibute

1.0

Version 1.0 release

0.3

Added a widget

0.2

 • A couple of new effects, some fixes and now also available in Spanish.

0.1

 • Initial beta release.