Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

DX-Watermark

Περιγραφή

Automatically add a picture watermark, can select text or pictures are two types. 自动给图片添加水印,可选择文本或图片两种类型。
详情:http://www.daxiawp.com/dx-watermark.html

Arbitrary section 1

Στιγμιότυπα

  • 后台截图1
  • 后台截图2

Εγκατάσταση

可以通过以下两种方法的其中一种来安装DX-Watermark插件:

  1. 将下载的文件解压缩,然后将dx-watermark文件夹 上传到 /wp-content/plugins/目录,在插件后台启用

  2. 直接在后台-安装插件,搜索’dx-watermark’,按照提示安装启用

Κριτικές

7 Φεβρουαρίου 2017
Works fine and no server load on CentOS, is good for performace, updates for ever please. Thank,s for your job daxiawp
Ανάγνωση όλων των 4 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“DX-Watermark” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.4

  • Fix some php version does not display a preview of the bug. 修复一些php版本无法显示预览的bug

1.0.3

  • Customize jpeg quality. 自定义jpeg图片水印质量

1.0.2

  • Repair bug. 修复bug

1.0.1

  • Repair jpg images to add watermarks too large bug. 修复jpg图片添加水印后过大的bug

1.0.0

  • publish DX-Watermark plugin. 发布DX-Watermark插件