Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Dynamic Iframe for Gutenberg

Περιγραφή

Enhance your content creation experience with our intuitive plugin that allows you to effortlessly integrate dynamic iframes within the block editor.

Our innovative solution introduces a dedicated Iframe block, conveniently located within the comprehensive Embeds category. This specialized block empowers you to seamlessly embed external or internal URLs into your content. Gone are the days of complex coding or cumbersome manual insertion methods.

With our plugin, adding an iframe is as easy as drag and drop. Simply select the desired Simple Iframe block, effortlessly position it within your content, and conveniently drop the URL into place. Enjoy the efficiency and simplicity of our user-friendly interface while creating captivating and interactive content.

Στιγμιότυπα

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Dynamic Iframe for Gutenberg” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

  • Initial release