Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Woocommerce Quantity Table

Περιγραφή

Quantity table

When activated the plugin will automatically show a table with price and quantity next to the product.

Required

The dynamic pricing plugin has to be installed before this works.

Στιγμιότυπα

  • Example of the table on a product page.

Εγκατάσταση

Upload the .zip file with a FTP program in the folder wp-content/plugins or upload via Worpress backend.

Συχνές Ερωτήσεις

Can I translate it into my own language?

Yes you can, we are still working on the language files but you can manually edit them. Use support if you get stuck.

The plugin is not working on my website how come?
  1. Check if it’s enabled.
  2. Check if you the dynamic pricing plugin activated.
  3. Check if you run the latest version of WordPress or Woocommerce

Κριτικές

19 Νοεμβρίου 2016
im leaving a 3 star review as its a good plugin just not what i was looking for. for anyone else having the same issue just over right the code in quantity-table.php with the following code. <?php /* Plugin Name: Woocommerce Quantity Table Plugin URI: https://riotweb.nl Description: Extension for Dynamic Pricing plugin that shows a table with price and quantity. Author: RiotWeb Version: 1.0 Author URI: https://riotweb.nl/plugins License: GPLv2 License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; // Exit if accessed directly } error_reporting(0); /** * Check if WooCommerce is active **/ if ( in_array( 'woocommerce/woocommerce.php', apply_filters( 'active_plugins', get_option( 'active_plugins' ) ) ) ) { add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'omniwp_credit_dollars_price', 10, 2 ); function omniwp_credit_dollars_price( $price, $product ) { $pricing_rule_sets = get_post_meta( $product->post->ID, '_pricing_rules', true ); $pricing_rule_sets = array_shift( $pricing_rule_sets ); if ( $pricing_rule_sets && is_array( $pricing_rule_sets ) && sizeof( $pricing_rule_sets ) ) { ob_start(); if (is_product()){?> <span class="savemoney">Save more the more you buy!</span> <table width="80%"> <thead> <tr> <th><?php _e('Quantity', 'omniwp_core_functionality' ) ?></th> <th>Discount</th> <th>Price</th> </tr> </thead> <?php foreach ( $pricing_rule_sets['rules'] as $key => $value ) { if ( '*' == $pricing_rule_sets['rules'][$key]['to'] ) { } else { $x++; $class = ($x%2 == 0)? 'tabledark': 'lablelight'; echo "<tr align='center' valign='middle' class='$class'>";?> <td><?php printf( __( '%s – %s', 'omniwp_core_functionality' ) , $pricing_rule_sets['rules'][$key]['from'], $pricing_rule_sets['rules'][$key]['to'] ) ?></td> <td><?php echo woocommerce_price( $pricing_rule_sets['rules'][$key]['amount'] ); ?></td> <td><?php $newdealprice = $product->get_price() – $pricing_rule_sets['rules'][$key]['amount']; echo $newdealprice;?></td> </tr > <?php } } ?> </table> <style> .tabledark { background-color:#eae5e5; } .lablelight { background-color:#f9f2f2; } .savemoney{ font-size:14px; font-weight:bold; } </style> <?php $price = ob_get_clean(); } return $price; } } add_action( 'plugins_loaded', 'woocommerce_quantity_table_textdomain' );}
3 Οκτωβρίου 2016 1 απάντηση
The table shows up everywhere X_X On related products, upsells/cross-sells, catalog pages, etc.. Looks really messy.
Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Woocommerce Quantity Table” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές