Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Easify Server WooCommerce

Περιγραφή

This plugin connects your Easify V4.x Small Business software with your
WooCommerce online shop.

Orders that are placed via your WooCommerce enabled website will be
automatically sent to your Easify Server.

Products that you add to your Easify Server will be automatically uploaded to
your WooCommerce enabled website.

As you sell products in your traditional shop, your stock levels will be
automatically synchronised with your WooCommerce online shop.

Στιγμιότυπα

 • Easify, the only software you need to run your small business, including stock control, billing, purchasing, accounting, reporting etc…
 • Setup, simply enter your Easify WooCommerce Plugin subscription details and the Easify Plugin will connect to your Easify Server automatically.
 • Orders, here you can configure how WooCommerce orders are sent to your Easify Server.
 • Customers, these settings are used when customers are automatically raised in Easify.
 • Coupons, the Easify WooCommerce Plugin supports WooCommerce coupons.
 • Shipping, map various WooCommerce shipping options to your Easify Server.
 • Payment, configure how WooCommerce payments are recorded in Easify.
 • Logging, if you need it you can enable detailed logging for the Easify WooCommerce Plugin.

Εγκατάσταση

Minimum Requirements

 • WordPress 5.0 or greater
 • PHP version 7.4 or greater
 • MySQL version 5.0 or greater
 • Some payment gateways require fsockopen support (for IPN access)
 • WooCommerce 5 or greater
 • Easify V4.78 or greater
 • Requires open outgoing ports in the range 1234 to 1260, some hosts may block these
 • Requires open outgoing port 443, some hosts may block outgoing ports

Automatic installation

Automatic installation is the easiest option as WordPress handles the file transfers itself and you don’t need to leave your web browser. To do an automatic install of the Easify WooCommerce Connector, log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu and click Add New.

In the search field type “Easify Server WooCommerce” and click Search Plugins. Once you’ve found our plugin you can view details about it such as the the point release, rating and description. Most importantly of course, you can install it by simply clicking “Install Now”.

Manual installation

The manual installation method involves downloading our plugin and uploading it to your webserver via your favourite FTP application. The WordPress codex contains instructions on how to do this here.

Alternatively you can download the plugin and upload it from within the WordPress control panel, Add New > Upload Plugin option.

Συχνές Ερωτήσεις

What is Easify?

Easify is a software application for small business that runs on PCs or laptops
with Microsoft Windows.

It provides you with stock control, invoicing, quoting, purchasing,
EPOS software, accounting, reporting and more…

What does the Easify V4.x WooCommerce Connector do?

This plugin connects your Easify V4.x Small Business Software with your
WooCommerce online shop.

Easify V4.x gives you EPOS, Stock Control, Billing, Purchasing and Accounting
all in one easy to use package.

With this plugin and WooCommerce, Orders that are placed via your WooCommerce
enabled website will be automatically sent to your Easify Server.

Products that you add to your Easify Server using Easify Pro V4.x will be
automatically uploaded to your WooCommerce enabled website.

As you sell products in your traditional shop, your stock levels will be
automatically synchronised with your WooCommerce online shop.

Where do I get Easify V4.x Software?

You can purchase Easify from our website – http://www.easify.co.uk

Where do I get support?

http://www.easify.co.uk/support/contact
support@easify.co.uk
+44 (0)1223 750350

Κριτικές

1 Νοεμβρίου 2019
Let me start by saying the support recieved from Richard and his team has been phenomenal! We use Easify in our small business to help with the day to day running of our store. This software has now allowed us to create a large e-commerce online store that links from Easify to WooCommerce, all stock control, invoices, customers and our products are handled seamlessly. Without Easify this whole process would have been a lot harder and would have taken more time for us to set this up. Thank you Richard and the team at Easify Paul Batteries and Solar Ltd
1 Μαΐου 2018
If you are a small to medium bricks and mortar business looking for an efficient and affordable epos system, that allows you to instantly create an automated online presence then Easify has it! I can quite honestly say that I have never experienced an IT company as helpful as Richard and the Easify team. They will set you up with a fantastic epos and e-commerce system that will save you time and worry. Easify is very well laid out and extremely intuitive, offering a seamless step into e-commerce too. Instant stock adjustments from sales made in your store using Easify epos to your Woocommerce website and visa-versa. The epos system alone also has all the features you could possibly need including stock control, invoicing, purchasing, accounting and so much more and with an Ebay plug-in on the way it just got even better! A massive thanks to Richard and the team at Easify. I promise you won’t find better! Grant Music Matters – Maidstone
14 Αυγούστου 2017
The support from easify with this plugin is brilliant. They provide a comprehensive video tutorial that enables you to follow the installation process step-by-step. If you do have any issues, emails are responded to promptly by the support team. This plugin enables you to efficiently setup an e-commerce channel that is linked to your in-store epos system, which then allows you to manage your products from your epos and publish them at anytime! Big thumbs up to Richard Moore from Easify who supported us throughout the whole process. A+++++
30 Ιουνίου 2017
This WooCommerce plugin works well and comes with excellent service and support from Easify, highly recommended for anyone needing to enhance their WooCommerce website with stock control, invoicing, purchasing, CRM, EPOS, eCommerce & accounting
Ανάγνωση όλων των 4 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Easify Server WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

4.35

 • Added support for WooCommerce Local Pickup delivery option.
 • Improved logging to assist with troubleshooting Easify Server connection problems.
 • Tested compatibility with PHP 8.x

4.34

 • Resolved issue where disabling stock control for a product in Easify still caused stock levels to be uploaded to
 • website when product modified in Easify.

4.33

 • Added ‘General’ config tab to allow configuration of web server instance id to improve handling of records sent to
 • Easify Server when connecting multiple websites to a single Easify Server.

4.32

 • Fixed issue where order with WooCommerce product without a SKU value not being sent
  to Easify Server.

4.31

 • Resolved compatibility issue with older versions of PHP.

4.30

 • Resolved issue where ‘virtual’ or ‘downloadable’ status of WooCommerce product could be reset
 • under certain circumstances.

4.29

 • Additional improvements to WooCommerce stock status back order handling.

4.28

 • Resolved issue where for certain configurations, WooCommerce product inventory ‘Allow backorders’
 • could be set to ‘Do not allow’ when product stock levels updated.

4.27

 • Resolved issue where customer billing postcode could appear in billing county in Easify Pro.

4.26

 • Added support for WooCommerce coupons for mixed VAT orders.
 • Resolved issue where for certain Easify WooCommerce Plugin product
 • settings, product stock level and price changes were not getting
 • uploaded to WooCommerce.
 • Verified support for WordPress 5.7 and WooCommerce 5.0.
 • Various code refactorings.

4.25

 • Added support for native WooCommerce Stripe payment plugin on Payments tab of
  Easify Plugin Settings page.

4.24

 • Fixed scenario whereby for certain configurations product categories with an
  ‘&’ character in the name could get duplicated in WooCommerce.

4.23

 • Fixed issue whereby orders sent to Easify were not being marked as paid under
  certain conditions.

4.22

 • Fixed issue with default payment method not being sent to Easify when an order
  is placed with a non standard payment method.

4.21

 • Fixed issue with backorders not being allowed when stock level reaches zero.

4.20

 • Added support for WooCommerce product variations. See https://www.easify.co.uk/Help/ecommerce-woocommerce-product-variations

4.19

 • Added new Product settings options to allow products to be not uploaded from
  Easify when first published, also to ignore price and/or stock level changes
  from Easify.

4.18

 • Fixed issue where un-published product in Easify could still update stock
  level and price of product in WooCommerce.

4.17

 • Fixed issue with previous update where product images and HTML description
  still being updated even if plugin set not to accept updates.

4.16

 • Added an option to the Product options page to allow you to disable updates
  from Easify. You can then use Easify to publish the product to WooCommerce, and
  then use WooCommerce to edit product information without it being overwritten
  by subsequent changes to the product in Easify. Easify product price changes and
  stock levels will synchronise to WooCommerce.

4.15

 • Added Products Options Page that allows you to prevent Easify overwriting
  WooCommerce product categories when they are updated. This is useful if you
  prefer to manage your product categories in WooCommerce instead of automatically
  using the Easify product categories.

4.14

 • Tested up to V5.2.4

4.13

 • Changed to use 24hr time when sending orders to Easify.
 • Added extra error reporting in the event of server 500 errors

4.12

 • Fixed issue where products that go out of stock, and then come back into stock can be hidden from WooCommerce product search.

4.11

 • Fixed basic authorisation could error out when activating plugin on certain
  systems.

4.10

 • Fixed issue with multiple image uploads when images are stored in local file system on Easify Server.

4.9

 • Added support for multiple product images to be uploaded from Easify to the
  product WooCommerce gallery (requires you to be running Easify V4.56 or later).
 • When stock level is set to zero, WooCommerce now displays ‘Out of stock’.

4.8

 • Fixed error when attempting to save Coupon or Shipping SKUs in Easify Settings.

4.7

 • Resolved error where outbound Product Info update notifications could get stuck in the Easify Pro eCommerce Channel queue.

4.6

 • Improved error handling when destination Easify Server unreachable.
 • Tested with WordPress 4.9.

4.5.1

 • Added support for product tags being uploaded from Easify V4.47 or later.
 • Fixed issue where duplicate product images were uploaded whenever product updated.
 • Fixed issue where wp-config not found on certain web servers.
 • Modified product upload code to use json instead of XML.

4.4

 • Improved support for 3rd party WooCommerce shipping plugins.
 • Tested with WordPress 4.8

4.3

 • Resolved source control issue.

4.2

 • Fixed issue with debug logging when Easify plugin logging enabled.

4.1

 • Improved basic authentication handling for certain web hosts
 • Plugin now supports WordPress being installed in a subdirectory
 • Fixed CURL error when running PHP > 7.0.7 and CURL < 7.41.0

4.0

 • Initial release for Easify V4.x.