Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Easy Object Cache

Περιγραφή

Easy Object Cache is a simple and efficient plugin desgined to do just two things:

 1. Generate and set up the so-called drop-in plugin named object-cache.php based on your settings.
 2. Provide Alternate PHP Cache user data caching functionality (APCu) functionality, if your sever doesn’t have it.

The drop-in plugin object-cache.php can be installed, manually, as described in APCu Object Cache Backend. However, for automated and configurable installation, you may want to use Easy Object Cache, especially if you do not have APC or APCu installed on your server. In fact, this plugin reuses the code (although modified) from APCu Object Cache Backend.

PRO έκδοση

In addition to the fully functional Lite version, Easy Object Cache also has a Pro version, which gives you more control over how the plugin works, with these extra features:

 1. Full control over caching parameters like time to live (TTL), cache size and location for the APCu functionality that the plugin provides.
 2. Ability to clean the database of transients for possible performance improvements.

Στιγμιότυπα

 • Easy Object Cache admin page.

Εγκατάσταση

To install Easy Object Cache, please use the plugin installation interface.

 1. Search for the plugin Easy Object Cache from your admin menu Plugins -> Add New.
 2. Click on install.

It can also be installed from a downloaded zip archive.

 1. Go to your admin menu Plugins -> Add New, and click on “Upload Plugin” near the top.
 2. Browse for the zip file and click on upload.

Once uploaded and activated, visit the plugin admin page to specify your CDN server (or servers in the Pro version).

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

To install Easy Object Cache, please use the plugin installation interface.

 1. Search for the plugin Easy Object Cache from your admin menu Plugins -> Add New.
 2. Click on install.

It can also be installed from a downloaded zip archive.

 1. Go to your admin menu Plugins -> Add New, and click on “Upload Plugin” near the top.
 2. Browse for the zip file and click on upload.

Once uploaded and activated, visit the plugin admin page to specify your CDN server (or servers in the Pro version).

What does Easy Object Cache do?

Easy Object Cache generates the drop-in plugin object-cache.php in your wp-content folder based on your configuration, providing APCu functionality if not available on your server. This simple and efficient plugin can free up your database by moving the transient storage to a shared memory or disk file.

What is a Drop-in Plugin?

Drop-in plugins are PHP files of specified names that you place in your wp-content folder to modify the behavior of WordPress. The file object-cache.php is one such drop-in plugin, designed to provide an alternate management of transients.

What are transients?

WordPress uses temporary data that can persist over a single session or multiple sessions under the name transients. By default, transients are stored in your database in the wp_options table, using a mechanism similar to the options management. This transients management can lead to database bloat and minor performance hits.

Κριτικές

1 Οκτωβρίου 2016
I was surprised to find that on activation and after creating the object-cache.php, my average page generation time (as measured with GenTime) jumped from around 550ms to 650ms to the region of 3500ms and 4900ms, which comes down roughly to an 800%, or 8-fold increase. I assume there are setups for which this plugin will be just great. Otherwise the plugin wouldn't exist in the first place. It's just that it doesn't work wonders in all cases. You should try this out for yourselves to see what it can do for you. P.S. It's nice, by the way, as in this case, to have an option to not display the various author links. I do understand the motivation for developers to advertise their services inside their freely shared plugins. Until, that is, a user has determined that the offerings are not what he needs.
3 Σεπτεμβρίου 2016
I wrote this plugin for my own use on a site that didn't have APCu at that time.
3 Σεπτεμβρίου 2016 1 απάντηση
Try it and overloads my vps to over 10.0 of load average in less of 15 minutes since install, uninstall and solved. Thanks
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Easy Object Cache” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

 • V1.30: Compatibility with WP4.8. Sunset edition. [Aug 1, 2017]
 • V1.20: Compatibility with WP4.5. [May 14, 2016]
 • V1.11: Minor interface and documentation changes. [Feb 25, 2016]
 • V1.10: Deprecating translation interface in favor of Google translation. [Feb 23, 2016]
 • V1.00: Initial release. [Feb 15, 2016]