Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Easy WP Page Navigation

Περιγραφή

This plugin will create a new page navigation. Easy to use and custom it.
With this plugin, you don’t worry about paging in your blog.

Multiple styles for navigation, you can see in Screenshots

To using it in your blog, see the installation instructions

Subscribe our newsletter here

You need a theme? see our premium themes.

Υποστήριξη

Support is handled in the WordPress forums. Please note that support is limited and does not cover any custom implementation of the plugin.

Στιγμιότυπα

 • Default styling
 • Square styling
 • Circle styling
 • Diamond square styling
 • Gerenal options
 • Fill posts per page number for your taxonomies

Εγκατάσταση

 1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Go to Settings>Easy WP Page Nav for configuration.
 4. Use it to where you want to paging:

Example for using with custom query:
‘post’,
‘posts_per_page’ => 6,
‘paged’ => $paged,
);

$my_query = new WP_Query( $args );
?>
You can do that like so:

<?php echo easy_wp_pagenavigation( $my_query ); ?>

Συχνές Ερωτήσεις

How to changing the CSS?

If you need to configure the CSS of this plugin, you can copy the easy-wp-pagenavigation.css file from the plugin directory to your theme’s directory and make your modifications there.

Also, you can override the CSS of Easy WP Page Navigation in other CSS file.

Do it, you won’t lose your changes when you update this plugin.

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
update: I have to change index.php, search.php, and archives.php., as below. However, the home page, search page and category page now all show the same page numbers! But actually, they always have different pages. See http://www.ccgtc.org. Update: I figured out that: in the file "index.php", find: <?php charitas_content_navigation('postnav' ) ?> replace with: <?php // You need protect against arbitrary paged values $paged = ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1; $args = array( 'post_type' => 'post', 'posts_per_page' => 6, 'paged' => $paged, ); $my_query = new WP_Query( $args ); if($my_query->have_posts()): while($my_query->have_posts()): $my_query->the_post(); // Template loop here endwhile; echo easy_wp_pagenavigation( $my_query ); else: // No result endif; wp_reset_postdata(); ?> Then, in wordpress-->setting-->reading, change the page number to "6" (or another number which matches above.
Ανάγνωση όλων των 11 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Easy WP Page Navigation” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.4

 • Improvement: Data validate & change colors actions

1.3

 • Improvement: Allow HTML to custom text for First Page, Last Page, Prev Page, Next Page

1.2

 • Fixed: Some bug in front-end
 • Add: Easy to support by one click on plugins page

1.1.1

 • Fixed: Easy WP Page Navigation on mobile

1.1

 • Tweak: Some CSS page numbers
 • New: Add multiple styles for plugin

1.0

 • Just release 1.0