Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Emailtools for WordPress

Περιγραφή

Плагин автоматической интеграции интернет-магазина на Woocommerce с сервисом брошенных корзин и триггерных рассылок Emailtools

Email-рассылки для забытых корзин, брошенных категори, брошенных товаров, брошенных категорий, брошенных оплат и прочих триггеров.

Реанимируем потенциальных покупателей, которые добавили товар в корзину, но не оформили заказ.

Возвращаем до 30% потерянной прибыли.

Список добавляемых функций:
* Триггер “Брошенная корзина” Пример писма
* Триггер “Брошенная оплата
* Триггер “Брошенный просмотр категории” Пример писма
* Триггер “Брошенный просмотр товара” Пример писма
* Зака оформлен
* Триггер “Пройдите опрос / оставьте отзыв” Пример писма
* Триггер “Поделитесь ссылкой на сайт”

Исходный код плагина написан в высоком качестве для легкого добавления функций, а также для стабильности и высокой безопасности, проверен с службой WordPress.

Подробнее о триггерах здесь

Преимущества сервиса Emailtools.ru
Условия использования сервиса и дополнения на сайте Emailtools

Триггерные кампании могут быть использованы для реанимации заказов, поднятия среднего чека, повторных продаж. Работают для продажи как товаров, так и услуг и увеличивают продажи в комплексе с email-рассылкой в среднем на 30%.

Сервис запоминает всех пользователей сайта когда либо оставивших свой email на сайте в любой форме и не требует их повторной регистрации или авторизации. А также, Emailtools.ru может узнать пользователей которые попали в вашу базу email до его установки.

При регистрации на сайте вы можете получить бонусные письма на баланс личного кабинета, что обеспечит вам бесплатный пробный период. А также ознакомиться с результатами работы сервиса на примере уже подключённых интернет-магазинов.

Сервис создан специально для владельцев небольших и средних интернет-магазинов, потому что был создан на основе технологии маркетинговой системы, что обеспечивает высокую эффективность работы и при этом его система тарификации ориентирована на малый бизнес и реализована на одной из наиболее устойчивых и распространённых систем Unisender (Unione).

В блоге вы найдёте описание функционала сервиса, кейсы и примеры эффективных кампаний, а также бесплатное руководство по настройкам и видеоинструкции.

Как установить и настроить плагин смотрите по этой ссылке

Στιγμιότυπα

Κριτικές

There are no reviews for this plugin.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Emailtools for WordPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές