CM Tooltip Glossary – Powerful Glossary Plugin

Περιγραφή

Glossary Pro Plugin | Videos | Demo | User Guide | AddOns

CM Tooltip Glossary – The #1 WordPress Glossary Plugin

The CM Glossary Tooltip is a robust WordPress plugin. It empowers you to establish an extensive knowledgebase of terms and their definitions on your website.

Utilizing the Glossary plugin, you can easily establish an extensive glossary featuring terms with corresponding definitions. And we’ve been developing this since 2012!

Glossary Terms Pages, Links and Glosary Index

This plugin operates by intelligently identifying glossary terms embedded within your posts or pages, incorporating links to a dedicated glossary page that offers detailed definitions for each term.

Furthermore, the plugin generates an adaptable glossary index, cataloging all the terms scattered across your website, and granting users convenient access to their respective definitions.

Glossary Tooltips

This powerful tool also includes the tooltip plugin feature, allowing you to effortlessly present dynamic a tooltip instantly emerges when users hover over the linked term.

This delivers a seamless and user-friendly method for users to swiftly access definitions.

Glossary Premium Editions

The Glossary Plugin Premium editions includes even more powerful features, such as: audio and video tooltips, Wikipedia support, Google Translate and Merriam-Webster integrations, ChatGPT integration, support for abbreviations and variations, synonyms, multiple glossaries support, multiple index templates and much more.

Glossary Plugin Introduction Video

Glossary Plugin Use-Cases

(Some of these use cases might include pro plugin features)

 • Dictionary – Creates a dictionary of specifically used terms on your site. Support multiple languages.
 • Εργαλείο επεξήγησης – Προσθέτει την επεξήγηση ως αγκύρωση στους προκαθορισμένους όρους που περιέχονται στον ιστότοπό σας.
 • Knowledge base – Creates a knowledge base of useful terms and definitions which includes files and images.
 • Synonyms – Keep and display synonyms of terms that you are using
 • Lexicon – Builds a lexicon of terms.
 • Vocabulary – Builds a vocabulary of custom words and expressions.
 • Explanations – Explains the meanings of words in your posts or pages.
 • Μετάφραση – Μεταφράζει όρους και ορισμούς σε οποιαδήποτε καθορισμένη γλώσσα χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google.
 • Wikipedia – Add Wikipedia content to your site.
 • YouTube – Show YouTube / Vimeo videos once hovering over a term
 • Music – Include mp3 voice or music file for each tooltip
 • Amazon – Βελτιώστε τον ιστότοπό σας με επεξηγήσεις – συμβουλές, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης προϊόντος της Amazon
 • ChatGPT – Automatically add content for each term using ChatGPT

Free Glossary Plugin Features

 • Automatically generates a Glossary index of terms.
 • Ability to show the A-Z Glossary index as a list or as tiles.
 • The Glossary index is limited by 500 terms.
 • Each glossary term has its own unique post.
 • The tooltip window can optionally appear when the term is hovered over by the cursor.
 • Οι σελίδες των όρων μπορούν να συνδέονται άμεσα με συνδέσμους στα άρθρα ή τις σελίδες.
 • Διάφορα φίλτρα για τη βελτιστοποίηση του παραθύρου εργαλείου επεξήγησης και τον περιορισμό του μεγέθους της περιγραφής που εμφανίζεται.
 • Αποτρέπει το γλωσσάριο από την ανάλυση κειμένου, όταν απαιτείται, χρησιμοποιώντας ένα σύντομο κείμενο [glossary_exclude] κείμενο [/ glossary_exclude].
 • Forces the glossary to parse text, when needed, by using a Shortcode [cm_tooltip_parse] text [/cm_tooltip_parse].
 • Υποστηρίξτε τα αποσπάσματα (εάν υπάρχουν) ως κείμενο που εμφανίζεται στο παράθυρο επεξήγησης εργαλείων όταν πατήσετε – αιωρήσετε το ποντίκι πάνω από το κείμενο.
 • Ελέγξτε την θέση και την περιοχή που εμφανίζεται η επεξήγηση – συμβουλή (σελίδες, αναρτήσεις, αρχική σελίδα)
 • Έλεγχος εμφάνισης επεξηγήσεων – tooltip περισσότερων από μία φορά.
 • Υποστηρίζει UTF-8

Additional Features Available With the Glossary Pro Edition Version

 • Includes all features of the Free Version.
 • The Glossary index can show unlimited number of glossary terms.
 • Optimized for fast work with large glossaries.
 • Ability to show glossary terms in all custom post types.
 • Allows to define how many terms to show in the Index page and where to place the pagination navigation.
 • Support import and export of terms to and from the glossary using a CSV file format.
 • Support import and export of settings to and from the glossary using a CSV file format.
 • Customize tooltip style (font, size, colors).
 • Allows to display related posts and terms.
 • Multisite support.
 • Supports using synonyms and variations to each term.
 • Mobile friendly.
 • Supports changing permalink structure for glossary terms.
 • Fully compatible with the WPML plugin.
 • Allows to parse the ACF fields with of various(selectable) types.
 • Allows to disable creation of the glossary term pages
 • (NEW) Allows to display glossary terms as footnotes instead of tooltips
 • Over 130 configuration options in total!

List of Glossary Pro+ Edition Features

 • Includes all features of the Free and Pro Versions.
 • Allows to choose one from over 18 templates for the Glossary Index page
 • (NEW) Supports the whitelist/blacklist of terms on individual posts and or whole categories
 • (NEW) Supports for the alternative meanings for the same term
 • Supports adding and displaying a featured image to the terms tooltip.
 • Supports customizing the term page template.
 • Supports displaying “Share This” widget for sharing terms in social medias.
 • Supports Google Translate integration.
 • Supports creating and displaying multiple glossary categories.
 • Shows a search box in the Glossary page.
 • Over 10 helpful shortcodes.
 • Supports integration with Merriam-Webster Dictionary and Thesaurus
 • Search & Replace engine allows to parse and replace terms on the fly.
 • Eastern languages support allows to parse terms without spaces between them.
 • Support adding abbreviation to each term.
 • Highlights terms in comments section.
 • Includes a frontend turn tooltip on/off button.
 • Over 240 configuration options in total!

List of the Glossary Ecommerce Edition Features

 • Includes all features of the Free, Pro and Pro+ Versions.
 • (NEW) Supports ChatGPT integration
 • Supports for defining terms in different languages
 • Supports adding a custom link to the terms
 • Supports embedding audio in a tooltip.
 • Supports embedding video in a tooltip.
 • Supports Wikipedia and Wiktionary integration.
 • Supports creating a multilanguage glossary.
 • Supports Amazon Products integration.
 • Supports WooCommerce Products integration.
 • Supports adding tags to terms.
 • Double click support allows to show a definition from an alternative source.
 • Allows to parse an image Alt tag to show a tooltip.
 • Supports the order in which similar terms are parsed.
 • Allows site visitors to embed your terms on their site using an iframe.
 • Supports more than one definition for the same term.
 • Over 300 configuration options in total!

Addons & Extensions

Θέματα κώδικα και στυλ

Το πρόσθετο επεξηγήσεων – συμβουλών δημιουργείται με JavaScript και βασίζεται στο άρθρο που γράφτηκε από τον Michael Leigeber εδώ
Το πρόσθετο μπορεί να προσαρμοστεί και να διαμορφωθεί μέσω των αρχείων tooltip.css και tooltip.js.
Το αλφαβητικό ευρετήριο για το ευρετήριο Γλωσσάρι βασίζεται στην πρόσθετο jQuery ListNav

Ακολουθήστε μας

Blog | Twitter | LinkedIn | YouTube | Pinterest | Facebook

Προτεινόμενα πρόσθετα της CreativeMinds

List of all WordPress Plugins by CreativeMinds

 • Διαχείριση λήψης CM – Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν, να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να υποστηρίζουν έγγραφα ή αρχεία σε μια βάση δεδομένων καταλόγου καταλόγων λήψεων για να συνεισφέρουν άλλοι, να χρησιμοποιούν και σχολιάστε.
 • CM Answers Plugin – Μια πλήρως εξοπλισμένη ερώτηση WordPress & amp; Plugin Answers που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε πολλά συστήματα φόρουμ συζήτησης, όπως το StackOverflow, το Yahoo Answers και το Quora, τώρα με υποστήριξη MicroPayment και Anonymous posting !
 • CM Restrict Content – Μια πλήρης, ισχυρή λύση συνδρομής και πρόσθετο περιορισμού περιεχομένου για το WordPress. Υποστήριξη πρόσβασης ανά ρόλο σε περιεχόμενο στον ιστότοπό σας.
 • CM OnBoarding – Εξαιρετικό εργαλείο καθοδήγησης που βελτιώνει την εμπειρία στο διαδίκτυο και την ικανοποίηση του χρήστη.

Glossary Plugin Changelog

= 4.2.11 =
* Fixed the issue with the missing aria-label for tooltip

4.2.10

Release Date: 25 December 2023
* Update package info

4.2.9

Release Date: 3 December 2023
* Improved compatibility with screen readers

4.2.8

Release Date: 25th May 2023
* Replaced the option “Avoid parsing protected tags” with “Exclude HTML tags from parsing”

4.2.7

Release Date: 17th May 2023
* Fixed the plugin not highlighting terms on the Astra theme

4.2.6

Release Date: 11th May 2023
* Fixed the conflict between the plugin and the Easy Table of Contents

4.2.5

Release Date: 27th April 2023
* Added option to fix the endless loop error on the Glossary Index page

4.2.4

Release Date: 21nd April 2023
* Fixed issues with the Glossary Index when the alphabetic index is missing
* Removed the legacy set_timeout code from the main file

4.2.3

Release Date: 22nd March 2023
* Update package info

4.2.2

Release Date: 15th March 2023
* Bug: Small bugfixes
* Improvement: Improved the performance of the Glossary Index, rewritten the caching system to speed up the sorting

4.2.0

Release Date: 25th Feb 2023
* (ONLY IN Ecommerce version!) New Feature: ChatGPT integration
* Improvement: Changed the way synonyms/variants/abbreviations are working internally
* Improvement: Performance related code tweaks (for Glossary Index mostly)
* Improvement: Editlink in toolitp now opens in the new tab
* Bug: Fixed the bug that stopped the synonyms from being parsed in correct order
* Bug: Fixed the bug that caused synonyms to appear in the wrong letter (same as the base term)
* Bug: Fixed the warning about the “forceHighlight” variable not being defined
* Bug: Fixed the bug with the underline styles of the parsed terms
* Bug: Fixed some deprecated warnings for PHP 8.2

4.1.6

Release Date: 29th Dec 2022
* Bug: Fixed the warning about the “forceHighlight” variable not being defined
* Bug: Fixed the bug with the underline styles of the parsed terms

4.1.5

Release Date: 17th Dec 2022
* Improvement: Improved the performance of the parsing when the “Highlight first term occurrence” is enabled
* Improvement/debug: Added the option to rename the [glossary] shortcode
* Improved: Added the clarified description of features in all the plugin versions
* Bug: Fixed bug which stopped one of the setting tabs from collapsing

4.1.4

Release Date: 9th Nov 2022
* Replace Internal support links

4.1.3

Release Date: 30th Oct 2022
* Bug: Fixed the issue with tooltips not beign closed on mouse out

4.1.2

Release Date: 20th Oct 2022
* Bug: Fixed the fatal error

4.1.1

Release Date: 20th Oct 2022

 • Bug: Fixed the positioning of the tooltip on the keyboard focus
 • General bugfixes

4.1.0

Release Date: 6th Sep 2022

 • Security fix

4.0.10

Release Date: 22nd May 2022

 • Bug fix and compatibility to WP 6

4.0.5 29th

Release Date: Jan 2022

 • Fixed bugs
 • Improved the builders compatibility (Oxygen builder, Elementor)

3.9.21

Release Date: 31st Aug 2021

 • Fixed the issue with the missing aria-label
 • Fixed the missing esc for attributes in shortcode

3.9.20

Release Date: 26th July 2021

 • Fixed the bug in the comment count
 • Fixed the bug in settings

3.9.19

Release Date: 13th July 2021

 • Re-added the option to distinguish between case sensitive/case insensitive term search
 • Fixed the issue with the text widgets parsing
 • Fixed the PHP 8.0.0 bug

3.9.18

Release Date: 9th July 2021

 • Fixed the bug in AMP class
 • Added the option to hide from search results

3.9.17

Release Date: 25th June 2021

 • Improved WCAG compliance
 • Fixed the package issue
 • Fixed the delay when showing tooltips

Earlier versions

For the changelog of earlier versions, please refer to the changelog on cminds.com

Στιγμιότυπα

 • Επεξηγήσεις άρθρου χρησιμοποιώντας Skins
 • Σελίδα όρων Glossary με σχετικά άρθρα
 • Σελίδα ευρετηρίου Glossary
 • Σελίδα ευρετηρίου Glossary - Δεύτερο υπόδειγμα
 • Οροι γλωσσαρίου διαχειριστή
 • Ρυθμίσεις πρόσθετου
 • Πληροφορίες σύνδεσης
 • Στατιστικά χρήσης
 • Καρτέλα ρυθμίσεων πρόσθετου επεξηγήσεων Tooltip
 • Βίντεο σε διαφάνεια επεξήγησης
 • Merriam-Webster ενσωματωμένο περιεχόμενο
 • Merriam-Webster ενσωματωμένο περιεχόμενο
 • Εισαγωγή / Εξαγωγή

Εγκατάσταση

Λεπτομερής δωρεάν έκδοση οδηγού χρήστη

 1. Ανεβάστε το πρόσθετο στον φακελο /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Ορίστε τους όρους του γλωσσάριου στο στοιχείο μενού γλωσσαρίου στη διεπαφή διαχείρισης. Ο τίτλος της σελίδας πρέπει να είναι ο όρος. Το περιεχόμενο του σώματος πρέπει να είναι ο ορισμός.
 4. Δημιουργεί μια κύρια σελίδα Γλωσσαρίου (παράδειγμα “Γλωσσάρι”) χωρίς περιεχόμενο, εάν το επιθυμείτε. Εάν δεν δημιουργήσετε αυτήν τη σελίδα, οι όροι σας θα εξακολουθούν να επισημαίνονται, αλλά χωρίς μια κεντρική σελίδα με όλους τους όρους σας.
 5. Στις προτιμήσεις του πίνακα ελέγχου του πρόσθετου, εισάγετε το id της σελίδας ευρετηρίου του Glossary (προαιρετικά οπως παρακάτω)
 6. Υπάρχουν επιλογές προτιμήσεων στον πίνακα διαχείρισης.

Note: You must have a call to wp_head() in your template in order for the Tooltip js and css to work properly. If your theme does not support them you will need to link to these files manually in your theme (not recommended).

Συχνές Ερωτήσεις

Περισσότερες συχνές ερωτήσεις

Δωρεάν εκδοση οδηγού χρήστη

Λεπτομερής οδηγός χρήστη

Η σελίδα του ευρετηρίου πρέπει να ονομάζεται “Glossary”;

Οχι. Μπορεί να δοθεί οποιοδήποτε όνομα. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται καν να υπάρχει κύρια σελίδα του Glossary.

Πρέπει να προσθέτω χειροκίνητα σε μια μη αριθμημένη λίστα όρων του γλωσσαρίου στην σελίδα του ευρετηρίου;

Οχι. Αφήστε κενή την σελίδα. Το πρόσθετο θα δημιουργήσει μια λίστα των όρων αυτόματα.

Πως προσθέτω έναν όρο στο γλωσσάρι;

Απλά προσθέστε έναν όρο κάτω από την ενότητα ‘Glossary’ στην διεπαφή του διαχειριστή. Δώστε τον τίτλο που επιθυμείτε στον όρο (π.χ. “WordPress”) και συμπληρώστε τον ορισμό (π.χ. μια νεα πλατφόρμα blogging).

Και αν χρειάζομαι να προσθέσω ή να αλλάξω έναν όρο;

Απλά προσθέστε το και μετά αλλάξτε το. Οι σύνδεσμοι για το γλωσσάρι σας έχουν προστεθεί στο περιεχόμενο των άρθρων και των σελίδων αμέσως οπότε οι σύνδεσμοι θα είναι πάντα ενημερωμένοι.

How do I prevent the glossary from parsing a paragraph?

Δυνατότητα απόκρυψης παραγράφου με το [glossary_exclude] κείμενο παραγράφου με το [/glossary_exclude].

Πως μπορώ να καθορίσωτο στυλ των συνδέσμων του Glossary;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το glossaryLink. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το glossaryLinkMain εάν θέλετε να έχετε διαφορετικό στυλ στην κύρια σελίδα του γλωσσάρι

Κριτικές

4 Φεβρουαρίου 2024
We've been using CM Tooltip Glossary for several years now. We've built what I jokingly call the "World's Largest Opinionated Agile and Scrum Reference Library": see agilepainrelief.com glossary The plugin has been indispensable. It allows me to focus on write the entries and not the Wordpress plumbing. On the rare occasions there have been problems, I reach out to their support and the problem gets solved. People complain about the free version and I think that's unfair to the developer. The developer needs to run a business and they deliver good value for their annual cost.
23 Ιανουαρίου 2024
Support is fantastic; I recommend this plugin to all users. Thank you
23 Ιανουαρίου 2024
This plugin has so many options that you can for sure customize it the way you need it. Support is VERY active, for the plugins and the add-ons (the one which provides stats). I needed extra option and got it within 24h. Support sent a file to upload, such as I can use the extra option without waiting the next official release. Congrats for the good work 🙂
15 Ιανουαρίου 2024 1 απάντηση
You have to spend upwards of $89 to get images to display in the tooltips!! What the heck?? I've used another tooltip plugin, called just that... Tooltip, that went extinct but had all kinds of free features, like links and images included without having to spend a crazy amount of money for what should be included. This plugin does not have a nice style to it either. Very plain Jane. But, there aren't any other tooltip plugins I can find to replace this one with, or I would in a heartbeat. Not a fan at all. But I have advanced terms on my site and need a tooltip to explain them. So, I guess I am stuck using this plugin for now. But I'm certainly not spending $89+ for a 5 site license, just so I can get images and styles included. Sorry, but this plugin needs to be revamped, big time.
2 Αυγούστου 2023
It does a lot. If the settings and tutorials does not look as easy as you may expect, the support team is quick, effective, easy to contact and kind.
Ανάγνωση όλων των 150 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“CM Tooltip Glossary – Powerful Glossary Plugin” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές