Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

iThemes Exchange – Store Exporter

Περιγραφή

Export store details out of iThemes Exchange into simple formatted files (e.g. CSV, XML, TXT, etc.).

Features include:

 • Export Products (*)
 • Export Categories
 • Export Tags
 • Export Orders (**)
 • Export Users
 • Export Coupons (**)
 • Toggle and save export fields
 • Works with WordPress Multisite
 • Export to CSV file
 • Export to XML file (**)
 • Export to Excel 2007 (XLS) file (**)

(*) Compatible with Product Importer, All in One SEO Pack, Ultimate SEO, WordPress SEO and more.

(**) Requires the Pro upgrade to enable additional store export functionality.

For more information visit: http://www.visser.com.au/exchange/

Χρήση

 1. Open Exchange > Store Export from the WordPress Administration
 2. Select the Export tab on the Store Exporter screen
 3. Select which export type and iThemes Exchange details you would like to export
 4. Click Export
 5. Download archived copies of previous exports from the Archives tab

Έτοιμοι!

Υποστήρικη

If you have any problems, questions or suggestions please join the members discussion on our iThemes Exchange dedicated forum.

http://www.visser.com.au/exchange/forums/

Disclaimer

It is not responsible for any harm or wrong doing this Plugin may cause. Users are fully responsible for their own use. This Plugin is to be used WITHOUT warranty.

Στιγμιότυπα

 • Store Exporter is an iThemes Exchange compatible Addon
 • The Export screen with export types and exportable columns
 • The Settings screen includes options to alter the formatting of the export file

Εγκατάσταση

 1. Upload the folder ‘exchange-addon-exporter’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate ‘iThemes Exchange – Store Exporter’ through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Open the ‘Addons’ screen through the ‘Exchange’ menu in WordPress
 4. If Store Exporter is not enabled click Enable beside the ‘Store Exporter’ entry in the Addons listing

See Usage section before for instructions on how to generate export files.

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
The plugin functions well, I just wanted something that pulled more data, specifically the subscription expiration data and status information for members.
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“iThemes Exchange – Store Exporter” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.8

 • Fixed: Privilege escalation vulnerability (thanks jamesgol)

1.3.7

 • Fixed: add_query_arg() usage in Plugin

1.3.6

 • Added: Support for Currency in Orders export
 • Added: Support for Sub-total in Orders export
 • Added: Support for Coupon Code in Orders export
 • Added: Support for Discount Total in Orders export
 • Added: Support for Shipping Method in Orders export
 • Added: Support for Shipping Total in Orders export
 • Added: Support for Shipping Address in Orders export
 • Added: Support for Billing Address in Orders export
 • Added: Order Items: Product ID in Orders export
 • Added: Order Items: Product Name in Orders export
 • Added: Order Items: Quantity in Orders export
 • Added: Payment Method in Orders export
 • Changed: Payment Method to Payment Method ID in Orders
 • Added: Order Items Formatting option in Orders export

1.3.5

 • Added: Coupon support

1.3.4

 • Changed: Moved Category sorting to WordPress action
 • Changed: Moved Product Tag sorting to WordPress action
 • Fixed: Better detection of invalid export filenames
 • Changed: Updated all references of plural options to singular
 • Added: Date format option to Settings screen

1.3.3

 • Added: All in One SEO Pack export support for Products
 • Added: Ultimate SEO export support for Products
 • Added: WordPress SEO export support for Products
 • Added: De-activate basic exporter when Pro upgrade is activated for the first time

1.3.2

 • Added: Support for Categories export
 • Added: Support for Tags export
 • Added: Support for Users export
 • Fixed: Display of multiple queued Admin notices
 • Fixed: Limit volume for Users export
 • Fixed: Offset for Users export
 • Fixed: Sanitize form fields
 • Fixed: Data validation on outputs
 • Fixed: Add missing WordPress options for Plugin if not present on activation
 • Added: Export type is remembered between screen refreshes

1.3.1

 • Fixed: WP_DEBUG notices

1.3

 • Fixed: Not saving default options on Plugin activation
 • Added: Remember column options after exporting
 • Added: Export notices on empty or failed exports
 • Fixed: Product Type linking to wrong Product meta key
 • Fixed: Allow Quantity linking to wrong Product meta key
 • Fixed: Purchase Message linking to wrong Product meta key

1.2

 • Added: Archives screen
 • Added: Bom option under CSV Settings on Settings screen
 • Added: CSV File meta box to Edit Media screen for CSV files
 • Added: Export Details meta box to Edit Media screen for CSV files

1.1

 • Added: Products export support
 • Added: Support for exporting Product ID
 • Added: Support for exporting Product Title
 • Added: Support for exporting Product Description
 • Added: Support for exporting Product Extended Description
 • Added: Support for exporting Product Product Type
 • Added: Support for exporting Product Price
 • Added: Support for exporting Product Category
 • Added: Support for exporting Product Manage Stock
 • Added: Support for exporting Product Inventory
 • Added: Support for exporting Product Purchase Quantity
 • Added: Support for exporting Product Purchase Message
 • Added: Support for exporting Product Status
 • Added: Support for exporting Product Visibility
 • Added: Support for exporting Product Availability Start Date
 • Added: Support for exporting Product Availability End Date
 • Added: Support for exporting Product Store Order
 • Added: Support for exporting Product Slug
 • Added: Support for exporting Product Page Template
 • Added: Support for exporting Product Disable Shipping

1.0

 • Added: Overview screen
 • Added: Export screen
 • Added: Settings screen
 • Added: Export filename option to Settings screen
 • Added: Field delimiter option to Settings screen
 • Added: Category separator option to Settings screen
 • Added: Script timeout option to Settings screen