Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

EZOptimize Image Optimizer

Περιγραφή

EZ Optimize is the most efficient image compressor on the market to reduce your image sizes while keeping the same great quality as the original file. This will allow your website to greatly increase page speeds, which in turn improves conversion rates and save storage rates and bandwidth. Our engine is fine-tuned to reduce the size of your images without compromising quality. We support GIF, PNG, JPEG and SVG image compression.

Other features of EZ Optimize:

 • If you have an image-heavy website that uses a Content Delivery Network (CDN), using our image compressor will lower CDN costs, so you can invest those savings back into your business.
 • Once deploying images through EZ Optimize, watch your page speeds soar and your SEO ranking improve.

How to use

 • Go to EZ Optimize or EZ Optimize WP Plug-in to create an account. Our Basic plan is free for 30 days with up to 100 MB of usage.
 • Create an account and grab your API key to connect EZ Optimize to your WordPress account
 • Go to your WordPress admin > plugins and search for “ezoptimize”
 • Install EZOptimize Image Optimizer on the Add Plugins page
 • Once the plugin has been installed click on “Activate” to enable the plugin and the menu link to the plugin.
 • After activation a menu item will show up labeled “EZOptimize” where you can manage the plugin’s settings and where you also enter in your API key.
 • Once the plugin has been activated any images uploaded to your WordPress installation will show up in the “Queue” list until you optimize them.
 • You may also check the “New uploads will be optimized automatically” option to have your uploads automatically optimized once they have finished uploading. The history of all your optimized images will be shown as well.
 • Or you can download the plugin straight from WordPress.org at EZ Optimize Media Optimizer

Subscription packages

 • Basic — $14.99/year — 100mb of data (approximately 1,000 images) per month
 • Pro — $29.99/year — 500mb of data (approximately 5,000 images) per month
 • Elite — $77.99/year — 5gb of data (approximately 50,000 images) per month

About EZ Optimize

EZ Optimize is owned and operated by The Media Shop, Inc. (The Media Shop) We help companies make more money from their digital properties and better understand their audience.

Get in touch:

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“EZOptimize Image Optimizer” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές