Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Faculty Weekly Schedule

Περιγραφή

Create a schedule for a semester that will display the office hours and classes of a faculty member to visitors of a site in a weekly format.

Key Features

 • Unlimited schedules
 • Unlimited office hour blocks within a schedule
 • Unlimited classes within a schedule
 • Each office hours block/class can be scheduled on different days of the week
 • Each office hours block/class can be displayed with a different background color
 • Support for online classes which are not scheduled for a particular day of the week
 • Support for default schedule values via Settings
 • Shortcode support to include a specific schedule in any page or post
 • Shortcode support to include the current schedule in any page or post
 • Control over what in the schedule is displayed

Στιγμιότυπα

 • Settings
 • Schedules listing
 • Add new schedule
 • Shortcode for a specific schedule
 • Shortcode for the current schedule
 • Example of a schedule
 • Help

Εγκατάσταση

Installing “Faculty Weekly Schedule” can be done by using one the following methods:

This section describes how to install the plugin. In general, there are 3 ways to i

1. Via WordPress dashboard

 • Click on ‘Add New’ in the plugins dashboard
 • Search for ‘Faculty Weekly Schedule’
 • Click ‘Install Now’ button
 • Activate the plugin from the same page or from the Plugins dashboard

2. Via uploading the plugin to WordPress dashboard

 • Download the plugin to your computer from (https://wordpress.org/plugins/faculty-weekly-schedule/)
 • Click on ‘Add New’ in the plugins dashboard
 • Click on ‘Upload Plugin’ button
 • Select the zip file of the plugin that you have downloaded to your computer before
 • Click ‘Install Now’
 • Activate the plugin from the Plugins dashboard

3. Via FTP

 • Download the plugin to your computer from (https://wordpress.org/plugins/faculty-weekly-schedule/)
 • Unzip the zip file, which will extract the ‘faculty-weekly-schedule’ directory
 • Upload the ‘faculty-weekly-schedule’ directory (included inside the extracted folder) to the /wp-content/plugins/ directory in your web space
 • Activate the plugin from the Plugins dashboard

For Multisite installation

 • Log in to your primary site and go to “My Sites” » “Network Admin” » “Plugins”
 • Install the plugin following one of the above ways
 • Network activate the plugin

Where the plugin features can be accessed from?

 • The plugin features can be accessed via the “Weekly Schedules” admin menu

Getting Started

 1. To specify default values for a new schedule:

  • Hover over ‘Weekly Schedules’ in the WordPress admin sidebar menu and then click ‘Settings’
  • Review and change settings on each tab as desired
  • Save the changes made before selecting the next tab
  • See the Settings tab of the Help option in the Weekly Schedules admin menu for more information
 2. To create a new schedule:

  • Hover over ‘Weekly Schedules’ in the WordPress admin sidebar menu and then click ‘Add new Schedule’
  • Fill out the details about the schedule
  • Once desired information has been filled in, click the Publish button.
  • See the Schedule tab of the Help option in the Weekly Schedules admin menu for more information
 3. To show a specific schedule to site visitors:

  • Hover over ‘Weekly Schedules’ in the WordPress admin sidebar menu and then click ‘Weekly Schedules’
  • For the schedule that is to be shown, copy the shortcode shown in the schedules list
  • Hover over ‘Pages’ in the WordPress admin sidebar menu and then click ‘Add new’
  • Type in a title for your schedule
  • If using the Block Editor, add a shortcode block and paste in the copied shortcode from the schedules list
  • If using the Classic Editor, paste in the copied shortcode from the schedules list
  • Add any other desired information to your schedule and then click the Publish button
  • Please note that it’s usually best to display your schedule on a page that uses a wide (1-4 days per week) or full-width (5-7 days per week) page template (i.e. no sidebar)
  • See the Shortcodes tab of the Help option in the Weekly Schedules admin menu for more information
 4. To show the current schedule to site visitors:

  • Hover over ‘Pages’ in the WordPress admin sidebar menu and then click ‘Add new’
  • Type in a title for your current schedule
  • If using the Block Editor, add a shortcode block and enter [fws-schedule include=”now”] as the shortcode
  • If using the Classic Editor, enter [fws-schedule include=”now”]
  • Add any other desired information to your schedule and then click the Publish button
  • Please note that it’s usually best to display your current schedule on a page that uses a wide (1-4 days per week) or full-width (5-7 days per week) page template (i.e. no sidebar)
  • See the Shortcodes tab of the Help option in the Weekly Schedules admin menu for more information

Συχνές Ερωτήσεις

My office hours and classes change during a semester. What is the best way to setup a weekly schedule?

For each start and end date period, add a new schedule with the appropriate office hours and classes for that date period. Then use the shortcode include attribute to have the appropriate schedule shown for the current date.

I am a faculty advisor with set advising hours. How do I include the advising times in my schedule?

Either add a separate office hours block with a different block title and background color for each advising time block or add a new schedule with the same start and end dates as the regular office hours and classes schedule with the advising time blocks.

Is multisite supported?

Yes. Each site in a multisite will have separate settings and schedules.

Is any data deleted when the plugin is deactivated?

No. All schedule settings and all schedules added will be kept. On a multisite all schedule settings and all schedules added will be kept on all sites within the multisite network.

Is any data deleted when the plugin is deleted?

Yes. All schedule settings and all schedules added will be deleted. On a multisite all schedule settings and all schedules added will be deleted from all sites within the multisite network.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Faculty Weekly Schedule” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.0 (13 March 2022)

 • Updated Admin Page Framework to version 3.9.0
 • Tested on WordPress version 5.9.2

1.1.0 (26 July 2021)

 • Updated for CampusPress programming requirements.
 • Tested on WordPress version 5.8

1.0.0 (26 May 2021)

 • Initial Release.