Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Fast Yandex Metrika

Περιγραφή

Plugin for configuring the counter and Yandex Metrica goals.

Features

Supports the following counter settings:

 • whether to collect data for a click map;
 • track clicks on outbound links;
 • accurate bounce rate;
 • whether to use Session Replay (Webvisor 2.0);
 • hash tracking in the browser’s address bar.

Loading by event:

 • scroll: when the page starts scrolling (recommended if the counter script affects the speed of the site);
 • ready: after building the HTML document, but before loading external resources: styles, scripts, images, etc.

Embedding in HTML:

 • adding before </head>;
 • adding after <body>;
 • adding before </body>.

Easy goal setting for:

 • phone;
 • form;
 • button;
 • link;
 • HTML tag.

Error control

When working with goals on the user side, the plugin monitors the correct indication of CSS selectors.
JavaScript with a syntax violation does not cause an error, but fixes it in the browser console (F12).

Goal #1. SyntaxError: Failed to execute ‘querySelectorAll’ on ‘Document’: ‘.class 777’ is not a valid selector.

To see information about errors, in the plugin settings, enable the “Error control in the browser console” option.

Στιγμιότυπα

 • Settings page

Εγκατάσταση

From your WordPress dashboard

 1. Visit “Plugins > Add New”.
 2. Search for “Fast Yandex Metrika”.
 3. Activate plugin from your Plugins page.
 4. Visit “Settings > Yandex.Metrica”.
 5. Enter the counter number on the settings page.

From WordPress.org

 1. Download Fast Yandex Metrika.
 2. Upload the plugin directory to your “/wp-content/plugins/” directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…).
 3. Activate plugin from your Plugins page.
 4. Visit “Settings > Yandex.Metrica”.
 5. Enter the counter number on the settings page.

Need help?

Contact me at Telegram.

Συχνές Ερωτήσεις

How to set up goals?

Before adding a goal, you need to create it in Yandex Metrica.

Phone

 1. In the drop-down list, select “Phone (WhatsApp)”.
 2. Enter the name of the goal. For example: phone.
 3. Enter the CSS selector in the format: tel:7XXXXXXXXXX.

<a href="tel:7XXXXXXXXXX">+7 (XXX) XXX-XX-XX</a>

WhatsApp

 1. In the drop-down list, select “Phone (WhatsApp)”.
 2. Enter the name of the goal. For example: whatsapp.
 3. Write the CSS selector in the format: https://wa.me/7XXXXXXXXXX.

<a href="https://wa.me/7XXXXXXXXXX">+7 (XXX) XXX-XX-XX</a>

If your WhatsApp link looks like “https://wa.me/7XXXXXXXXXX?text=Text&source=&data=”, in the goal settings, specify “https://wa.me/7XXXXXXXXXX”. The script will still find the desired link on the page.

Form

 1. In the drop-down list, select “Form”.
 2. Enter the name of the goal. For example: form.
 3. Write the CSS selector in the format: #id_form or .class-form.

<form id="id_form" class="class-form" … >…</form>

Button

 1. Select “Button” from the drop-down list.
 2. Enter the name of the goal. For example: button.
 3. Enter the CSS selector in the format: #id_button or .class_button.

<button id="id_button" class="class-button">…</button>

Link

 1. In the drop-down list, select “Link”.
 2. Enter the name of the goal. For example: links.
 3. Write the CSS selector in the format: https://example.com/path/sub/?param=value&param1=value.

<a href="https://example.com/path/sub/?param=value&param1=value">example.com</a>

The link can be as full as “https://example.com/path/sub/?param=value&param1=value”, and short “https://example.com/path/sub/”, the script will still find it on the page. As GET parameters, the Cyrillic alphabet is not allowed.

HTML tag

Allows you to set complex CSS selectors: header .contacts > div:nth-child(3) a[href= “tel:7XXXXXXXXXX”].

How to differentiate clicks on the phone (header, footer, sidebar, content)?

Header

 1. Select “HTML tag” from the drop-down list.
 2. Enter the name of the goal. For example: header_phone.
 3. Write the CSS selector in the format: header a[href= "tel:7XXXXXXXXXX "].

<header> … <a href="tel:7XXXXXXXXXX">+7 (XXX) XXX-XX-XX</a> … </headre>

Footer

 1. Select “HTML tag” from the drop-down list.
 2. Enter the name of the goal. For example: footer_phone.
 3. Write the CSS selector in the format: footer a[href= "tel:7XXXXXXXXXX "].

<footer> … <a href="tel:7XXXXXXXXXX">+7 (XXX) XXX-XX-XX</a> … </footer>

Sidebar

 1. Select “HTML tag” from the drop-down list.
 2. Enter the name of the goal. For example: sidebar_phone.
 3. Write the CSS selector in the format: aside a[href= "tel:7XXXXXXXXXX "].

<aside> … <a href="tel:7XXXXXXXXXX">+7 (XXX) XXX-XX-XX</a> … </aside>

Content

 1. Select “HTML tag” from the drop-down list.
 2. Enter the name of the goal. For example: article_phone.
 3. Write the CSS selector in the format: article a[href= "tel:7XXXXXXXXXX "].

<article> … <a href="tel:7XXXXXXXXXX">+7 (XXX) XXX-XX-XX</a> … </article>

There can be many variations, and you don’t have to link to header, footer, aside, or article. You can use .class or #id, as long as the selector belongs to the parent element of the HTML markup.

.content a[href="tel:7XXXXXXXXXX"]

<div class="content"> … <a href="tel:7XXXXXXXXXX">+7 (XXX) XXX-XX-XX</a> … </div>

How to track clicks on the order buttons in the price list?

Table

 1. Select “HTML tag” from the drop-down list.
 2. Enter the name of the goal. For example: order_table.
 3. Write the CSS selector in the format: table button.

<table> … <button>Order</button> … </table>

Block layout

 1. Select “HTML tag” from the drop-down list.
 2. Enter the name of the goal. For example: order_price.
 3. Enter the CSS selector in the format: .price a.order.

<div class="price"> … <a class="order">Order</a> … </div>

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Fast Yandex Metrika” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Fast Yandex Metrika” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Fast Yandex Metrika” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.1.3

 • Fix – changed the method of inserting the JS code of the counter after opening the body tag.

1.1.2

 • Fix – changed the method of inserting the counter’s JS code.

1.1.1

 • Fix – the counter was not displayed on the main page of the site.

1.1

 • Support for complex CSS selectors.
 • Control of CSS selector errors in the browser console.
 • If the JavaScript syntax is violated by specifying an incorrect CSS target selector, this part of the script is not executed and does not cause an error.

1.0

 • First version with basic features.