Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Fatora Payment Gateway

Περιγραφή

Fatora Payment Gateway offers a convenient solution for businesses to accept payments online. Whether you’re running a small shop or a large enterprise, our plugin supports various payment methods including Visa, MasterCard, Amex, and NAPS (The Qatari Online Payment Gateway).

Key Features:
Secure Transactions: Enjoy peace of mind with secure online transactions for both you and your customers.
Easy Integration: Seamlessly integrate Fatora Payment Gateway with your WooCommerce website.
Global Reach: Accept payments from clients worldwide, making your business accessible to a broader audience.
Customizable Settings: Tailor the payment gateway to your specific needs by configuring options such as currency, language, and more.

For more information about Fatora, please visit our website.

Introduction

Welcome to Fatora Payment Gateway for WordPress! This plugin enables WP/WooCommerce website owners in Qatar and many other countries to seamlessly receive online payments from their clients.

Εγκατάσταση

Step 1: Preparation

Before installing the Fatora Payment Gateway plugin, ensure you have completed the following:

 1. Download the Fatora Payment Gateway plugin from WordPress.org or directly from Fatora.
 2. Install and activate the WooCommerce plugin on your WordPress website.

Step 2: Plugin Installation

 1. Navigate to your WordPress dashboard and go to Plugins > Add New.
 2. Click on the “Upload Plugin” button.
 3. Choose the Fatora Payment Gateway plugin zip file you downloaded and click “Install Now”.
 4. Once installed, click on “Activate Plugin” to activate it.

Step 3: Configuration

 1. After activation, go to Installed Plugins > Fatora – Fatora Payment Gateway Settings.
 2. Configure the following settings:
  • Set your live API KEY.
  • Define the URL of the success page to redirect to upon successful payment completion.
  • Define the URL of the failure page to redirect to in case of payment failure.
  • Choose the language of the checkout payment gateway (either “ar” or “en”).
  • Set the currency code supported on your website as ISO format. By default, it is QAR (Qatari Riyal).
 3. Navigate to WooCommerce Settings > Payments tab.
 4. Enable the Fatora Payment Gateway payment method.

Step 4: Create Completion Pages (Success and Failure Pages)

 1. From your WordPress admin dashboard, go to Pages > Add New.
 2. Create two pages to serve as the success and failure pages. These pages will be used to redirect users after payment completion or failure.

🛠️ Technical Support
For technical support, please refer to our Help Center or contact our support team.

Συχνές Ερωτήσεις

How will you manage payouts?

We will transfer your money to your bank account.

How can I get my live api key credentials?

To obtain your live api key credentials, please register your business on our website at Fatora.

I’m experiencing issues with the plugin. Where can I get support?

For technical assistance or any other inquiries, please visit our Help Center or submit a support request to our support team.

Is the plugin compatible with the latest version of WordPress?

Yes, the Fatora Payment Gateway plugin is regularly tested and maintained to ensure compatibility with the latest version of WordPress. However, if you encounter any compatibility issues, please don’t hesitate to contact us for assistance.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Fatora Payment Gateway” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές