Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Sift for WooCommerce

Περιγραφή

Add this plugin to your WooCommerce shop to get Sift Science fraud detection. Features:

 • Sending login, logout, cart actions event data to Sift
 • Sending order details to Sift automatically or via the orders page
 • Fetch and display Sift fraud score in orders list and order view
 • Flagging users as good/bad to train Sift and improve accuracy
 • Automatically change order status based on Sift score

Εγκατάσταση

 1. Install Fermiac Sift from the WordPress Store
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the WooCommerce->Settings->Sift screen to configure the plugin

Please help us improve the plugin by enabling anonymous statistics and error collection.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Sift for WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.1

 • 2021-06-05
 • Fix version numbers in PHP

1.2.0

 • 2021-06-05
 • Added automatic order status change feature
 • Upgraded to Sift REST API version V205
 • Allow sites to reset ID for anonymous stats
 • Fixed a minor race condition in settings validation and error messages
 • Tested against latest WordPress and WooCommerce versions
 • Upgraded VueJS version and removed need to transpile

1.1.0

 • 2020-08-02
 • Welcomed @ramico to the development team
 • Tested with latest versions of WordPress and WooCommerce
 • Retested and fixed several API issues
 • Fixed all warnings of deprecated function usage
 • Add a minimum order value feature for auto-send
 • Converted UI controls from React to VueJS

1.0.2

 • 2018-10-15
 • Redeploy this time for real
 • See 1.0.1 for changes

1.0.1

 • 2018-09-28
 • Added docker development environment
 • Fixed reported issue: https://github.com/Fermiac/woocommerce-siftscience/issues/104

1.0.0

 • 2017-03-11
 • Added support for WooCommerce Stripe Payment Gateway
 • Including plugin version in stats
 • Performance improvement: Move all API calls to end of runtime
 • Various code refactoring improvements

0.9.1

 • 2017-01-17
 • Fixed mismatch in release versions

0.9.0

 • 2017-01-17
 • Fix: Can’t back-fill more than one order per user
 • Fix: Transaction details sent multiple times
 • Fix: Correct the mapping of WooCommerce order status to Sift Science transaction status
 • Added stats collector for reporting issues directly to us

0.4.3 Beta

 • 2016-11-19
 • Add better logging of errors and a debug tab in settings

0.4.2 Beta

 • 2016-11-15
 • Add JavaScript version to avoid caching issues
 • Send out transaction information only on order status change (reduces # in SS attempts field)
 • Refactored some code for better readability

0.4.1 Beta

 • 2016-11-14
 • Switch to WordPress’s built in Ajax handler

0.4.0 Beta

 • 2016-11-13
 • Plug in Sift Science $transaction event
 • Improve error handling for React-API interface

0.3.8 Beta

 • 2016-11-12
 • Bug fix: Score colors should be red for high value and green for low value
 • Add settings fields to make score colors customizable to different levels
 • Move call to session_start() so that it doesn’t get triggered too late

0.3.7 Beta

 • 2016-10-16
 • Added the logout event
 • Fixed a bug where WC_Order_Refund was causing the API to crash

0.3.6 Beta

 • 2016-10-09
 • Implement a logout method (not plugged into wpcom though)
 • Improve webpack to make a smaller React App
 • Add prefix to user_name field (support multiple stores for one Sift Science account)
 • Add more filters and actions
 • Disable $update_order and $order_status if order is not backfilled

0.3.5 Beta

 • Fix calls to plugins_url() to get the right path to images and js scripts

0.3.4 Beta

 • Added update_order and order_status events
 • Added method for sending transaction data
 • Removed error_log messages
 • Fixed some unix line endings

0.3.3 Beta

 • Fixed open-in-siftscience action
 • Switched to latest Sift Science API endpoints
 • Add IP address to create order event

0.3 Beta

 • Added essential filters on event data

0.2 Beta

 • Order UI fully functioning
 • Events cleaned up and working correctly

0.1 Alpha

 • Initial version with very limited functionality