Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

File Away

Περιγραφή

Upload, manage, and display files from your server directories or page attachments in stylized lists or sortable data tables. And much, much more.

Στιγμιότυπα

Κριτικές

24 Σεπτεμβρίου 2019
I've used this plugin for the past two years. A couple of months back I had a challenge which turned out to NOT be related to FileAway. I lodged a support request on a Sunday and got an answer within an hour. Since then, I've followed this support thread and have regularly seen near immediate responses from the dev. It seems he never sleeps! As to the functionality of the plugin, there is simply nothing like it. It works flawlessly despite the awesome features and power. If you're worried about it not having been updated recently, don't. It simply doesn't need to be!
29 Απριλίου 2019
Fixed my problem with symlinks caused by a security fix in the plugin within a few hours of my reporting it. Amazing!
24 Φεβρουαρίου 2019
Ive Used Mr starks plugins on a few sites with great success not only for me as the developer but my clients too love the ease at which this plugin is. Its not abandoned its just been written right the first time
9 Δεκεμβρίου 2018
Have been using this plugin very successfully for several years now to allow access to a small library of about 100 meeting minutes pdf files in different folders. It does the job superbly and is so easy to use that I hardly get any user issues. That's both on mobiles and desktops, it works well with a responsive theme. As Wordfence now warns of it being "abandoned" I've been looking at potential alternatives. Whilst I've found a couple that will do the job, they've both got downsides, particularly speed if Ajax is involved. Would love to see this plugin carry on and would be very happy to pay for a premium version.
Ανάγνωση όλων των 115 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“File Away” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“File Away” έχει μεταφραστεί σε 2 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “File Away” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

3.9.9.0.1

  • Fixed download error when stats and encryption are enabled, was caused by previous sanitization update 3.9.7.

3.9.8.9

  • Bugfix for intermittent bug with filename encryption

3.9.8.8

  • Added show_wp_thumbs attribute to [fileaway] shortcode. Omit for default behavior (hide). show_wp_thumbs=”true” to show them.
  • Modified bulk action select all behavior to only select files on the current page if the file table is paginated

3.9.8.7

  • Fixed bug with location nonce verification for setups where Site URL and WP Url are different

3.9.8.6

  • Fixed Flightbox navigation which was broken by an earlier update
  • Removed deprecated encryption method

3.9.8.5

  • Forgot to include a file update for Windows compat in the last update. This time it’s for real.
  • Made alt pathinfo method the only pathinfo. Should fix most issues with multibyte filenames (e.g., Chinese, Russian, etc.)

3.9.8.4

  • Full compat with Windows/iis/xampp
  • Fixed maxsize bug with fileup shortcode

3.9.8.3

  • Important bugfix for timezone handling.
  • Improved error handling for ajax functions: more descriptive for troubleshooting purposes.
  • Increased speed of animations in manager mode.

3.9.8.2

  • Added the parentlabel attribute to the fileaway shortcode, allowing you to specify a pseudonym for the topmost directory in a Directory Tree Nav or Manager Mode table

3.9.8.1

  • Fixed bug with symlinks validator that only validated one subdirectory deep

3.9.8

  • Added option to allow symlinks in file paths. Disabled by default.

3.9.7.9

  • Update to allow symlinks to escape new path validation checks unscathed

3.9.7.8

  • Fixed bug for PHP < 5.5 which prevents plugin activation

3.9.7.7

  • Fixed issue with new path validation’s incompatibility with wp installs in a subdirectory at different domain than front-end site

3.9.7.6

  • Fixed dynamic paths not working

3.9.7.5

  • important patch

3.9.7.4

  • prettify set to “off” now applies to directory names as well
  • one bugfix
  • additional security improvements

3.9.7.3

  • Timezone handling improvements
  • Additional validation checks added

3.9.7.2

  • Added filename sanitizer

3.9.7.1

  • Moved downloader class to WP action
  • added comments to several sanitization and validation methods

3.9.7

  • Important Security Patches
  • PHP 7 compat
  • Introduced Windows-friendly Stripslashes method
  • A completely new edition of File Away is in the works. Stay tuned.