Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Flickr set slideshows

Περιγραφή

Easily embed slideshows of your Flickr photosets
in your posts and pages with this Flickr set slideshows plugin.

Once you have linked your Flickr account to the plugin (see Plugin Setup section),
creating a slideshow of one of your Flickr photosets is as easy as choosing the set and the slideshow’s dimensions from a drop down list.
You can then embed the slideshow anywhere in your posts or pages by copying and pasting a shortcode.

When you create or edit a slideshow, Flickr set slideshow will provide you with an instant preview.

Plugin Setup

To link the plugin to your Flickr account:

 1. Get your Flickr screen name; You can find your screen name on your Flickr account page http://www.flickr.com/account, under ‘Your screen name’,
 2. Get a Flickr API Key; the following Youtube video will tell you how: http://www.youtube.com/watch?v=Lq1XRx6dsDU
 3. Go to your WordPress dashboard,
 4. Go to Settings > Flickr set slideshows,
 5. Enter your Flickr screen name and API key,
 6. Click Save changes

The plugin is now ready to use.

User guide

To create a new slideshow

From your WordPress dashboard,

 1. Go to Flickr Set Slideshows > Add new,
 2. Select a photoset from the drop down list,
 3. Select a size for your slideshow,
 4. Click Save changes,
 5. A confirmation message will appear at the top of the screen with a shortcode following the format [fsg_gallery id=”XX”], where XX is a number.
  Copy and paste this shortcode wherever you want the slideshow to appear in your posts and pages.

To insert a slideshow into a post or page

On creating a slideshow, you will receive a short code following the format [fsg_gallery id=”XX”], where XX is a number. Copy and paste this code
in the page or post where you want the slideshow to appear.

You can come back to the shortcode later, it will be saved in your slideshow listing at Flickr set slideshows > Flickr set slideshows.

To edit/remove a slideshow

You can do this from your slideshow listing located at Flickr set slideshows > Flickr set slideshows

Note the deleting a slideshow will remove it from the posts and pages in which you have inserted it.

To change the size of a slideshow, simply click on the change size link of the corresponding slideshow, choose a new size from the drop down list and Voila!

Στιγμιότυπα

 • A Flickr slideshow in a blog post.
 • Flickr set slideshows settings page.
 • Slideshow creation page.
 • Slideshow listing and edition page.

Εγκατάσταση

The easy way

 1. Download the plugin – it will come as a .zip file
 2. Log in to your WordPress dashboard
 3. Go to Plugins > Add new
 4. Under the Install Plugins header, click Upload
 5. Click the Choose File button, browse your computer to find the .zip file downloaded at step 1, click Install now
 6. Click the Activate plugin link

See Plugin Setup to link to your Flickr account.

The show off way

 1. Download the plugin .zip file
 2. Unzip the file
 3. Upload the flickr-set-slideshows directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

See Plugin Setup to link to your Flickr account.

Συχνές Ερωτήσεις

I’ve installed the plugin. What now?

You need to link it to your Flickr account. To do this, go to your WordPress dashboard. Go to Settings > Flickr set slideshows.
Enter your Flickr screen name and a Flickr API key.

What is my Flickr screen name?

You can find your screen name on your Flickr account/settings page, http://www.flickr.com/account, under ‘Your screen name’.

How do I get an API key

The following Youtube video explains how to get an API key for the Flickr Set Slideshows plugin: http://www.youtube.com/watch?v=Lq1XRx6dsDU

Some of my Flickr photosets are not appearing in my set list. Why?

Only the sets that are public can be used by this plugin. Private sets (which is any set that contains at least one private picture) will not be returned by Flickr to be publicly displayed as a slideshow.
Make sure that all the sets you want to show in your website are public. If the problem persists, please get in touch (see below).

Where do I go to report bugs and for complaints, moans, suggestions or to sing your praises?

Just send an email to info at majweb dot co dot uk

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Flickr set slideshows” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.9

 • use of https to call gallery itself

0.8

 • use of https to call Flickr API

0.7

 • cleaned code in delete gallery function

0.6

 • updated FAQ to accommodate changes in Flickr vocabulary

0.5

 • updated gallery code to repair incompatibility with some themes

0.4

 • replace file_get_contents() functions by wp_remote_get() to sort out incompatibilities with some servers.
  Many thanks to Marcello Seri for pointing out the problem and offering solutions!

0.3

 • fixed broken link in message

0.2

 • fixed broken submission url when WordPress files installed in directory other than root
 • Updated FAQ