Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

CASH Music Flower

Περιγραφή

This plugin adds the CASH Music Flower 1.0 code to a WordPress template,
providing image and video lightboxes, sound players, inline mp3 links, and some
basic AJAX content tools. MooTools 1.2.4 is also added.

Usage

Basic Usage

Flower is designed to be easy to use for the non-nerd, and easy to extend and
use as a base for the nerdier. Most functionality works automatically with
nothing more than a class name added to a div or a link.

Soundplayer

To use the Soundplayer module just add the ‘flower_soundplayer’ class to a
link or a div. Added to a div it will search the div for links to audio and
populate a player. If no title is present the player will use the text between
the tag as the track title. If you’d like to specify your own title just
add it to the–wait for it–title of the link.

When added to a link element, the ‘flower_soundplayer’ class will add [play] to
the end of the link text and it will be playable inline.

A special ‘flower_soundplayer_pageplayer’ can be added to a div to create a
player from all stray audio links on the page. This only grabs audio that has
not already been included in a player or given the ‘flower_soundplayer’ class.

Imagebox

To create an Imagebox collection you need only add the ‘flower_imagebox’ class
to a link that points to an image. That image will be loaded in a lightbox. You
can also add the ‘flower_imagebox’ class to a div and all links to images will
be added automatically.

By default be included in the ‘default’ collection. To create multiple
collections either add an id to each ‘flower_imagebox’ div, or specify a
collection name in the rev attribute like so:

thumbnail

Moviebox

The Moviebox works automatically by scanning for links to YouTube, Vimeo,
Google Video, MySpace TV, and Vevo pages. It also works on links to certain
Quicktime media. Flower will automatically determine if a users browser
supports Quicktime, Flash (and soon HTML5.) Then it plays a movie at the
default size of 640×360. A title can be added using the title attribute of the
link. Size can be changed using the rev attribute:

movie

Advanced Stuff

(Advanced documentation and demos coming soon)

CSS Classes

The following classes are set when any content is displayed, allowing all
Flower features to be skinned with ease. Be sure to use the !important
declaration in your styles as all elements have been styled to a default set
of styles already.

CSS Classes: Soundplayer

a.flower_soundplayer // add to an audio link for inline play
span.flower_soundplayer_inlineplaypause // the inserted play / pause text

div.flower_soundplayer_pageplayer // added to a div for a page player

div.flower_soundplayer
div.flower_soundplayer_ui // everything before the playlist
div.flower_soundplayer_title // current track title
div.flower_soundplayer_time // current time / total time
div.flower_soundplayer_seekbarcontainer // progress bar background
div.flower_soundplayer_seekbar // loaded progress bar, clickable
div.flower_soundplayer_positionmarker // the little slidey dude
div.flower_soundplayer_controls // the space containing the buttons
img.flower_soundplayer_prev // previous button
img.flower_soundplayer_play // play button
img.flower_soundplayer_next // next button
ol.flower_soundplaylist // the playlist of all the player’s sound files
li.flower_soundplaylist_altli // even numbered lis

CSS Classes: Overlays (Moviebox and Imagebox)

a.flower_imagebox // add to an image — added to default or specified collection
div.flower_imagebox // add flower_imagebox to a div to create a collection

div.flower_overlay_container // holds the overlay, do not restyle
div.flower_overlay // the semi-transparent backdrop
div.flower_overlay_contentcontainer // the box holding the image/video
img.flower_imagebox_img // the actual image (imagebox only)
div.flower_overlay_captioncontainer // holds the caption and controls
p.flower_overlay_caption // caption
div.flower_overlay_controls // the space for controls
a.flower_overlay_controllink // any control links that appear

Εγκατάσταση

Installing the Flower plugin as you would any other. Download the package,
extract it, and upload the contents to your wp-content/plugins/ directory.
Activate it from the plugins menu.

Συχνές Ερωτήσεις

Which version of the MooTools framework is added to the page?

v1.2.4, compressed and served from the Google CDN

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“CASH Music Flower” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

  • Initial release