Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Football Standings

Περιγραφή

Generates the standings for several football leagues. Uses the WebService from http://www.openligadb.de/
If you want a new league for the plugin you have to create a league at http://www.openligadb.de/

Στιγμιότυπα

 • The admin panel

Εγκατάσταση

Download .zip file and extract it to wp-content/plugins/
or use wordpress auto install

Συχνές Ερωτήσεις

Is really Version 3.1 necessary?

I didn’t test it with other version. If you have an older version and it works, please leave a comment.
http://svensommerfeld.wordpress.com/category/football-standings/

Is it possible to wish for new features?

Please go to my blog and leave comments for wishes.
http://svensommerfeld.wordpress.com/category/football-standings/

Is there a regular update, cause some “old” features are missing?

Yes, there will be a regular update and the new version will also provide new features, not only bugfixes 😉

Why isn’t it possible to show the icons of the teams?

The problem is, that it is not allowed by the DFL to show icons of the teams of the german bundesliga.
Right now, for all leagues this is disabled, but in the next versions this will be possible for all leagues where it is no problem 😉
UPDATE: I enabled it. But be carefull with the usage because of the previous text.

How can I display a full table with gamedays or the comparison?

For this you need to create a page and just add the tag [football-standings] to it.
The the table will be displayed with the options you configured.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Football Standings” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 0.6.2 2011-03-31

 • Caching
 • Refresh problem of the options solved
 • Enabling of showing icons => see my update in the FAQ

Version 0.6.1 2011-04-17

 • Fav. Team
 • Comparison of two leagues

Version 0.6.0 2011-03-26

 • Only PHP5 Support, no Nusoap Support
 • formally functional code replaced with object orientation
 • This version has no support for the pages
 • No caching

Version 0.5 2009-04-07

 • Exception handling
 • Bugfix: only show season which are available at www.openligadb.de for league
 • Bugfix: sometimes the cache folder was deleted
 • Bugfix: Only show leagues if teams are available
 • Bugfix PHP4 PHP 5 Problem => using nusoap for PHP4

Version 0.4.1 2009-03-21

 • If you choose two leagues the second league has now the correct teams to choose a fav. team
 • enable / disable caching
 • fav. team is bold again 😉

Version 0.4 2009-03-15

 • internationalization
 • new admin panel
 • you can choose one OR two leagues
 • Caching

Version 0.3 2009-03-04

 • [football-standings] shortcut
 • <?php echo football_standings_printout(); ?> for displaying in static sidebar
 • Won, Lost, Draw, Goals will be displayed in standings
 • Matchdays displayin in [footbal-standings] page
 • You don’t have to choose a team as favorite team anymore
 • CSS added

Version 0.2

 • Icons in standings
 • Opportunity to customize the displayed standings
 • Showing count of played games

Version 0.1

 • Calculation of the standings