Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

FraudGrade

Περιγραφή

By default, WordPress is an extremely secure system. However, it is also open to an enormous amount of vulnerabilities which are disclosed publicly on numerous different websites as they are found. That’s where FraudGrade comes in, to save you from potential WordPress exploits and spam.

Since threats are usually sent from behind an anonymizer such as a proxy server or Datacenter IP, the FraudGrade Fraud Detection and Prevention plugin can easily mitigate these risks. In addition to securing a WordPress website against 0-Day Exploits the plugin can also easily mitigate most types of hacking attempts via brute force, CSRF, LFI, SQLi, XSS and etc.

The plugin can also be used to deter most types of spam such as comment spam, xml-rpc spam, admin area spam, login attempt spam and etc. By clicking just a few checkboxes you can have your site secured in less than 5 minutes.

If you are having a high rate of spam and other fraudulent activities from certain countries the plugin will prove useful in your scenario. Configure any and all countries to be blocked from reaching your WordPress installation and even redirect them to an entirely different URL if required.

Detect and block blacklisted IPs which have been associated with online fraudsters. Checking over 50 DNSBL’s for issues such as malware distribution, hacking, credit card fraud, ransomware, spamming, botnets, and many other types of cybercrime activities and abuse.

FraudGrade deploys Artificial Intelligence and Machine Learning with Big Data to accurately assess the risk of any user worldwide on desktop and mobile browsers.

Fraud Detection and Prevention Services by FraudGrade

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“FraudGrade” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

v1.0.0 – Initial Release.
v1.5.0 – Removed Highcharts in favor of Flot charting libray, added Search Engine whitelisting and ability to whitelist specific pages.
v2.0.0 – Update IP Review API endpoint