Friends

Περιγραφή

The Friends plugin allows you to follow content from other WordPress sites, and interact with them on your own site. You can follow friends and others via RSS. If you also have the ActivityPub plugin installed, you can follow people on Mastodon and other ActivityPub-compatible social networks.

Since version 2.6.0, no users will be created for subscriptions.

Combine this plugin with the ActivityPub plugin to make your own WordPress your own Mastodon instance. Use the Enable Mastodon Apps to use mobile and desktop Mastodon apps with your own site.

The Friends Plugin also has a “friend request” function which allows blogs to become friends with each other. This then allows private publishing on your blog while each of their friends has their own blog but will be able to see your privately published posts.

There are many small aspects that make it powerful self-hosted social reader:

You can…
– Have multiple feeds per person, so you can subscribe to their blog(s) and social media account(s).
– Categorize incoming content with Post Formats and view all posts of a certain format across your friends.
– Define rules to filter incoming content (sometimes you’re not interested in everything your friends do).
– Turn your favorite blog into your personal newsletter by receiving full-post notification e-mails
– Use feed rules to filter out content you are not interested in.
– Receive ePubs of your friends’ posts to your eReader (via another plugin).
– Collect posts (from your feeds or around the web) in a collection for later reference (via another plugin).

Philosophy

The Friends Plugin was built to make use of what WordPress provides:

 • You use the WordPress infrastructure (Gutenberg or Classic Editor, what you prefer) to create your posts.
 • If a post is private, only logged-in friends can see it. They can only log in through their own Friends plugin on their blog.
 • Therefore, your friend is just a user on your WordPress blog, their posts are theirs, you can delete them to unfriend them.
 • No extra tables: The Friends plugin just uses a post type, options and some taxonomies to store its data. When you delete the plugin, your WordPress will be slim like before.

In future, I could see mobile apps instead of talking to a third party, to talk to your own blog. It will have your friends’ posts already fetched. Maybe the apps will be specialized, like Twitter or Instagram, where you’d only interact with and create posts in the specific post format.

The logo was created by Ramon Dodd, @ramonopoly. Thank you!

Documentation for the plugin can be found on the GitHub project Wiki.

Development of this plugin is done on GitHub. Pull requests welcome. Please see issues reported there before going to the plugin forum.

Στιγμιότυπα

 • Compact view is like Google Reader
 • You can use it like a Feed Reader
 • But it is centered around users; you can have multiple feeds per person, even on social networks (parsing capabilities provided by plugins)
 • Extensible with plugins itself
 • Use the customizer to adapt it to your liking
 • Categorize incoming content with Post Formats and view all posts of a certain format across your friends
 • Use rules to filter incoming content (sometimes you’re not interested in everything your friends do)
 • Friends users are plain WordPress users with low privileges
 • A Friend Request is accepted in the users screen. Delete the user to reject it or accept the request to make them a friend

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 4 μπλοκς.

 • Friend Message
 • Friend Posts
 • Follow Me
 • Friends List

Εγκατάσταση

 1. Upload the friends directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Συχνές Ερωτήσεις

Does this plugin create custom tables?

No, all the functionality is achieved with standard WordPress means. Subscriptions or Friends are minimal-permission users on your install. External posts are cached in a custom post types and attributed to those users.

Why does this create users on my WordPress install?

I believe this is a very elegant way to attribute content and it allows to delete the users content when you delete them. The users have minimal privileges, so they cannot be used to post actual content to your site.

The users can only be used for login through your specific friend’s WordPress install (they are created with a strong password throw-away password), if they have been upgraded to a “friend” or “aquaintance” user.

Why is the friendship established between WordPress sites and not WordPress users?

For one, this allows to stick with established WordPress configurations and terminologies. For example, you can use the WordPress mobile apps to post privately to your site.

Secondly, a lot of WordPresses are like cell phones. Some are used by more than one person but mostly there is a 1:1 relationship between a WordPress blog and a person.

If someone has multiple WordPresses this actually allows to segment your friendships. Close friends might want to follow all your blogs but you’d only add your photographer friends to your photoblog.

What if the friend request is deleted or not accepted?

You’ll still see the public posts from the other WordPress, you’ve subscribed to its public RSS feed.

What’s the point? If I want to post something privately I can use Facebook.

Well, that’s actually exactly the point. Facebook owns your data, with WordPress you can decide where you want to host it and have all the benefits of running open source software.

What happens if I modify or delete a post?

There is a cache of your friends post in form of a Custom Post Type friend_post that is updated when you change a post. When you delete a post your friends’ WordPresses are notified and they delete the cached post.

Κριτικές

4 Μαΐου 2024 1 απάντηση
I started using this plugin in combination with the ActivityPub plugin. ActivityPub broadcasts my posts to Mastodon and other services across the Fediverse; the Friends plugin allows my followers to interact with my posts. Together the result is that my WordPress site acts (sort of) as a Fediverse instance. Very cool!After seeing the possibilities here, I am working on creating a small network of WordPress sites using the Friends plugin. Each of the sites represents an organization working on related community advocacy projects, and I am excited about the possibilities for connecting and sharing information in this way.
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Friends” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Friends” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Friends” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

2.9.3

 • Fix Rewrite for Categories (#322)
 • Show Comments and the Form on Permalink pages (#321)
 • Don’t allow to follow any local URL to prevent loops (#320)
 • Enable Mastodon Apps Updates: Cache the post when replying to it (#318), Map back the canonical user id to a user (#317)
 • Allow a dot in the ActivityPub username (#316)

2.9.2

 • Fix Friend Request notification setting saving (#313)
 • Add a Stats Widget (#297)
 • Enable Mastodon Apps: Improve virtual user handling (#310)
 • Increase cron feed polling frequency – this doesn’t poll the feeds more often, just increases its reliability (#312)
 • Add my-apps icon (#308)
 • Enable Mastodon Apps CloudFest Hackathon Compatibility Updates (#298)
 • Fix Notification Author and Highlight a Matched Keyword (#306)

2.9.1

 • Fix the reblog title (#300)

2.9.0

 • Fix issues discovered by the plugin check plugin (#301)