Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Front-end Editor

Περιγραφή

Front-end Editor is a plugin that lets you make changes to your content directly from your site. No need to load the admin backend just to correct a typo.

It makes the same capability checks, so that if a user isn’t allowed to edit something in wp-admin, they aren’t allowed to edit it in the front-end either.

You can edit posts, pages, custom post types, comments, widgets and many more elements.

Goals:

 • save as many trips to the backend as possible
 • compatible with any theme, out of the box
 • light and fast

Support and development:

Support is handled by the lovely designsimply.

I am not developing the plugin anymore; only applying the patches that other people send via Github.

Credits:

Links: Documentation | Plugin News | Author’s Site

Στιγμιότυπα

 • The tooltip
 • Editing the post title and content
 • Editing the categories widget
 • Changing a theme image
 • The settings page

Συχνές Ερωτήσεις

Error on activation: “Parse error: syntax error, unexpected…”

Make sure your host is running PHP 5. The only foolproof way to do this is to add this line to wp-config.php (after the opening <?php tag):

var_dump(PHP_VERSION);

I can’t see the edit buttons
 1. Make sure you’re logged in and have the appropriate capabilities.
 2. See Common Mistakes in Themes.
 3. Check for JavaScript errors.
Can you change the wysiwyg editor to TinyMCE?

No, because TinyMCE is anything but tiny and would take a long time to load.

Also because I couldn’t get it to work.

Does it work with WP Super Cache?

To avoid problems with WP Super Cache or W3 Total Cache, I recommend disabling caching for logged-in users.

Κριτικές

30 Ιουλίου 2019
It’s a shame it doesn’t work anymore in the latest Wordpress. It was the best inline wordpress editor – no fuss, not heavy, very clean UI. Please update it!
Ανάγνωση όλων των 23 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Front-end Editor” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Front-end Editor” έχει μεταφραστεί σε 6 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Front-end Editor” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

2.3.1

 • update to Aloha 0.23.12
 • add placeholder for post thumbnails
 • fix changing thumbnails to a newly uploaded image. props adrichey
 • update translations: Polish (props toszcze) and Estonian (props petskratt).
 • added Simplified Chinese translation (props 倡萌)

2.3

 • make Save/Cancel buttons hover in place of the Edit button
 • allow editing multiple elements simultaneously again
 • enhanced JavaScript API
 • switch from Coco to CoffeeScript
 • fix security exploit caused by Aloha demo file and update to Aloha 0.20.16
 • more info

2.2.1

 • update to Aloha 0.20.6
 • enable align buttons in Aloha
 • enable highlighting of elements editable by Aloha
 • add 'fee_rich_clean' filter
 • fix ‘type’ parameter for editable_option()

2.2

 • introduce groups of editable elements
 • introduced fee_insert_dummy_post() for creating posts
 • prevent warnings caused by faulty widgets
 • update to Aloha 0.20.0
 • switch to Coco
 • more info

2.1.3

 • fix widget warning
 • update translations

2.1.2

 • show Aloha toolbar immediately after clicking ‘Edit’
 • properly handle hierarchical taxonomies edited via text input
 • text widgets: edit title and content individually again
 • fix bug that prevented saving empty content via Aloha
 • fix bug where wpautop wasn’t applied to ‘rich’ custom fields

2.1.1

 • added option to disable dropdown for categories
 • added single_term_title field
 • set field name as title attribute on placeholders
 • use background color as base for ajax loading overlay
 • fixed issue with right-aligned images in content
 • fixed author description editing
 • fixed problem with oEmbeds

2.1

 • switched to Aloha Editor
 • made Edit button follow mouse vertically and removed top border
 • better image handling
 • other bugfixes
 • more info

2.0.1

 • removed right and bottom borders when hovering
 • fixed incorrect dimensions in Webkit browsers
 • fixed invalid placeholding when content is ‘0’

2.0

 • replaced double-click action with an ‘Edit’ overlay
 • added dropdown for editing terms in hierarchical taxonomies
 • introduced front_end_editor_wrap filter
 • introduced fee_cleditor_css filter
 • introduced fee_cleditor_height filter
 • more info

1.9.3

 • switched to CLEditor
 • fixed encoding issues with paragraph editing
 • fixed image fields handling
 • fixed typo which made spinner not show
 • check 'edit_theme_options' capability instead of 'edit_themes'
 • more info

1.9.2.1

 • disable post locking

1.9.2

 • nicEdit: limit height to window height
 • nicEdit: Google Docs like link tooltip
 • nicEdit: expose ‘bgcolor’ button
 • iPhone style tooltip
 • make the_tags() work no matter what args are used
 • apply esc_attr() to data attributes

1.9.1

 • re-added nicEdit to text widgets
 • nicEdit: img button opens WordPress media thickbox
 • nicEdit: translatable buttons
 • nicEdit: extra buttons available in the settings page
 • load nicEdit or suggest.js in parallel with first edit
 • display spinner on top of editable area
 • various bugfixes

1.9

 • full widget editing
 • custom post type support
 • new editable field: term description
 • more robust paragraph editing
 • more robust double-click handling
 • nicEdit: button management from the admin
 • removed “Reset the post date on each edit” option
 • more info

1.8

 • added tooltip
 • restyled save/cancel buttons
 • fixed widget editing
 • exposed JavaScript field types
 • more info

1.7.2

 • fixed narrow textarea problem
 • fixed IE8 error
 • nicEdit: included upload plugin

1.7.1

 • made date reset optional
 • better lightbox detection

1.7

 • new editable fields: post thumbnails & arbitrary options
 • nicEdit: added font-family and font-color buttons
 • nicEdit: made configuration filterable
 • dropped Growfield from textareas
 • load CSS only when needed
 • standardized CSS ids and classes
 • renamed hooks from 'front_ed_*' to 'front_end_editor_*'
 • fixed: when editing the post content, the post date isn’t updated
 • fixed: when editing tags, the input bounces to a new line
 • fixed: after editing linked post title, the title is not linked anymore
 • fixed: editable_post_meta() doesn’t work outside The Loop
 • fixed: warning when a NULL is passed to FEE_Field_Base::wrap()
 • more info

1.6.1

 • fixed escaping issues

1.6

 • new editable field: post categories
 • added editing of custom fields with multiple values
 • added editing of any widget title
 • improved script loading
 • added placeholder to editable_post_meta
 • fixed issue with comment paragraphs
 • fixed issues with the $post global
 • more info

1.5.1

 • fixed auto-upgrade error
 • added German translation

1.5

 • new editable field: theme images
 • switched to NicEdit
 • don’t remove blockquotes when editing a single paragraph
 • better handling of text widgets
 • compress JS & CSS
 • compatibility with Ajaxed WordPress plugin
 • added ES translation
 • more info

1.4

 • new editable fields: category title and tag title
 • added $echo parameter to editable_post_meta()
 • easier way to restrict editable content
 • don’t load CSS & JS if the current user can’t edit any of the fields
 • switched from Autogrow to Growfield (fixes IE compatibility)
 • added Georgian translation
 • more info

1.3.3

 • fixed duplicate header error

1.3.2

 • site title bugfix

1.3.1

 • settings page bugfix
 • updated translations

1.3

 • new editable fields: site title & site description
 • the rich editor respects .alignleft etc.
 • ability to add extra css to the rich editor via front-end-editor.css
 • added Polish translation
 • use id=”” instead of rel=””
 • postThumbs compatibility
 • more info

1.2.1

 • widget bugfix

1.2

 • made author description editable
 • yellow background while hovering over editable field
 • experimental wysiwyg autogrow
 • hopefully valid xHTML
 • HTML code is cleaned up before saving
 • added Portuguese translation
 • more info

1.1.4

 • fix white screen error for non-admins

1.1.3

 • css bugfix
 • added Belarusian translation
 • updated italian translation

1.1

 • new editable field: post terms
 • usability improvements
 • added Turkish translation
 • more info

1.0.6

 • fixed links with target="_blank"
 • inputs and textareas are focused after double-clicking
 • added Russian translation

1.0.5

 • added align buttons, fixed autogrow issue
 • the_title and the_tags improvements
 • added Swedish translation

1.0

0.9

 • new editable field: post custom fields
 • more info

0.8

0.7

0.6

0.5