Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

fslider

Περιγραφή

The fslider plugin will create a dynamic slide show in place of the fslider
short tag using content that is uploaded to the fslider/features/ plugin
directory.

Example 1

Upload four image files, img01.jpg, img02.jpg, img03.jpg and img04.jpg to the
wp-content/plugins/fslider/features/ directory and the html files with the
details for each image, img01.html, img02.html, img03.html and img04.html,
then add the fslider short tag to a page on the WordPress web site and BAM,
you have a slide show with four slides and their details.

Attributes

The [fslider] tag currently does not accept any attributes.

Shortcodes

shortcodes:
[fslider] – inserts the slide show

Notes

The file name for the slide images must start with img, i.e. img-001.jpg.

The detail files should have the same base name as the image file and end
with the .html extension, i.e. img-001.html.

Στιγμιότυπα

  • WordPress page with an fslider slide show.

Εγκατάσταση

Unzip the fslider-plugin.zip file and copy the resulting fslider directory to your
WordPress plugins directory.

Make sure the web server can write to the fslider/features/ directory.

And upload your slide image and detail html files to the fslider/features/ directory.

Activate the plugin and create a page with the [fslider] shortcode tag.

Edit the fslider plugin settings and set the image width and height to match
the size of the images you used for your slides.

Enjoy. 😉

Συχνές Ερωτήσεις

How do I change the appearance of the slide show container?

There are a few size settings in the fslider settings page available through
the WordPress admin page.

For detailed changes of the CSS for the slide show container you need to edit
the PHP script that creates the stylesheet for the fslider container. The
script that creates the CSS is fslider_css.php. Do not change any of the PHP
parts of the script but you can change or add any CSS you want to modify the
appearance of the slide show container.

You can view the HTML structure and CSS IDs and Classes in the fslider.html
file.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“fslider” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.2

  • Fixed bugs in javascript that caused some strange slide reactions when
    clicking slides and fixed the broken block when slide is animated.