Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Full Breadcrumb

Περιγραφή

 • Support Hierarquical Taxonomies

Show breadcrumb in pages, posts, custom posts, categories, taxonomies, tags, authors, attachments and archives.

Basic Usage

Put this code <?php if (function_exists('show_full_breadcrumb')) show_full_breadcrumb(); ?> in your theme and enjoy!

Or, for to get the breadcrumb: <?php if (function_exists('get_full_breadcrumb')) $var = get_full_breadcrumb(); ?>

In get_full_breadcrumb you can use the additional parameter 'type' => 'array' to return an array with the links. eg. array( 'type' => 'array' )

Basic Customization

<?php
show_full_breadcrumb(
  array(
    'separator' => array(
      'content' => '&raquo;'
    ), // set FALSE to hide
    'home' => array(
      'showLink' => false
    )
  )
);
?>

Advanced Customization

<?php
if (function_exists('show_full_breadcrumb')) show_full_breadcrumb(
  array(
    'labels' => array(
      'local' => __('You are here:'), // set FALSE to hide
      'home'  => __('Home'),
      'page'  => __('Page'),
      'tag'  => __('Tag'),
      'search' => __('Searching for'),
      'author' => __('Published by'),
      '404'  => __('Error 404 &rsaquo; Page not found')
    ),
    'separator' => array(
      'element' => 'span',
      'class'  => 'separator',
      'content' => '&rsaquo;'
    ), // set FALSE to hide
    'local' => array(
      'element' => 'span',
      'class'  => 'local'
    ),
    'home' => array(
      'showLink'    => false,
      'showBreadcrumb' => true
    ),
    'actual' => array(
      'element' => 'span',
      'class'  => 'actual'
    ), // set FALSE to hide
    'quote' => array(
      'tag'  => true,
      'search' => true
    ),
    'page_ancestors' => array(
      'showLink' => false
    )
  )
);
?>

Settings for Portuguese-BR

<?php
if (function_exists('show_full_breadcrumb')) show_full_breadcrumb(
  array(
    'labels' => array(
      'local' => __('Você está aqui:'), // set FALSE to hide
      'home'  => __('Início'),
      'page'  => __('Página'),
      'tag'  => __('Etiqueta'),
      'search' => __('Buscando'),
      'author' => __('Publicado por'),
      '404'  => __('Error 404 &rsaquo; Página não encontrada')
    ),
    'separator' => array(
      'element' => 'span',
      'class'  => 'separator',
      'content' => '&rsaquo;'
    ), // set FALSE to hide
    'home' => array(
      'showLink' => true
    )
  )
);
?>

Στιγμιότυπα

 • The Full Breadcrumb in my (Pedro Elsner) website =)

Εγκατάσταση

 1. Go to your admin area and select Plugins -> Add new from the menu.
 2. Search for “Full Breadcrumb”.
 3. Click install.
 4. Click activate.
 5. Put this code <?php if (function_exists('show_full_breadcrumb')) show_full_breadcrumb(); ?> in your theme and enjoy!

See the description tab to know how customize. the breadcrumb,

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Full Breadcrumb” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2

 • Added a option to enable links to page’s acestors.
 • Added a option to disable the element in actual.
 • Bug correction. Returns a empty register in array.

1.1

 • Bug correction. Breaks on author without published posts.
 • Include all category hierarchy of the post.
 • Added a option to return as array.
 • Added a option to disable the quotes in search and tags.
 • Added a option to hide the separator.

1.0

 • First revision.