Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

FV Code Highlighter

Περιγραφή

Do you have a lot of code on your blog, and want to make it more readable? Then this is the plugin for you!
This plugin supports the highlighting of PHP, (x)HTML, JavaScript, CSS and XML. The default highlighter
color scheme uses the same colors Adobe’s Dreamweaver is using. This makes it easy for your visitors to
recognize what type of codes you wrote and quickly read through them.
Want to modify the default color scheme? No problem! With a little bit of knowledge about CSS, you can
completely customize the output of the plugin.

Στιγμιότυπα

 • PHP Code with dark mode enabled
 • The configuration page.
 • PHP Code with notepaper background and toolbox
 • General Code
 • CSS Code
 • HTML Code with embedded CSS and Javascript
 • JavaScript Code
 • PHP Code

Εγκατάσταση

This section describes how to install the plugin and get it up & running.

Requirements

In order to successfully use this plugin, you will need the following:

 • PHP 7.0 or higher
 • WordPress 4.0 or higher

Installation Steps

 1. Upload the folder fv-code-highlighter to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Make sure the cache dir /wp-content/plugins/fv-code-highlighter/cache is writable by your webserver.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Choose your preferred settings on the options page: WP Admin > Appearance > Code Highlighter.
 5. Place your code between
 .. code .. 

tags to use the highlighter. Replace codetype with the type of code you like to highlight (e.g. php).

Custom Color Scheme

If you like to make some modifications to the default color scheme, all you need is a little
bit of knowledge about CSS. Simply copy the file fv-community-news/public/css/fvch-styles.css
to the root of your current theme directory and start editing.

Συχνές Ερωτήσεις

Q: Can this plugin be used to highlight code in comments?
A: Yes! Using the tags in comments will work. Even bbPress topics/replies are supported.

Q: My PHP code is not highlighted correctly?
A: With version 2.0 and up, it is required to start PHP code with PHP tags (<?php, <?=)

Q: I have a great idea for this plugin, could I make a suggestion?
A: Sure you can! Let me know about it.

Q: What to do if I found a bug?
A: Please report the bug to me as soon as possible. This way I can solve the problem and make the plugin better for everyone.
Visit the post at https://frankverhoeven.me/wordpress-plugin-fv-code-highlighter/.

Κριτικές

26 Δεκεμβρίου 2017
It works, but requires you to format your own CSS to make it look pretty at all. I prefer Prismatic and Simple Code Highlighter.
Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“FV Code Highlighter” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

For more details on changes, please see the commits on GitHub.

2.2.1

 • Fix: A failed version check no longer crashes the plugin.

2.2

 • New: Support for Gutenberg code blocks!
 • Improvement: Added the Doctrine coding standard and cleaned up code according to it.
 • Improvement: Various significant performance improvements.
 • Improvement: More content is cached so less has to be parsed each request.
 • Improvement: Various code improvements.
 • Fix: Newlines were not always correctly displayed without line numbers.
 • Fix: Copy code to clipboard now correcly includes newlines.

2.1.3

 • Improvement: Various small fixes and code improvements.

2.1.2

 • Improvement: PHP Code is no longer required to start with PHP tags to be highlighted.

2.1.1

 • Fix: PHP 7.0 Compatibility

2.1

 • New: All new Dark Mode that displays code with a dark background.
 • Improvement: New text select icon.
 • Improvement: Use the settings API for the admin page.
 • Improvement: Prepend global scope with ‘\’ to improve performance.
 • Fix: Installer fixes.

2.0.5

 • Change: Require PHP >= 7.
 • Improvement: General code improvements.

2.0.4

 • Fix: The copy-icon is now loaded correct.

2.0.3

 • Change: Code should now be placed between
 

(old tags still work for now)
* Impovement: General code improvements

2.0.2

 • New: New Xcode inspired color scheme for PHP.
 • New: PHP highlighter now also highlights classes, methods and phpdoc.
 • Improvement: Stylesheet is minified.
 • Improvement: Colorscheme stylesheet is dynamically loaded.
 • Change: Font-size unit is changed from px to em.

2.0

 • New: Entirely rewritten parsing engine
 • New: Bash code highlighter
 • New: General highlighter that is used when a code type is not explicitly supported
 • Improvement: Performance enhancements
 • Improvement: Updated CSS keywords
 • Change: PHP code must start with a PHP tag (<?php, <?=) for the highlighter to work correctly
 • Fix: Various highlighter fixes