Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

German Slugs

Περιγραφή

NOTE: recent WordPress versions already properly transliterate umlauts if the
site language is German. In that case, German Slugs is no longer needed.

While creating a post or page, WordPress automatically suggests a permalink. If
your permalink structure contains the %postname% tag, then the title of your
post or page will be used, simplified by conversion to lowercase, replacing
spaces with hyphens, removing certain punctuation characters and removing
diacritics from latin letters.

Thus, by default, ä is replaced with a, ö with o, ü with u and ß with s (similar
for capital letters). For German, the conventional transliteration is ä to ae, ö
to oe, ü to ue and ß to ss (sometimes sz in Austria, this is not yet supported).
This plugin makes your WordPress apply the conventional transliteration.

I wrote this plugin because manually correcting WordPress’s suggestions is a
considerable hassle, especially if you decide to change the title afterwards.

Support

If you have questions or suggestions, contact me at poststelle ät texttheater döt
net.

Εγκατάσταση

Either:

  1. Search for and install German Slugs directly through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Or:

  1. Download and unzip German Slugs
  2. Upload the german-slugs directory to the /wp-content/plugins directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“German Slugs” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές