Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Gestione Circolari Groups

Περιγραφή

Gestione delle circolari scolastiche con la possibilità di richiedere la firma e l’adesione alle circolari sindacali.
Questa versione utilizza il plugin Groups per la profilatura degli utenti a cui destinare le circolari
Installare il plugin ALO EasyMail Newsletter per l’invio delle circolari tramite newsletter

ATTENZIONE!!
Questa versione del plugin deve essere installata in alternativa dell’altro plugin Gestione Circolari con gestione interna dei gruppi.

Σημείωση

Versione che utilizza il plugin Groups per la profilatura degli utenti a cui destinare le circolari
Da utilizzare tenendo in considerazione che potrebbero essere presenti errori e malfunzionamenti. Per segnalare errori o problemi di utilizzo usare l’indirizzo email ignazio.scimone@gmail.com segnalando il sito in cui è installato il plugin, una breve descrizione del problema riscontrato, la persona di riferimento con indirizzo email.
Non prendo in considerazione richieste non corredate da tutti i dati sopraelencati.

Εγκατάσταση

Di seguito sono riportati i passi necessari per l’installazione del plugin.

 1. Scaricare il plugin dal repository di WordPress o dal sito di riferimento
 2. Attivare il plugin dal menu Plugins
 3. Scaricare il plugin Groups dal repository di WordPress, attivarlo e configurarlo.
 4. Creare i gruppi di utenti con il plugin Groups es. Docenti, ATA, Tutti, etc….
 5. Impostare i Parametri:

  4.1 Gruppo Pubblico Circolari; in genere Tutti, indica la visibilità delle corcolari nella gestione della presa visione

  4.2 Categoria Circolari; indica la categoria delle circolari utilizzate nei post, questo parametro permette di fondere le circolari codificate negli articoli a quelli codificati con la gestione delle circoalri
 6. Inserire le circolari, selezionando i destinatari nella finestra dei destinatari, il numero progressivo se diverso da quello proposto, selezionare l’eventuale richiesta di firma, selezionare l’eventuale indicazione di circolare per sciopero
 7. Creare una pagina con lo shortcode [VisCircolari] e collegarla ad una voce di menu
 8. inserire il widget che indica, se l’utente è loggato il numero di circolari da firmare o da prendere in visione Circolari.
 9. inserire il widget che riproduce la struttura temporale della pubblicazione delle circolari Navigazione Circolari.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Gestione Circolari Groups” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές