Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Pagamenti PagoPa for WooCommerce

Περιγραφή

Pagamento PagoPA è un plugin WordPress per Woocommerce che ti permette di integrare sul tuo sito i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (PA) ed i gestori di pubblici servizi.

Il plugin Pagamento PagoPA è uno strumento che puoi installare gratuitamente in maniera semplice ed immediata che ti permetterà di integrare il sistema di pagamento PagoPA nel tuo portale.

Il plugin Pagamento PagoPA ti permette di:

  • Accettare transazioni da privati, aziende e partite IVA ( il tool accetta tutti i normali campi di fatturazione come PEC, SDI, Partita IVA e Codice Fiscale);
  • Verificare facilmente lo stato di ogni singola transazione effettuata;
  • Visualizzare un riepilogo chiaro e dettagliato di tutte le transazioni effettuate.

Successivamente all’installazione dovrai attivare il plugin attraverso la sottoscrizione di un contratto basato su canone annuo e numero di transazioni. Per maggiori informazioni e per attivare subito il plugin contattaci a assistenzacommerciale@glue-labs.com o visita ​​https://glue-labs.com/soluzioni/pagopa

Il plugin è già utilizzato all’interno di numerose Pubbliche Amministrazioni( Comuni, Istituti, Enti regionali e nazionali).

Sicurezza e Aggiornamenti
Il plugin viene aggiornato costantemente e rispetta i più alti standard di sicurezza per proteggere i dati sensibili degli utenti che lo utilizzano.

Assistenza
Se necessiti di assistenza in fase di installazione e configurazione avrai a disposizione un team di supporto dedicato disponibile gratuitamente scrivendo a assistenzatecnica@glue-labs.com.

Στιγμιότυπα

  • Pannello di configurazione.
  • Riepilogo transazioni PagoPA e verifica stato pagamento.

Εγκατάσταση

  • Installa e attiva il plugin nel tuo pannello di amministrazione.
  • Configura i parametri richiesti all’interno del plugin.
  • Accetta pagamenti PagoPA nel tuo store

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Pagamenti PagoPa for WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές