Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Gosign – Content Navigation Block

Περιγραφή

Create A grid layout of all the subpages of a parent page.

Features:

Change Background Color of each Block

Change Background Icon of each Block

Grid Layout Specific to Mobile, Tablet and Desktop

Add Hover Overlay

Change Color and Opacity of Overlay

Add SubPage Excerpt on Hover

Change Color of Excerpt Text

Change Size of Icons, Title and Excerpt Text

Add Custom Padding

Add Custom Horizontal and Verticle Spacing

PHP 8-support

Full WordPress 5 (Codename: Gutenberg) support

Deutsch

Ein Rasterlayout aller Unterseiten einer übergeordneten Seite erstellen.

Merkmale:

Hintergrundfarbe jedes Blocks ändern

Hintergrundsymbol jedes Blocks ändern

Mobil-, Tablet- und Desktop-spezifisches Grid-Layout

Hover-Überlagerung hinzufügen

Farbe und Deckkraft der Überlagerung ändern

Unterseitenauszug bei Hover hinzufügen

Farbe des Auszugstextes ändern

Größe von Ikonen, Titel und Auszugstext ändern

Benutzerdefinierte Polsterung hinzufügen

Benutzerdefinierte horizontale und vertikale Abstände hinzufügen

PHP 7.2-Unterstützung

Volle Unterstützung von WordPress 5 (Codename: Gutenberg)

Note: We are trying to give our best to Test this Plugin with the WordPress 5 Plugins and Themes. We will be thank full if you can give us feedback about your Tests. So we can extend the bottom list.

Tested together with these Plugins

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

English

  1. Upload \”gosign-content-nav-block\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. Add the Gosign – Promo Box Block to the post or page where you want to show.
  4. Add Google Maps API Key – in the API Key box add the google maps API Key it will be synced to all other Gosign Google Maps Block you placed on your website.

Deutsch

  1. Lade \”gosign-content-nav-block\” in das Verzeichnis \”/wp-content/plugins/\” hoch.
  2. Aktivieren Sie das Plugin über das Menü \”Plugins\” in WordPress.
  3. Fügen Sie das Gosign – Promo Box Block dem Beitrag oder der Seite hinzu, auf der Sie es anzeigen möchten.
  4. Google Maps API Key hinzufügen – im Feld API Key fügen Sie den Google Maps API Key hinzu, der mit allen anderen Gosign Google Maps Blocks synchronisiert wird, die Sie auf Ihrer Website platziert haben.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Gosign – Content Navigation Block” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Gosign – Content Navigation Block” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Gosign – Content Navigation Block” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .