Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Gwebpro Store Locator

Περιγραφή

The Gwebpro WordPress store locator Plugin is a unique location address finder and directory system that helps you find and manage multiple physical locations within and via an integrated WordPress platform. A simplified yet advanced location system irrespective of the number store or product locations you want to add or list, the Gwebpro Store Locator Plugin manages to ease out the procedure by a simple operating process directly accessible from the Admin panel. Designed for every kind of user, it is extremely easy to integrate this Plugin into your website, make it functional and establish your physical presence on Google Maps.

All you need to do, is just put [GwebproStoreLocator] to your page in order to integrate this plugin and your store locator integration complete.

The New Paid versions of Gwebpro Store Locators have been released with more advanced features. Responsive versions across all platforms that are supported on all devices are also available. Please check out the features here.

Learn more about Gwebpro Store Locator at G web Pro,More screen shots,Technical documentation.

You also can download it from G Web Pro site.

Flexibility

Lending immense flexibility to business owners, the Gwebpro WordPress store locator Plugin allows them to add a single or multiple locations of physical existence through a simple WordPress admin panel interface without any special programming or setup. After downloading the WordPress Plugin, the short code that appears needs to be put in the page of your website where you wish the store locator to appear. And you are done with setting up an interactive Google Map for your clients, helping them locate you in an instant! In addition to store locations, you can also add related points of interest for your clients through the store locator wordpress Plugin since it allows management of multiple locations. You can differentiate one location from the other by entering separate descriptions and mapping tools.

What’s different?

 1. Gwebpro store locator is extremely flexible and doesn’t require any special program or extra steps to follow.
 2. Automatically find your current location and find nearest stores.
 3. Change your current location easily by typing in the city name or zip or street name in the enter location field. Users also receive a list of suggestions that populates automatically.
 4. Additionally, drag the pin to change your current location.
 5. Visitors can easily search locations by keyword.
 6. Inserting the short code [GwebproStoreLocator] lets you create an interactive search form and Google map.
 7. Navigate to Settings under Admin Panel for advanced customization. You can add little useful details like store description, store picture, website and contact info with phone number and email address. Also, a visitor can change map types (terrain, satellite, standard views).

Key features

 1. You can use it to add both stores as well as store categories.
 2. Flexibility to add your store address and store location in the map, at the time of adding a store.
 3. It auto populates a list of suggestions when adding your city, state, country.
 4. Set map height, width and no of stores to be displayed on one page. Specify or limit the radius for search from visitor’s current location.
 5. Display your store in the front end by adding [GwebproStoreLocator] short code.
 6. Displays nearest stores automatically against visitor’s current location (within a specified radius) from the admin.
 7. Visitors can change their location by entering city, place or zip in the Change location field. Users receive a list of suggestions that populates automatically.
 8. Displays the current position of the user and store locations with different coloured pins to easily understand store locations.
 9. Flexibility to drag and change visitor’s current location by dragging and dropping visitor’s current location pin. Users can easily change their location and search stores accordingly.
 10. Clicking the store pins shows the store address followed by the direction and distance to navigate easily.
 11. Visitors can search a store from the lists of stores by inserting any related keyword.

Versions: Standard, Pro, Business & Ultimate

Available in four different versions to cater to varied requirements of diverse clients, you can choose any of the Plugin packages that best suits your needs. All you need to do, is just put [GwebproStoreLocator] for the free version, [GwebproStoreLocatorPro] for Pro version, [GwebproStoreLocatorBiz] for Business version and [GwebproStoreLocatorUltimate] for Ultimate version to your page in order to integrate this store locator WordPress Plugin. Every version has add-ons with top grade features aimed for better performance. Every version is responsive and is supported on all devices across various platforms.

The basic version of the Gwebpro WordPress store locator Plugin is FREE and has all the features needed to create a comprehensive store locator interface on your website. In this standard version you can adjust the map size, change map types (map, terrain and satellite views), default zoom level and display radius as per your requirement and also alter the number of stores you wish to make known to your clients. You can add every detail of your business including descriptions, detailed addresses, an Email address, etc. Advanced customizations to boost your business presence are available in the Pro, Business and Ultimate versions of the wordpress location finder. For any other modification needed in the CSV format, you can reach us through support@Gwebpro.com.

Why Gwebpro WordPress Store Locator Plugin?

 1. You can use the Plugin to add both stores as well as store categories.
 2. It gives you the flexibility to add your store address and store location in the map, at the time of adding a store.
 3. Allows management of several locations and helps clients trace your business. Users can look up your store also by searching the store category that you can preset.
 4. Gwebpro WordPress store locator Plugin is extremely flexible and doesn’t require any special program or complex extra steps to follow.
 5. It automatically finds your current location and nearest stores. The plugin offers instant help when the user starts typing the address in the address box.
 6. Displays your store or stores in the front end by adding [Gwebpro StoreLocator] short code.
 7. Changes your current location with ease by typing in the city name or zip or street name in the enter location field. Users also receive a list of suggestions when adding your city, state, country that populates automatically.
 8. Additionally, you can also drag the pin to change your current location.
 9. Add keywords to yield accurate results for searches by clients. Visitors to the site can look for a store from the lists of stores by inserting any related keyword.
 10. Inserting the short code [Gwebpro Store Locator] lets you create an interactive search form and sets your business up on Google Maps.
 11. Navigate to Settings under Admin Panel for advanced customization. You can add useful details like store description, store picture, website and contact information with phone numbers and email address. You can also add more categories for your store for better search results.
 12. Store details can appear in a separate for ease of use if you desire so.
 13. Also, a visitor can change map types (terrain, satellite, standard views) and default zoom level to suit his requirement. Lets visitors set map height, width and number of stores to be displayed on a single page during searches. Opting for the paid versions of the Plugin lets user’s select add-on features to plump up your store locator.
 14. As a user, you can have the option of showing or hiding the map, depending on your preferences.
 15. Allows you to preset, specify or limit the display radius as per your choice and choose between miles or kilometres for precise distances.
 16. Displays nearest stores automatically against visitor’s current location (within a specified radius) from the admin.
 17. You can opt to auto-locate the place of the user or choose a fixed location and accordingly set up your locations.
 18. Along with store or business locators, you can also add related points of probable interest for your clients by setting unique thumbnails or different colored pins that helps them distinguish from your stores and easily locate them.
 19. You can help visitors to your website by exhibiting directions to your store.
 20. Clicking the store pins shows the store address followed by the direction and distance for ease of navigation.
 21. The paid versions of the Gwebpro wordpress store locator Plugin allow bulk import of multiple stores information, thereby minimizing manual effort in adding individual store details. You can download sample CSV to get an idea about the format and mandatory fields that need to be filled to use this feature. For modifications in the format and mandatory fields, you can drop in a mail to our Support team at support@Gwebpro.com

Υποστήρικη

You can get all the about the perfect Gwebpro WordPress store locator Plugin information at http://www.gwebpro.com/gwebpro-store-locator/ which is packed with notes, screenshots and tutorials replete with all the technical knowhow to help you go about installing the Plugin. Our Support page provides answers to all the technical hitches faced by users. For any kind of additional support or information, please drop us a mail at support@Gwebpro.com

Learn more about our unique store locator plugin at GWebPro.com. You can also download the basic WordPress store locator Plugin version from our website GWebPro.com absolutely FREE.

Στιγμιότυπα

 • Gwebpro Storlocator Map search
 • Gwebpro Storlocator autocomplete search
 • Gwebpro Storlocator store lists
 • Gwebpro Storlocator admin store add or edit
 • Gwebpro Storlocator admin store settings

Εγκατάσταση

 1. Click on add new plugin.
 2. Search ‘Gwebpro store locator’ and install it.
 3. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 4. Place <?php do_action('[GwebproStoreLocator]'); ?> in your templates or Create or edit a page and add the [GwebproStoreLocator] short code.

Εικονίδια

The system comes pre-loaded with a set of default icons in the wp-content\plugins\gwebpro-store-locator\images directory. Add your own custom icons in the directory to replace the existing icons.
Custom Styling
Users looking to customize the look and feel of the Search form along with Map and Search Results can easily change by modifying the CSS plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. Click on add new plugin.
 2. Search ‘Gwebpro store locator’ and install it.
 3. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 4. Place <?php do_action('[GwebproStoreLocator]'); ?> in your templates or Create or edit a page and add the [GwebproStoreLocator] short code.

Εικονίδια

The system comes pre-loaded with a set of default icons in the wp-content\plugins\gwebpro-store-locator\images directory. Add your own custom icons in the directory to replace the existing icons.
Custom Styling
Users looking to customize the look and feel of the Search form along with Map and Search Results can easily change by modifying the CSS plugin.

A question that someone might have

What’s there in this plugin?

Gwebpro Store Locator plugin contains entire functionality to help add multiple locations via a store finder tool that can be added to your website. Users can find any number of locations and find them on the map for easy navigation from their own location. All basic functionality needed for a fully functional plugin is included. Basic upgrades are free of cost and are directly available from the WordPress plugin repository.

Κριτικές

21 Μαρτίου 2017
Since 2014 Google Maps announced some changes to the usage of Maps. This author just tries to sell the pro edition (which obviously also has the same issues). Don’t install it.
8 Φεβρουαρίου 2017
Broken controls on map, no stores display and location incorrectly detected as hundreds of miles south. View our full review of Gwebpro Store Locator and other Store Locator Plugins.
7 Φεβρουαρίου 2017
6 reviews all from August 7th giving 4+ stars… the reviewers have no other reviews. I won’t be installing for sure.
7 Φεβρουαρίου 2017
Wow!! I have been looking for this kinda thing for a long time.. this stuff is kool…and I totally like the suggested list that pulls down on each search…great find !!!
Ανάγνωση όλων των 21 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Gwebpro Store Locator” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.5

 • Enhancement: Bug fixed to support with wordpress 4.8. Also add some shortcode information on settings page.

1.0.4

 • Enhancement: Speed up store search. Fixes stores showing order by distance. Fixes for support wordpress 4.0.1.

1.0.3

 • Enhancement: Stores show in the order of distance. Fixes for map for showing all the stores at a time in the map.

1.0.2

 • Enhancement: Fixed bugs for Australian countries store search.

1.0.1

 • Enhancement: Flexible settings for distance unit. Change distance unit between Miles and Kilometers.

1.0

 • Released stable version 1.0