Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Hangul font nanumgothic – google

Περιγραφή

나눔고딕 폰트를 워드프레스에서 간편하게 사용할 수 있는 플러그인입니다.
관리자모드에서 간단한 설정으로 원하는 tag 및 class에 나눔고딕 폰트를 적용시킬 수 있습니다.

구글웹폰트로 적용되는 방식의 플러그인이며 Google webfont loader를 연동시킬 수 있습니다.

=[특징]=

  • 익스플로어(IE), 크롬(chrome), 파이어폭스(Firefox), 사파리(Safari), 오페라(Opera) 브라우저 지원
  • Google webfont Loader 동기화를 통해 페이지 로딩속도 향상과 깜빡임 문제 해결
  • 구글웹폰트 + 구글웹폰트로더 동기화 스크립트 적용으로 페이지 로딩속도 향상과 스타일되지 않은 텍스트 깜박거림 방지

relation post

워드프레스 한글 폰트 플러그인 배포

Στιγμιότυπα

  • 한글 웹폰트 플러그인 실행화면

Εγκατάσταση

[플러그인을 설치순서]

  1. 플러그인 파일을 FTP plugins 디렉토리에 업로드 하거나 워드프레스 관리자 페이지의 플러그인 메뉴에서 업로드 또는 검색하여 설치

  2. 설치가 완료된 후 플러그인 활성화

  3. 설정 페이지에서 해당 폰트를 적용시킬 태그 및 class 입력

Συχνές Ερωτήσεις

플러그인과 관련된 문의는 개발사 홈페이지 또는 Support 포럼으로 문의바랍니다.

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Hangul font nanumgothic – google” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

한글 폰트 나눔고딕 – google 1.0 릴리즈