hCaptcha for WordPress

Περιγραφή

Το hCaptcha είναι μια drop-in αντικατάσταση για το reCAPTCHA που πληρώνει τους ιδιοκτήτες ιστότοπων, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Χρησιμοποιείτε ένα captcha για να κρατήσετε έξω τα bots; Το hCaptcha προστατεύει το απόρρητο των χρηστών, επιβραβεύει ιστοσελίδες, και βοηθά τις εταιρείες να κατηγοριοποιήσουν τα δεδομένα τους. Βοηθήστε στη δημιουργία ενός καλύτερου ιστού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό είναι ένα πρόσθετο που αναπτύχθηκε από την κοινότητα. Όλες οι ενσωματώσεις υποβλήθηκαν από προγραμματιστές που δεν ήθελαν να περιμένουν για ένα συγκεκριμένο πρόσθετο να προσθέσει εγγενή υποστήριξη για το hCaptcha.

If you see an integration that doesn’t work, or one that’s missing, please
open a pull request:

Ωστόσο, μπορεί να θέλετε να στείλετε email στους προγραμματιστές των πρόσθετων που θέλετε να υποστηρίξουν το hCaptcha: συνήθως θα τους πάρει μόνο μια ή δύο ώρες για να προσθέσουν εγγενή υποστήριξη, αν επιλέξουν να το πράξουν. Αυτό θα απλοποιήσει τη χρήση του hCaptcha για εσάς και είναι η καλύτερη λύση μακροπρόθεσμα.

Πώς λειτουργεί το hCaptcha

Ο σκοπός ενός CAPTCHA είναι να διακρίνει μεταξύ των ανθρώπων και των μηχανών μέσω μιας δοκιμής πρόκλησης-απάντησης, και έτσι να αυξήσει το κόστος spamming ή άλλης κατάχρησης των ιστότοπων κρατώντας έξω τα bots.

Το hCaptcha παίρνει αυτή την ιδέα και την επεκτείνει προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει αυτές τις απαντήσεις για σχολιασμό, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί απλά σπατάλη αυτής της προσπάθειας. Έχει σχεδιαστεί για να λύσει το πρόβλημα που απαιτεί την περισσότερη εργασία στη μηχανική μάθηση: επισήμανση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων έγκαιρα, προσιτά και αξιόπιστα.

Περισσότερα δεδομένα γενικά παράγουν καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης. Η πρόσφατη επιτυχία των βαθιών μοντέλων έχει οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, σχεδόν πάντα με κάποια ανθρώπινη αναθεώρηση. Ωστόσο, η δημιουργία μεγάλων συνόλων δεδομένων που αναθεωρούνται από άνθρωπο μέσω του Mechanical Turk, Figure Eight κ.λπ. είναι και αργή και ακριβή.

Το hCaptcha επιτρέπει σε ιστοσελίδες να κερδίσουν ανταμοιβές, εξυπηρετώντας αυτή τη ζήτηση, ενώ αποκλείει bots και άλλες μορφές κατάχρησης, όταν ο χρήστης πρέπει να αποδείξει ότι είναι άνθρωπος.

Ειδοποιήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με την προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων, αυτό το πρόσθετο δεν:

 • παρακολουθήσει χρήστες κρυφά
 • γράψει προσωπικά δεδομένα χρηστών στη βάση δεδομένων
 • αποστείλει δεδομένα σε εξωτερικούς διακομιστές
 • χρησιμοποιήσει cookies.

Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το πρόσθετο, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που απαντά το hCaptcha, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP τους, μπορεί να σταλούν στην υπηρεσία hCaptcha.

Παρακαλούμε δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του hCaptcha στη θέση:

Υποστηριζόμενες φόρμες και πρόσθετα

 • Φορμα Εισόδου
 • Φόρμα Εγραφής
 • Φόρμα χαμένου κωδικού πρόσβασης
 • Φόρμα σχολιασμού
 • Φόρμα νέου θέματος bbPress
 • Φόρμα απάντησης bbPress
 • Φόρμα δημιουργίας ομάδας BuddyPress
 • Φόρμα εγγραφής Buddypress
 • Contact Form 7
 • Divi Contact Form
 • Divi Login Form
 • Elementor Pro Form
 • Gravity Forms
 • Jetpack Forms
 • Φόρμα Mailchimp for WP
 • MemberPress Register Form
 • Ninja Forms
 • Φόρμα συνδρομητών
 • Φόρμα σύνδεσης WooCommerce
 • Φόρμα εγγραφής WooCommerce
 • Φόρμα χαμένου κωδικού πρόσβασης WooCommerce
 • Φόρμα ολοκλήρωσης αγοράς WooCommerce
 • WooCommerce Order Tracking Form
 • WooCommerce Wishlist
 • WP Fluent Forms
 • WPForms Lite
 • Φόρμα Νέου Θέματος WPForo
 • Φόρμα απάντησης WPForo

Επισήμανση

Κάποια πρόσθετα που αναφέρονται εδώ έχουν ξεπεραστεί από εγγενή υποστήριξη και αναφέρονται μόνο για ιστορικούς λόγους.

You should always use native hCaptcha support if available for your plugin.
Please check with your plugin author if native support is not yet available.

Ακολουθούν οδηγίες για εγγενείς ενσωματώσεις:

Εγκατάσταση

 1. Μεταφορτώστε τον φάκελοhcaptcha-wordpress-pluginστον φάκελο /wp-content/plugins/
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Εισάγετε το site key και τον μυστικό κωδικό στις μενού Ρυθμίσεις-> hCaptcha του WordPress
 4. Ενεργοποιήστε τις επιθυμητές ενσωματώσεις

Συχνές Ερωτήσεις

How to use the hCaptcha plugin?

The hCaptcha plugin supports WordPress core and many plugins with forms automatically. You should select the supported forms on the hCaptcha plugin settings page.

For non-standard cases, you can use the [hcaptcha] shortcode provided by the plugin.

We support Contact Forms 7 automatically. Sometimes, however, a theme can modify the form. In this case, you can manually add the [cf7-hcaptcha] shortcode to the CF7 form.

You don’t support plugin X. How can I get support for it added?

Open a PR on GitHub: or just email the authors of plugin X. Adding hCaptcha support is typically quite a quick task for most plugins.

Does the [hcaptcha] shortcode have arguments?

The shortcode adds not only the hCaptcha div to the form, but also a nonce field. You can set your own nonce action and name. For this, use arguments in the shortcode:

[hcaptcha action="my_hcap_action" name="my_hcap_name"]

and in the verification:

$result = hcaptcha_request_verify( 'my_hcap_action', 'my_hcap_name' );

See also the section “How to automatically verify an arbitrary form”

How to add hCaptcha to an arbitrary form

First, add the hCaptcha snippet to the form.

If you create the form as an HTML block in the post content, just insert the shortcode [hcaptcha] inside it. It may look like this:

<form method="post">
  <input type="text" name="test_input">
  <input type="submit" value="Send">
  [hcaptcha]
</form>

If you create the form programmatically, insert the following statement inside it:

do_shortcode( 'hcaptcha' );

Secondly, verify the result of hCaptcha challenge.

$result = hcaptcha_request_verify();

if ( 'success' !== $result ) {
// Block processing of the form.
}

How to automatically verify an arbitrary form

Arbitrary user forms can be verified easily. Just add auto="true" or auto="1" to the shortcode:

[hcaptcha auto="true"]

and insert this shortcode into your form.

Auto-verification works with forms sent by POST on frontend only. Also, it works only with forms in the post content, but we have plans to extend the functionality.

How to block hCaptcha on specific page?

hCaptcha starts early, so you cannot use standard WP functions to determine the page. For instance, to block it on my-account page, add this code to your theme’s functions.php file:

/**
* Filter hCaptcha activation flag.
*
* @param bool $activate Activate flag.
*
* @return bool
 */
 function my_hcap_activate( $activate ) {
 $url = isset( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ?
 filter_var( wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ), FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS ) :
 '';

 if ( '/my-account/' === $url ) {
 return false;
 }

 return $activate;
 }

add_filter( 'hcap_activate', 'my_hcap_activate' );

How to show hCaptcha widget instantly?

The plugin loads the hCaptcha script with a delay until user interaction: mouseenter, click, scroll or touch. This significantly improves Google Pagespeed Insights score.

To load the hCaptcha widget instantly, you can use the following filter:

/**
* Filters delay time for hCaptcha API script.
*
* Any negative value will prevent API script from loading at all,
* until user interaction: mouseenter, click, scroll or touch.
* This significantly improves Google Pagespeed Insights score.
*
* @param int $delay Number of milliseconds to delay hCaptcha API script.
*          Any negative value means delay until user interaction.
*/
function my_hcap_delay_api( $delay ) {
 return 0;
}

add_filter( 'hcap_delay_api', 'my_hcap_delay_api' );

How to set hCaptcha language programmatically?

On multilingual sites it is needed to set hCaptcha language depending on the current page language. For this, you can use the following filter:

/**
* Filters hCaptcha language.
*
* @param string $language Language.
*/
function my_hcap_language( $language ) {
 // Detect page language and return it.
 $page_language = 'some lang'; // Detection depends on the multilingual plugin used.

 return $page_language;
}

add_filter( 'hcap_language', 'my_hcap_language' );

How to whitelist certain IPs

You can use the following filter:

/**
* Filter user IP to check if it is whitelisted.
* For whitelisted IPs, hCaptcha will not be shown.
*
* @param bool  $whitelisted Whether IP is whitelisted.
* @param string $ip     IP.
*
* @return bool
*/
function my_hcap_whitelist_ip( $whitelisted, $ip ) {

 // Whitelist local IPs.
 if ( false === $ip ) {
  return true;
 }

 // Whitelist some other IPs.
 if ( '1.1.1.1' === $ip ) {
  return true;
 }

 return $whitelisted;
}

add_filter( 'hcap_whitelist_ip', 'my_hcap_whitelist_ip', 10, 2 );

Why isn’t my WPForms Lite installation working?

Please make sure you have removed the reCAPTCHA keys under WPForms > Settings > reCAPTCHA to avoid a conflict.

Where can I get more information about hCaptcha?

Please see our website.

Κριτικές

10 Μαΐου 2022
If you want to use hCaptcha for blocking comment spam, this is the way to do it. The plugin indicates integrations with various contact form plugins also. Some of these contact forms (notably including WPForms Lite) have their own hCaptcha functionality built in and don't require this plugin. So if you're not allowing comments anyway, or if you're blocking comment spam in some other way, check first whether you need this plugin. Definitely use this in preference to any reCAPTCHA plugin, to enhance visitor privacy.
5 Μαΐου 2022
hCaptcha advertises with data protection, but is not GDPR compliant. I think that hCaptcha can be a good option for people in the US who need an alternative to reCaptcha. However, since hCaptcha loads an external JavaScript from its servers into the website and is itself a US company subject to the US CLOUD Surveillance Act, this solution is unsuitable for European companies.
1 Φεβρουαρίου 2022
Free protection for every form on my website. No other captcha plugin would protect every form for free. As an avid Linux user this plugin is very much like the Linux philosophy, contributors contribute to create a wonderful and solid product. Thank you for this plugin. It's the best thing to happen to WordPress since... Well, since WordPress.
27 Ιανουαρίου 2022
Thank you for your development! Easy setup, good protection, very satisfied to protect the WP blog!
Ανάγνωση όλων των 21 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“hCaptcha for WordPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “hCaptcha for WordPress” έχει μεταφραστεί σε 7 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “hCaptcha for WordPress” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.16.0

 • Tested with WordPress 6.0.
 • Tested with WooCommerce 6.5.

 • = 1.15.0 =

 • Tested with WooCommerce 6.4.
 • Added Gravity Forms support.
 • Added filter to whitelist IPs.
 • Added support for multiple Ninja forms on a single page.

1.14.0

 • Tested with WooCommerce 6.2.
 • Added support for PHP 8.1.
 • Added support for Divi Login form.
 • Added hCaptcha language filter.
 • Changed nonce verification. Now nonce is verified for logged-in users only.

1.13.4

 • Tested with WooCommerce 6.1.
 • Added support for hCaptcha in Elementor Popup.
 • Fixed WooCommerce login when hCaptcha for WP login is active.
 • Fixed issue with Safari version < 14.

1.13.3

 • Tested with WodPress 5.9 and WooCommerce 6.0.
 • Added support for WP Fluent Forms.
 • Fixed regex for non-standard Order Tracking form.

1.13.2

 • Added support for non-standard WC Order Tracking form.
 • Fixed fatal error with Elementor Pro 3.5.

1.13.1

 • Fixed Divi Contact form in frontend builder.
 • Fixed WooCommerce login form.
 • Fixed css and js to pass W3C validation.
 • Fixed issue with Safari and invisible hCaptcha on auto-verify form.
 • Fixed issue with login via XML-RPC.

1.13.0

 • Added support for Divi Contact form.
 • Added support for Elementor Pro form.
 • Added support for MemberPress Register form.
 • Added support for WooCommerce Order Tracking form.
 • Fixed layout on the WP login form.
 • Fixed issue with insertion of hCaptcha not only to Jetpack forms.
 • Fixed regex bug in auto verify feature, which prevented registering of forms.

1.12.0

 • Added Invisible hCaptcha feature.
 • Added delayed rendering of hCaptcha to improve Google PageSpeed Insights score.
 • hCaptcha moved inside of Jetpack block form, before submit button.
 • Fixed fatal error with Divi theme.
 • Fixed – only 1 Contact Form 7 was working on the page.
 • Nonce is now checked with Contact Form 7.

1.11.0

 • Added auto-verification of an arbitrary form.

1.10.3

 • Fixed issue with Ninja Forms – hCaptcha is not shown.
 • Tested with WordPress 5.8 and WooCommerce 5.5

1.10.2

 • Fixed issue with CF7 – hCaptcha is not shown.

1.10.0

 • Fixed issue with WC login form when WP login form option is on.
 • Added feature to turn off the plugin for logged in users.
 • Added hook to disable the plugin on specific pages.
 • Added feature to run hCaptcha script and styles on pages where it is used only.

1.9.2

 • Fixed issue with WooCommerce on my-account page – captcha was requested even if solved properly.

1.9.1

 • Fixed issue with Contact Form 7 – reset hCaptcha widget when form is not validated.

1.9.0

 • Tested with WordPress 5.7 and WooCommerce 5.0

1.8.0

 • Added option to disable reCAPTCHA Compatibility (use if including both hCaptcha and reCAPTCHA on the same page)

1.7.0

 • 100% covered by WordPress integration tests.
 • Tests run on CI with PHP 5.6 – 8.0, latest WordPress core and latest related plugins.

1.6.4

 • Make any Jetpack contact form working with Block Editor
 • Δοκιμάστηκε με WooCommerce 4.7

1.6.3

 • Δεν απαιτείται πρόκληση για απάντηση διαχειριστή σε σχόλιο

1.6.2

 • Υποστήριξη WPForms Pro

1.6.1

 • WPCS πρότυπα κώδικα και ενημέρωση τεκμηρίωσης

1.6.0

 • Δοκιμάστηκε με WordPress 5.5 και WooCommerce 4.4

1.5.4

 • Προστέθηκε υποστήριξη WPForms Lite

1.5.3

 • Διόρθωση σφαλμάτων λίστας επιθυμίας WooCommerce
 • ενημερώθηκε ο τομέας κειμένου: καλύτερη υποστήριξη διεθνοποίησης

1.5.2

 • διόρθωση σφάλματος CF7: επιβολή επικύρωσης

1.5.1

 • Ενημερώθηκε η τεκμηρίωση

1.5.0

 • Refactor για τη βελτίωση της υγιεινής κώδικα, διορθώσεις για την τελευταία έκδοση Ninja Forms.

1.4.2

 • Διορθώθηκε πρόβλημα με τα σχόλια, προστέθηκαν λίστες επιθυμιών WooCommerce

1.4.1

 • Ενημερωμένες πληροφορίες δοκιμών, βελτίωση τεκμηρίωσης.

1.3

 • Αυτόματη προσθήκη του κουμπιού hCaptcha στις φόρμες Contact Form 7 όταν είναι ενεργοποιημένη.

1.2

 • Ενημέρωση υποστήριξης Contact Form 7. Προστέθηκε συμβατότητα με έκδοση 5.1.3

1.1

 • Μικρές διορθώσεις σφαλμάτων

1.0

 • Δημιουργήθηκε το πρόσθετο