Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

HidePost

Περιγραφή

A WordPress plugin that protect a part of your blog posts (maybe links, images or texts), that only registered and logged in members can see it. Simply put your content to be hidden with [hidepost] and [/hidepost].

If you want to protect your post to some user with low level, you can use [hidepost=level][/hidepost]. User level can be found on Codex page.

Εγκατάσταση

New install

 1. Upload the folder hidepost to wp-content/plugin directory
 2. Activate it
 3. Go to Option -> Hidepost and check “Enable HidePost”
  4.1 Use [hidepost=level] tag to protect the content
  4.2 Or put the function in the template

Upgrade

*2.3 to lastest

 1. Deactive HidePost and Upload the folder hidepost to wp-content/plugin directory

 2. Active Hidepost

 3. Go to Option page and take a look to the new feature

*Previous 2.2 to lastest

 1. Deactive HidePost and Upload the folder hidepost to wp-content/plugin directory

 2. Active Hidepost

 3. Go to Option -> Hidepost and replace your old tag with new [hidepost] tag

Συχνές Ερωτήσεις

The content still display after I put [hidepost] and [/hidepost]

Double check your tag, it must be [hidepost] and [/hidepost], I tested it and it work perfectly. If you think its a bug, feel free to drop me a email or comment on plugin’s page.

Hard to Custom text…

Goto Option -> Hidepost, and change Show Text to whatever you want. Note that %login% is the link to login page, and %register% is the link to register page. You should leave this unless you know what you are doing.

Using the previous version?

If your version less than 2.2 and you are using the [protect] tag, you must change all your tag to [hidepost] and upgrade to lastest version to have many new feature.

The text “Please login or register not display” but the content still be hidden

Go to Option page and uncheck “Hide the text”.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“HidePost” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

=1.0 (25/03/2007)=

Initial release

=1.1 (27/03/2007)=

Change and to [hidepost] and [/hidepost].
Some code and typos fixed.

=1.2 (28/03/2007)=

Remade the code for the new feature and future use.

=1.3 (31/03/2007)=

Fixed a bug with two or more protect tag

Fixed a bug with close tag ([/hidepost]) before open tag ([hidepost]).

=2.0 (05/08/2007)=

Added a Option page

The Protect Tag and Show text is now customable.

=2.1 (08/08/2007)=

Minor bugs fixed.

Some tooltips added.

=2.2 (09/08/2007)=

Added Protect link.

Typos fixed.

=2.3 (16/12/2007)=

Added hide post with user level.

User now has the right to disable HidePost without Deactive it.

Bugs fixed.

Added option to allow bot like Google can view hidden content

=2.3.1 (23/12/2007)=

Typos fixed

Added a function to replace old tag with new tag

=2.3.2 (24/12/2007)=

Some bug fixed

=2.3.3 (28/02/2008)=

Fixed some wrong XHTML code

Protected text with User level is now customable

=2.3.4 (07/08/2008)=

Removed allow bot

More compatible with WP2.5

Some improve

=2.3.5 (08/09/2008)=

Redirect user to previous page when click on login link

=2.3.6 (11/02/2009)=

Fixed error with exceprt and wrong user level.

Some changes in option page

=2.3.7 (19/05/2009)=

Add quick button to add Hidepost’s tag in TinyMCE editor

=2.3.8 (16/01/2010)=

Fixed bug with RSS and Readmore link

Added a template call