Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

hiWeb Soft Search

Περιγραφή

ENG

For easy use, simply activate the plugin. Search page template search.php yourself will have to issue search relevance.

Important! This plugin searches for data indexing, storing them in the meta data of each post. To generate (or re-generation) index of all posts, go to:
tools → hiWeb Search Simple (like screenshot # 1)
Select the appropriate types of posts (which should participate in relevant search) and click on the button “Start ReGenerate Post Meta-Index”

RUS

Для простого использования, просто активируйте плагин. Страница поиска в шаблоне search.php самостоятельно будет выдавать уже поиск по релевантности.

Важно! Плагин ищет по данным индексации, сохраняя их в мета данные каждого поста. Для генерации (или ре-генерации) индекса всех постов зайдите в:
Инструменты → hiWeb Search Simple (как на скриншоте #1)
Выделите необходимые типы постов (которые должны учавствовать в релевантном поиске) и кликните на кнопку “Start ReGenerate Post Meta-Index”

Στιγμιότυπα

  • Tool for Re-generate Index Data. Инструмент для Генерации индексной информации.

Εγκατάσταση

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload folder hiweb-soft-search to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘hiWeb Memory Usage’ and menu in WordPress
  3. Just activate the plugin. As a result, in the upper right corner there is the value of memory used in relation to dedicated hosting.

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“hiWeb Soft Search” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.0.0.0

I redeveloped the plugin. Searches faster, but this is an alpha version.

1.0.0.0

Just small alpha plugin…