Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

HTML Widget Titles

Περιγραφή

Features:
This is about as basic as a plugin gets. HTML In Widget Titles allow you to use any normal HTML tag(s) in the Title section of any widget. While originally designed for making titles linkable, it should also work for any other HTML tags.

Usage:
Simply replace the html arrows with [ or ] and use the HTML tags like normal. eg. [a href=#][/a]

Example:
Instead of using: <a href=https://jabelone.com.au>Click This Link</a>
Simply use: [a href=https://jabelone.com.au]Click This Link[/a]

How it works:
The plugin uses some very basic PHP and a WordPress filter to replace all instances of [ or ] with arrows. (in the plugin title) This is because when you enter a normal into the title input area, WordPress will remove it. This replacement happens as the page is generated from the PHP code so it avoids this problem.

Configuration:
If you wish to change what the replacement is than it is quite easy. From the plugins menu select “editor” than in the top right hand corner choose \”HTML In Widget Text\” and click \”Select\”. Find the lines that look like the ones below and replace the [ and ]. Be sure to not change anything else!

$html_widget_title_tagopen = "["; //Our HTML opening tag replacement
$html_widget_title_tagclose = "]"; //Our HTML closing tag replacement

Εγκατάσταση

Simply move the “html-in-widget-titles” folder into the WordPress directory “wp-content/plugins” or search for “HTML in widget titles” on the add new plugins page.

Συχνές Ερωτήσεις

Q: I have changed the replace “[” and “]” to something else and it stopped working!
A: Delete the plugin, re-download it and try chaning it again. Make sure you are extremely careful to only change the [ or ] and nothing else. If you are still having problems open a bug/issue request.

Q: It isn’t working or it is displaying some kind of error!
A: I haven’t been able to check on EVERY WordPress version so please leave the version you are using and any errors you are getting in a comment and I will get back to you.

Κριτικές

11 Οκτωβρίου 2017
I have try to add a simple link in my widget title like : [a href=/path title=The title of the link]Text anchor[/a] The result is : Text Anchor (fly the link for see the problem) If i try to add " or ' for enclose my title or my path, the plugin don't work. You must debug your plugin before publish it!
12 Ιουλίου 2017
I really appreciate being able to use html in title widgets. This plugin works perfectly. Thank you!
6 Μαρτίου 2017
Hi Bro, Thanks for the plugin. its work like a charm. Wonderful.
8 Φεβρουαρίου 2017
Exactly what I needed! Thank you!! 🙂
12 Οκτωβρίου 2016
No need to mess with both PHP or CSS. Majestic.. Works as a charm...well done..!
Ανάγνωση όλων των 11 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“HTML Widget Titles” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 1.0 (initial release)
Currently no bugs have been identified and all features are working as expected.

Version 1.1
Checked it works with latest WordPress